(Foto: Hielco Kuipers).

Leiden draait deel bezuiniging op eigen organisatie terug

De gemeente Leiden draait de bezuiniging van 20 miljoen op ambtelijk apparaat deels terug. “Op dezelfde voet doorgaan leidt tot onverantwoorde bedrijfskundige risico’s  op juridisch- en op inkoopgebied”, zo schrijft het college in de Kaderbrief die vandaag openbaar gemaakt wordt. Dat financiële stuk dient als voorbereiding op de begrotingsbehandeling waar de raad zich in het najaar in moet vastbijten. Om personele problemen voor te zijn stelt het college voor om eenmalig drie miljoen euro extra te reserveren voor de bedrijfsvoering. Van de bezuinigingen waartoe eerder werd besloten, het proces loopt al sinds 2011, wil Leiden 1,5 miljoen  per jaar niet meer uitvoeren.

Huisvesting vluchtelingen

Leiden is de komende jaren aan meer zaken extra geld kwijt. Bijvoorbeeld aan het huisvesten van vluchtelingen met een vergunning. Voor deze zogenaamde statushouders krijgen gemeenten geld van de rijksoverheid, maar dat is niet voldoende om alle kosten te dekken.

Meer voor beheer

Ook wordt er jaarlijks een miljoen extra uitgetrokken voor onderhoud en beheer van gemeentelijke eigendommen als bruggen, walmuren, straten, sportvoorzieningen en gebouwen. “Zodat Leiden niet alleen steeds mooier wordt, maar ook mooi blijft”.

Half miljoen extra voor sport

Leiden gaat ook meer geld uitgeven aan sport. Nog dit jaar wordt er een sportstimuleringsfonds ingesteld van 500.000 euro. Daarmee komt het college tegemoet aan een wens van D66, GroenLinks en de PvdA die eerder dit jaar een motie indienden om niet alleen te investeren in sportaccommodaties, maar ook in sportbeleid.

Indexering subsidies

Alle instellingen die subsidie van de gemeente krijgen, werden de afgelopen periode geconfronteerd met een stop op de indexering. Aan die nullijn maakt het college vanaf volgend jaar een einde. Structurele meevallers worden ingezet om subsidies weer gedeeltelijk te indexeren.

Om alle extra plannen en wensen voor de komende jaren te betalen, haalt de gemeente een bedrag van 8,7 miljoen euro uit de concernreserve.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×