Een opvallende maatregel die de PvT wil nemen is het afschaffen van de blindegeleidestroken op de Haarlemmerstraat. "Iedere winkelier wil graag zijn handel kunnen uitstallen en de blindegeleidestroken worden nauwelijks gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, maar winkeliers worden wel gelimiteerd. Het blijkt dat blinden liever de goot in het midden gebruiken". (Foto: Dennis Oudshoorn).

Partij van Tegenwoordig presenteert verkiezingsprogramma

De Partij van Tegenwoordig, een van de nieuwe politieke partijen die in Leiden op 19 maart op 19 maart een gooi doet naar een of meer zetels heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Veiligheid, het stimuleren van sport en ongesubsidieerde kunst en cultuur zijn enkele speerpunten uit het ‘Programma van Tegenwoordig’ van de partij die ook een standaard aanpak voor evenementen, een transparante overheid en een meldpunt voor conflicterende belangen als belangrijke punten benoemd. Ook wil de partij ondernemers een stem geven en moeten de blauwe zones buiten het centrum worden uitgebreid. Gemeentelijke wietteelt is ook een punt dat op instemming van de PvT kan rekenen.

Leiden is volgens de partij al een fantastische stad, maar er zijn nog verbeterpunten. Daaraan wil de partij werken met ‘een sterk team van denkers, doeners en dromers’.

In het programma staat verder een hele opsomming van zaken waaraan in Leiden al hard gewerkt wordt. Zo wil de PvT meer fietsenstallingen bij het station, gezamenlijk gebruik van buurt- en clubhuizen door meerdere organisaties, parkeergarages, meer studentenkamers en een oostelijke ringweg.

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×