"Prognoses achterhaald: Stel RijnlandRoute uit!"

Rijkswaterstaat en minister Melanie Schultz baseren zich op volstrekt achterhaalde groeimodellen bij de aanleg of verbreding van snelwegen. Dat stellen Wim ter Keurs en Jaap van Meijgaarden vandaag in dagblad Trouw. Die eerste is voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, de tweede voormalig plaatsvervangend directeur directie economie en vervoer van de provincie Zuid-Holland. Beiden zijn al jaren verklaard tegenstander van de RijnlandRoute.

Vorig jaar maakte Sleutelstad deze uitgebreide reportage over de gevolgen van de aanleg van de RijnlandRoute voor het Leidse buurtschap Tienhuizen.

“Het verkeer neemt al jaren af, toch blijft de minister uitgaan van het hoogste van vier groeimodellen die in 2006 vastgesteld werden,” zo stellen de twee Leidenaren. Diezelfde fout wordt volgens de twee nu gemaakt bij de RijnlandRoute: “Door niet uit te gaan van het hoogste groeiscenario, maar van een lagere, realistische groei, zijn de maatschappelijke kosten 335 miljoen euro hoger dan de baten.”

De feitelijke ontwikkeling van het verkeer in Zuid-Holland is zelfs nog lager dan het laagste model, zo stelt het duo dat daarom pleit voor een herbezinning op de prognosemethodiek bij infrastructurele projecten. “Zolang dat niet gebeurt zouden alle grote projecten moeten worden uitgesteld. De belangen zijn daarvoor groot genoeg,” zo vinden Ter Keurs en Van Meijgaarden.

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×