De familie Buijn die eerder wel door de gemeente is aangeschreven heeft hun dieren al weggehaald. De paarden die er nu nog staan zijn van Verbaan's familie en worden dus niet weggehaald. Verbaan wil een rechtzaak uitlokken. Hij zegt zeker te weten dat hij die gaat winnen. (Foto: ingezonden).

Paarden Professorenwijk moeten definitief weg

De paarden en geiten die op een landje tussen de woonhuizen in de Professorenwijk staan, moeten defeinitief weg. Dat heeft het college van B en W geantwoord op vragen van de Leidse Partij voor de Dieren. Ook de stallen moeten worden gesloopt. Eigenaar van het terrein en de (op)stallen is de Leidse ondernemer Jan Verbaan die niet van plan is gehoor te geven aan het besluit van het stadsbestuur. “Dat landje is van een bedrijf waar ik bemoeienis mee heb en wordt gebruikt door m’n zwager. Die heeft nog nooit wat van de gemeente gehoord en ik ook niet.”

Volgens Verbaan zijn paarden huisdieren en kan de gemeente het houden daarvan niet verbieden. De stallen staan er volgens Verbaan al 50 jaar. “Als de gemeente die wil slopen, doe ik aangifte van vernieling.” Verbaan heeft zijn zwager aangeraden de paarden niet weg te halen: “De gemeente is gewoon helemaal het spoor kwijt.”

Het gaat volgens Verbaan uiteindelijk alleen om wateroverlast op het landje waar één bewoner over klaagt. “Ik kan die wateroverlast best oplossen hoor, dan stort ik er gewoon een lading zand op. Maar dan loopt het water naar het laagste punt en dat zijn de schuurtjes die er omheen liggen.”

Volgens de gemeente klagen er 12 omwonenden over stank-, geluids- en wateroverlast en ook over grote hoeveelheden vliegen. De gemeente kan volgens eigen zeggen geen contact krijgen met de eigenaar van de paarden en de opstallen. Leiden wil dat om eventueel met de eigenaar een stuk grond te ruilen of om de grond aan te kopen.

Advertentie

Leiden Jan Verbaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×