Herontwikkeling locatie Nieuweroord nader ingevuld

Wat mag er komen op de plek waar nu nog de voormalige zusterflat Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg staat. Over die vraag is al heel wat uurtjes gesproken, zowel op het stadhuis als in de wijk rondom de woonflat waar de afgelopen jaren achtereenvolgens asielzoekers en studenten tijdelijk onderdak vonden.

Voor de zomer hakte de raad de knoop door. Er komen woningen, maar hoe precies dat wordt pas later besloten. De buurt hecht aan het niet bebouwen van een vervallen tennisbaan, omdat die vlak tegen het Bos van Bosman aan ligt. Omwonenden zien het liefst dat dat gebied wordt teruggegeven aan het bos. Het compromis dat de raad begin juli sloot was dat er straks twee plannen worden voorgelegd. Een met bebouwing van de tennisbaan en een waarbij dat niet gebeurt.

Inmiddels heeft vervolgoverleg met omwonenden geleid tot nader uitgewerkte randvoorwaarden. Daarbij wordt het gebied nu wat uitgebreid waarop gebouwd mag worden. Het gaat om twee uitlopers links en rechts van de bestaande bebouwing in de richting van de Rijnsburgerweg. Doordat daar nu ook gebouwd mag worden, lijkt de kans groter dat de tennisbaan vrij kan blijven van bebouwing. Ook wordt daarmee nieuwbouw mogelijk in de vorm van een crescent. Dat was een voorstel van omwonenden. Het college wil dat juist niet. Dat hecht aan zichtlijnen van het Rijnsburgerweg richting Bos van Bosman. Net zoals het ooit was toen Nieuweroord nog een landgoed was.

Leiden Politiek nieuweroord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×