Bedrijfsleven wil uitbreiding bedrijfsterreinen

De Kamer van Koophandel, het Platform Bedrijfsleven Rijnland en en VNO-NCW Rijnland roepen de provincie in een gezamenlijke reactie op de Ontwerp Provinciale Structuurvisie op om het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder vesneld aan te leggen. De ondernemers willen bovendien dat er 35 à 40 hectare wordt bebouwd in plaats van de 29 hectare die nu nog in de plannen staat. Naast de Oostvlietpolder wil het bedrijfsleven twee keer zoveel ruimte voor een bedrijventerrein in Valkenburg (40 hectare in plaats van 20).

“Om de locatie Groenendijk (Zoeterwoude/Rijnwoude) in ontwikkeling te kunnen nemen is een ongelijkvloerse kruising N11-Burgemeester Smeetsweg randvoorwaardelijk. Ook in dit geval vinden wij het wenselijk dat de provincie de regie naar zich toetrekt omdat de voortgang op dit regionaal belangrijke dossier in de ogen van het bedrijfsleven te laag is,”aldus de drie partijen die tenslotte ook in Hillegom nog 10 hectare bollengrond aan de Pastoorslaan willen bestemmen voor bedrijven. “Dit gebied van circa 10 hectare is in het streekplan 2003 en de onlangs vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland aangewezen als (agrarisch) bedrijventerrein. Tot onze verbazing is dit gebied in uw visie bestemd als bollengrond. Gezien het tekort aan bedrijventerreinen maken wij hier ernstig bezwaar tegen en verzoeken wij u dan ook dit gebied opnieuw aan te wijzen als bedrijventerrein.”

Tenslotte pleiten de gezamenlijke ondernemers voor een snelle aanleg van de RijnlandRoute en de Noordelijke Ontsluiting Greenport.

Advertentie

Leiden Regio Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×