Nog meer kieshulp: ook Kieskompas is online

Nadat vorige week de StemWijzer al online kwam, is nu ook tegenstrever Kieskompas te raadplegen. De website, die is gemaakt door de politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit in Amsterdam, geeft iedereen 30 stellingen, waarna de invuller geplaatst wordt op een plaats in het politieke spectrum. Hierdoor is te zien welke partijen in de ‘buurt’ van de kiezer staan. Dit is anders dan de Stemwijzer, waarbij de partijen in een lijstje worden weergegeven.

Een opvallende afwezige in het Kieskompas is de ChristenUnie. Of dit bewust is of een technisch probleem is nog niet duidelijk. Het lijkt dit laatste, aangezien alle 12 van de overige partijen wel in het kompas zijn opgenomen.

Het Kieskompas is hier te raadplegen.

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×