RijnGouwelijn vrijwel zeker via Hooigracht en Langegracht

Vanaf 2015 rijdt de RijnGouwelijn van Leiden Lammenschans via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld naar Leiden Centraal Station en verder. Dit kan alleen als de Hooigracht autoluw wordt en het doorgaande verkeer via een nieuw aan te leggen Ringweg Oost gaat rijden. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt, waarvan dit de belangrijkste uitgangspunten zijn. Het Hooigracht tracé is bijna 13 miljoen duuurder dan de Breestraat-variant (€ 83,3 miljoen in plaats van € 70,6 miljoen). De provincie neemt hiervan 10 miljoen voor haar rekening.  Ook biedt het op de korte termijn minder ontwikkelingskansen voor het bestaande winkelgebied rond de Breestraat. Als aan het eind van het jaar blijkt dat de kosten toch nog verder oplopen, wordt alsnog voor de Breestraat gekozen. De grens ligt bij 91 miljoen. In die situatie is het Hooigracht-Langegrachttracé niet meer gelijkwaardig aan het Breestraattracé.

De afspraken rond het nieuwe tracé door Leiden zijn nu vastgesteld en aan het eind van het jaar, wanneer meer details bekend zijn, moet dit uitmonden in een definitieve bestuursovereenkomst. Het nieuwe tracé via de Hooigracht en Langegracht is volgens gemeente en provincie tenminste gelijkwaardig aan het tracé via de Breestraat. In het Leidse college-akkoord is afgesproken dat alleen voor het Hooigracht-Langegracht tracé gekozen zou worden als dat het geval was. Vanavond houdt de gemeente een persconferentie over het akkoord.

Op vijf van de acht toetsingscriteria scoort het nieuwe tracé beter. Zo kan de tram een betrouwbaarder dienstregeling rijden, doordat op de Hooigracht en Langegracht dubbelspoor kan worden aangelegd. Bovendien is het tracé over de Hooigracht/Langegracht veiliger, omdat er meer ruimte is voor vrijliggende fietspaden. Om de RijnGouwelijn via de Hooigracht en Langegracht te laten rijden, zijn maatregelen nodig om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. De meest opvallende maatregel is het autoluw maken van de Leidse binnenstad. De aanleg van de Ringweg Oost is hiervoor nodig. In het huidige voorstel is een aantal voorkeursvarianten voor de Ringweg Oost aangegeven. De Ringweg Oost wordt deze zomer ter inspraak gelegd. De provincie levert een substantiële financiële bijdrage aan deze ringweg. Ook de ontsluiting van het Bio Science Park maakt onderdeel uit van het pakket bereikbaarheidsmaatregelen.

De provincie en gemeente hebben de afspraken vastgelegd in een interim bestuursovereenkomst op hoofdlijnen. Eind dit jaar moet er een definitieve bestuursovereenkomst liggen, met daarbij een definitief ontwerp voor de inpassing over de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld en een nauwkeurige raming van de kosten. Hoe de tram precies over dit tracé wordt ingepast, wordt de komende maanden onder meer met belanghebbenden besproken.

De afspraken in de interim bestuursovereenkomst op hoofdlijnen moeten nog door de gemeenteraad en Provinciale Staten worden goedgekeurd. De Leidse raad vergadert hier op 19 juni over, Provinciale Staten op 25 juni.

 

Leiden RijnGouwelijn


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×