Portaal: Sloop Zeeheldenbuurt staat vast

5

Huurders en huiseigenaren van de Leidse Zeeheldenbuurt zijn niet op voorhand tegen elke vorm van sloop in hun wijk. Wel zijn ze mordicus tegen de grootschalige sloopplannen van woningcorporatie Portaal. Die wil geen geld meer steken in groot onderhoud van de vooroorlogse woningen in de Leidse volksbuurt en heeft besloten dat zo’n 360 woningen over tien jaar tegen de vlakte gaan. Wel wil Portaal onderzoeken of 55 beeldbepalende panden rondom de Ruyterstraat behouden kunnen worden. Het college van b&w steunt die plannen.

Vanavond spraken bewoners, zowel huurders van Portaal als eigen huizenbezitters, de raadscommissie ruimte toe. Die had de door Portaal opgestelde visie voor de woonwijk op de agenda staan. Huurders hebben de gesprekken met Portaal inmiddels opgeschort. Ze willen pas weer om tafel als Portaal eerst toezegt het achterstallige onderhoud aan te pakken. Ook vroegen ze raadsleden om nog niet in te stemmen met de sloopplannen. Er komt nog een second opinion onderzoek door een door de huurders gekozen bouwkundig bureau dat niet alleen naar de staat van de huurwoningen gaat kijken, maar in het onderzoek ook rekening houdt met sociaal-culturele waarden van de wijk. Portaal heeft toegezegd dat onderzoek te zullen betalen.

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel om een gebiedsvisie te maken voor zowel Industrieterrein De Waard als het woongedeelte De Zeeheldenbuurt. De gemeente wil die visie samen met Portaal opstellen en alle belanghebbenden daarbij betrekken. Ook wil het college de sloopplannen van Portaal nu al in de besluitvorming meenemen. Daar zijn niet alle partijen gerust op en ook de bewoners en de Vereniging Oud Leiden riepen de raadsleden op dat punt sowieso te schrappen. Ze zijn bang dat sloop daarmee nu al onherroepelijk wordt. Volgens wethouder Van Woensel speelt dat niet, omdat wel of niet slopen een zelfstandige bevoegdheid van Portaal is waar de gemeente niet over gaat, zolang Portaal zich maar aan de gemeentelijke renovatie- en sloopprocedures houdt.

Dat is tegen het zere been van de bewoners die zich afvragen waarom ze nog moeten praten als sloop toch al vaststaat. Ook voelen ze zich niet serieus genomen. “Wiltu  erop toezien dat ons de tijd wordt gegund om ons werk goed te doen,” zo luidde de hartekreet van voorzitter Cor Arnoldus van de buurtvereniging Zeeheldenbuurt. “We praten hier niet over een paar bomen of een wipkip. We moeten de tijd krijgen om met de wijk te overleggen.” Ook voorzitter Koos Gijsman van de bewonerscommissie (de huurders van Portaal) Zeeheldenbuurt toonde zich teleurgesteld nu Portaal en stadsbestuur al een standpunt hebben bepaald. “Die houding is bijzonder contraproductief en maakt elk overleg voor de bewonerscommissie zinloos. Wanneer Portaal volhardt in het sloopvoornemen, zullen we ons daar met alle mogelijke middelen tegen verzetten. We willen best een bijdrage leveren, maar niet op basis van een al genomen sloopbesluit. Bewoners liggen daar echt wakker van!”

Ook bewoners met een eigen huis zijn niet gelukkig met grootschalige sloop. “Een huis koop je niet zomaar, dat doe je nadat je zorgvuldig hebt afgewogen in wat voor wijk je wilt wonen. Als de plannen doorgaan komen we in een totaal nieuwe buurt terecht komen. Weg is het historische karakter en weg is de sociale samenhang.”

In de gebiedsvisie worden niet alleen de woningen in de Zeeheldenbuurt betrokken, maar ook het verouderde bedrijventerrein De Waard. De gemeente praat al jaren over de toekomst van het slecht ontsloten bedrijventerrein. Met de aanleg van de Ringweg-Oost over het terrein moet het gebied sowieso op de schop. Die kans wordt nu gegrepen voor een integraal plan voor het hele gebied op het kaartje hierboven. Daarbij wordt onder meer bekeken of er grootschalige detailhandel kan komen en watersportgerelateerde bedrijvigheid langs de Zijl.

Delen

5 reacties

  1. Het begon in Noord en uiteindelijk gaat heel het gebied rond de singles plat en word Leiden een yuppen stad, want niemand kan meer dan zo’n woning die vanaf €1000,- huur gaat kosten betalen. Ja de woningbouw investeert wel wat uiteindelijk kunnen ze gaan verdienen ‘ping ping’ Kijk maar eens wat er gebeurd in de Alexanderstraat, oud bewoners worden met €5500,- in een ander huis neer gezet (ja als je het minimum heb is dat veel geld). Maar dan moet je huis gaan aankleden, en dan zie je pas wat alles kost en dat die 5500,- niet veel is.Er is priecies 1 man die daar weer terug komt met zijn vrouw, hij heeft er voor gestreden en ging niet akkoord met de Sleutels van Zijl en Vliet. Hij wilde weer als het ware weer in zijn ouwe huisie wonen dat ging niet maar hij komt wel bijna op z’n ouwe plekkie.Veel mensen zijn jaloers en hij is nu een kwal en slijmbal maar ach ….laat ze. Heel het Noorder-kwartier gaat tussen nu en 15jaar op de schop alles gaat plat.En dan word er gezegd ‘we doen dat niet want de economie gaat slecht’ maar juist nu moet je handelen want de kosten ivm met die economie zijn lager en er is veel meer onderhandelings ruimte iedereen wil verdienen. Dus als jij goedkoper kan zijn en de klus kan klaren waarom mag je daar dan niet van profiteren…..ja ze doen daar dom en aantal bewoners hebben dat door, veel mensen zijn kudde dieren en veel mensen doen dom maar zijn het zeker niet. Misschien een hoop geouwehoer van mij maar ach je weet wat ik bedoel zij Olivier B Bommel

  2. Dankzij het gemoderniseerde volkshuisvestingsbeleid kunnen woningzoekenden met een krappe beurs straks terecht in containers op afgedankte bedrijventerreinen, tentenkampen in de polder en kamers in krotten van huisjesmelkers. De Zeeheldenbuurt moet uiteraard geyuppificeerd worden, want vrij dicht bij de binnenstad, in de achtertuin van het nog te realiseren yuppencentrum in de Meelfabriek en dus heel aantrekkelijk voor projectontwikkelaar en vastgoedbedrijf Portaal.

  3. woningbouwverenegingen wel vol op subsiedie aan sportveld noord omdat daar van arme allochtonen wonen met bmw en mercedessen maar eenvolks buurt in stand houden dar zie ze geen gat in ,in een woord het zijn een stel witte boorden criminelen

  4. Zo Matrix,Dus er komt er maar 1 terug en dat is die kwal?Dan vraag ik me af hoe jij erbij komt?Dat alleen die kwal terug komt?

  5. Was er tijdens die grote bijeenkomst onlangs niet een hoge ambtenaar (directeur grote projecten) die zei dat niet het college maar de Gemeenteraad het voor het zeggen (beslissen) heeft? En vele raadsleden zijn er nog niet over uit gesproken.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline