Zoals alle grote projecten houdt ook de Rijnlandroute de gemoederen flink bezig. Verschillende insprekers kwamen afgelopen avond op voor de Churchill Avenue. Zo ook mevrouw van Ree, één van de organisatoren van de grote anti N11-West (F-variant) demonstratie die afgelopen zondag werd gehouden. Vele honderden tegenstanders liepen toen van Voorschoten naar Leiden langs het F-tracé. (Foto: Chris de Waard).

Veel steun voor plan Churchill Avenue

Over een paar weken neemt de Leidse VVD-minister Melanie Schultz een besluit over de rijksbijdrage aan de Rijnlandroute die de Oost-westverbinding moet gaan vormen tussen de A44 en de A4. Voorwaarde is dat de provincie op 1 december met een gedragen en uitvoerbaar voorstel komt. Op dit moment zijn er twee tracés officieel in beeld: de zogenaamde A-variant en de F-variant. Bij die A-variant komen er alleen betere aansluiting op de snelwegen. In de regio voelt niemand daarvoor. De F-variant is omstreden, omdat dat tracé voor overlast zorgt bij de Stevenhof en in Voorschoten. Ook loopt deze door een stuk Oostvlietpolder. In de Leidse raad is alleen de VVD fervent voorstander van dat F-tracé. De rest van de raad gaat voor burgerinitiatief Churchill Avenue of wacht het lopende MER-onderzoek af, alvorens een keuze te maken. Wel gaat de raad unaniem akkoord met een extra bijdrage van in totaal 20 miljoen euro voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg.

Waar veel partijen nu al geen heil zien in de F-variant, omdat deze onder meer door de Oostvlietpolder loopt, ziet de VVD juist niets in de Churchill Avenue. Raadslid Frederik Zevenbergen spreekt met afschuw over ‘een snelweg dwars door de stad’. In het oorspronkelijke plan voor de Churchill Avenue wordt het verkeer door een tunnelbuis geleid, maar omdat bij alle varianten wegens geldgebrek sprake is van een gefaseerde aanleg, vreest de VVD dat het verkeer jarenlang bovengronds door de Mors zal razen en die wijk in tweeën zal splijten. “Duizenden Leidenaren gaan daar last van krijgen. Ze gaan de weg zien, ruiken en horen. En er ook heel lang stilstaan. Bovendien staat het F-tracé al 40 jaar in allerlei plannen. Het kan sneller en goedkoper worden gerealiseerd,” zo verwacht Zevenbergen.

Of de Churchill Avenue een realistische optie is, moet op korte termijn duidelijk worden. Officieel heeft het rijk deze variant nog niet erkend, waardoor de rijksbijdrage van ruim 350 miljoen nog niet geldt voor die variant. D66-wethouder Robert Strijk verwacht dat het met die erkenning wel goed komt, omdat het rijk een tracé-voorstel wil dat op veel draagvlak kan rekenen. Dat kan heel goed de Churchill Avenue worden, maar dan moet eerst de milieueffectrapportage afgerond zijn. Pas daarna kan in Leiden en de rest van de regio Holland Rijnland een afgewogen besluit worden genomen. Dat is volgens Strijk wel heel hard nodig: “Elke dag staan er nu heel veel mensen vast en dat wordt in de toekomst niet beter. Alleen al door de autonome groei van het autoverkeer nemen de problemen toe en dan komt bijvoorbeeld de nieuwe wijk in Valkenburg er nog bij.”

GroenLinks en de ChristenUnie kiezen nu al voor de Churchill Avenue. Voor ChristenUnie-raadslid Mart Keuning is het in dit geval geen probleem om de uitslag van de MER niet af te wachten, omdat een snelweg door de Oostvlietpolder voor zijn partij geen optie is. Waar de VVD geen ‘snelweg door de stad’ wil, geldt dat voor de ChristenUnie voor een snelweg door de polder. Ook voor GroenLinks is alleen de Churchill Avenue in beeld. De partij wil via een amendement op het raadsvoorstel bereiken dat Leiden de 20 miljoen alleen voor die variant beschikbaar stelt. Ook de Partij voor de Dieren, de Sradspartij en Leefbaar Leiden volgen die lijn.

PvdA en CDA willen nu nog geen voorkeur uitspreken en wachten de uitslag van het MER-onderzoek af. De PvdA heeft nog helemaal geen voorkeur, terwijl het CDA ook bang is voor overlast in de Mors als voor de Churchill Avenue wordt gekozen. Alleen de SP is kritisch over beide varianten. Julian van der Kraats: “De Rijnlandroute is veel te duur. De SP is niet blij met die 20 miljoen extra.” Als er gekozen moet worden neigt ook hij naar de Churchill Avenue, maar de discussie wil hij pas echt voeren als de MER is afgerond.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×