Bestemmingsplan Oostvlietpolder niet aangepast

Het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder wordt niet gewijzigd. Dat heeft de gemeenteraad zojuist besloten. Alleen de PvdA stemde tegen het collegevoorstel om de structuurvisie te wijzigen. Volgens het college van b & w biedt zo’n wijziging voldoende waarborgen voor het groen houden van de polder. Waarom het college dat denkt is niet bekend. Dat maakt deel uit van geheime beraadslagingen. Volgens de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder staat de weg naar een bedrijventerrein nu open, omdat projectontwikkelaars de gemeente kunnen dwingen mee te werken aan bebouwing.

De raad heeft het college wel opgedragen om verder te onderhandelen over de aankoop van grond in de Oostvlietpolder. Twee grondeigenaren willen wel verkopen, maar eigenlijk ziet het college nieuwe aankopen niet zitten. In de raad is alleen de VVD is tegen het aankopen van nog meer grond in de polder. “Onbegrijpelijk dat de raad dit wil, zonder financiële dekking,” aldus raadslid Greetje van Gruting.

Een PvdA-motie die het college opdraagt om in Leiden en elders in de regio extra werkgelegenheid, met name voor lager opgeleiden, te zoeken, kreeg brede steun. Ook het verzoek van de ChristenUnie om te kijken of de polder kan worden opgenomen in de zogenaamde Rijksbufferzone, werd aangenomen.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×