De Terwee-locatie is de voorkeursplek van het Leidse college voor een nieuw busstation. (Archieffoto: Chris de Waard).

Wethouder Laudy: "Busstation alleen verplaatsen als dat goed en veilig kan"

Het college van burgemeester en wethouders maakte vorige week bekend dat de Terwee-locatie aan de Bio Science Park-zijde van het station volgens hen de beste plek is voor het nieuwe busstation. De haalbaarheid van dit plan willen ze nu verder onderzoeken. Daarop kwam veel weerstand vanuit de stad en de provincie. Volgens wethouder Paul Laudy zijn de reacties voorbarig: “We gaan het station echt niet verplaatsen als dat niet goed en veilig kan.”


Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) over de reacties vanuit de stad en de provincie op de voorgenomen verplaatsing.

Uitstellen besluit

De Provincie Zuid-Holland stuurde het Leidse college vorige week een brief waarin de zorgen over de voorgenomen verplaatsing van het busstation bij Leiden Centraal kenbaar werden gemaakt. Provinciebestuurder Floor Vermeulen schreef in de brief onder andere dat de nieuwe route voor de bussen niet R-net waardig zou zijn.

Wethouder Laudy vindt het goed dat de provincie vanuit haar functie meekijkt over hoe het openbaar vervoer in Leiden wordt vormgegeven. “Wij hebben de ambitie om hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren. Het komende jaar gebruiken we om te onderzoeken of dat op een goede manier kan. Er is nog heel veel onderzoek nodig en we kunnen dat gaan doen zodra de gemeenteraad daarmee instemt.”

Ook geeft gedeputeerde Vermeulen aan dat vervoerder Arriva door de verplaatsing met hogere exploitatiekosten te maken krijgt die niet door de provincie kunnen worden gecompenseerd. Dat zal betekenen dat Arriva moet bezuinigen op de kwaliteit van het aanbod. Laudy: “Ook met Arriva zullen we tegen de tijd dat het aan de orde is gesprekken voeren. Over hoe het met de bussen moet en of dat op een goede en efficiënte manier kan. Dat is onderdeel van de route die we gaan afleggen. Maar op voorhand bepalen noch Arriva, nog de provincie, waar wij een busstation in de stad realiseren.”

Vermeulen pleit in zijn brief namens het provinciebestuur voor meer onderzoek en uitstel van de besluitvorming. “Eigenlijk wordt de provincie op haar wenken bediend”, zegt Laudy. “In 2012 is dit besluit al genomen door de gemeenteraad. Daarna is ons in 2016 gevraagd om nog eens te onderzoeken of dit echt de beste locatie is. Dat hebben we gedaan door veertien locaties in de stad te onderzoeken en weer rolt de Terwee-locatie er als beste uit. Er moet nog wel een hele hoop uitzoekwerk gaan gebeuren. Dat willen we nu gaan doen. Om verder te mogen gaan met deze plek hebben we nu wel weer een bevestiging van de gemeenteraad nodig.”

Op de vraag of het dan niet vreemd is dat de provincie om meer onderzoek vraagt, terwijl dat nou juist is wat het college wil doen antwoordt de wethouder: “Afgezien van de gerechtvaardigde belangen die het provinciebestuur heeft in het openbaar vervoer, denk ik dat daar net als in de stad een misverstand is ontstaan. We zijn nu nog geen onomkeerbare besluiten aan het nemen.  Als de gemeenteraad ermee instemt hebben we alleen met elkaar besloten dat de Terwee-locatie het beste alternatief voor het huidige station is. Er moet een hele hoop onderzocht worden over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, leefbaarheid, inpasbaarheid van de bussen en routes. Dat willen we dit kalenderjaar onderzoeken en dan pas weten we of het op een goede manier kan.”

Bewoners niet gehoord

Wijkvereniging Houtkwartier hield vorige week een bewonersavond. Alle belanghebbenden stonden daar als een blok tegen de verhuizing van het busstation. Zij maken zich vooral zorgen over de veiligheid en leefbaarheid. Ook gaven de bewoners aan dat ze door de gemeente niet bij het proces worden betrokken. “Dat vind ik wat wonderlijk”, zegt Laudy over het laatste punt.

“Je kunt nooit iedereen in de stad betrekken, los van dat niet iedereen betrokken wil worden. Maar we zijn hierover in gesprek met verschillende vertegenwoordigers vanuit de omliggende buurten. Over wat wij gaan doen en wat zij daarbij belangrijk vinden. Ze hebben ook zelf plekken mogen aandragen die wij zouden onderzoeken, die veertien locaties. Toen we er op twee uitkwamen, mochten zij er nog eens twee aan toevoegen zodat we tot vier locaties kwamen die we nog eens nader onderzocht hebben. Daarnaast heeft men meegedacht over langs welke criteria we deze locaties gingen toetsen. Er is dus veel overleg geweest en we blijven ons inspannen om iedereen zo goed mogelijk te betrekken. Maar om te zeggen dat mensen niet betrokken zijn, dat is echt onzin.”

Een aantal architechten heeft in opdracht van Wijkvereniging Houtkwartier onlangs nog een vijftiende optie ingediend. Dat plan wordt nu langs dezelfde criteria als de voorgaande veertien locaties gelegd.

Ereburger in opstand

Ereburger Armin van Buuren woont vlakbij de beoogde locatie voor het nieuwe busstation. Ook hij staat niet achter de plannen en heeft zich hier openlijk over uitgesproken. Wethouder Laudy heeft daar uitgebreid met hem over gesproken. “Ik heb hem proberen uit te leggen dat wat wij aan het doen zijn nog veel tijd nodig heeft. Dat we juist die vragen en zorgen die bij hem en zijn buurtbewoners leven het komende jaar pas kunnen beantwoorden. En als het niet veilig en goed kan, gaan we het busstation niet verplaatsen. Maar de belangenafweging die wij maken en die de gemeenteraad gaat maken, is wel breder en gaat over wat het beste is voor het stationsgebied en voor de stad. De wijkbewoners mogen wel van ons verwachten dat we kunnen aantonen dat we dat super zorgvuldig gedaan hebben en dat zij een mooi alternatief krijgen dat veilig en leefbaar is en alles wat daarbij hoort.”

Villa Antoinette

Bij de Historisch Vereniging Oud Leiden leefden ook wat zorgen. Zij vragen zich af of het monumentale Villa Antoinette aan de Rijnsburgerweg moet sneuvelen voor de plannen. “Deze monumentenwethouder is heel erg blij met de Historisch Vereniging Oud Leiden en met hoe zij zich druk maken over alles dat met monumenten in de stad te maken heeft. Dat doe ik ook. Maar deze vraag is echt te vroeg. Dat zal helemaal afhangen van hoe je dat busstation precies vormgeeft. En dan spelen er ook nog andere belangen zoals wat je met de bomen doet. Dat zijn echt uitvoeringsvragen die we nog moeten onderzoeken met elkaar. Deze vragen komen allemaal in het komende jaar aan bod. Het is vanzelfsprekend dat behoud van het monument of een goede inpassing ervan altijd het uitgangspunt is. Maar het is te vroeg om daar nu al definitief uitspraken over te doen.”

Voorstanders

Hoewel er veel negatieve geluiden te horen zijn over de mogelijke verplaatsing van het busstation, vinden veel Leidenaren het volgens de wethouder ook een goed idee. “Het is niet zo dat die mensen het perse een goed idee vinden om het busstation te verplaatsen. Het gaat om wat daar achter zit. Veel mensen begrijpen onze ambitie om een betere schakel te maken tussen de prachtige historische binnenstad en het Bio Science Park. Dat je straks aan de voorkant een mooi voetgangers- en fietsgebied krijgt omdat al die bussen daar weg zijn. Waarmee je een prachtige entree van de stad krijgt op een plein dat ook echt een plein is. Er gebeuren zoveel mooie dingen in Leiden. Daar is dit een onderdeeltje van. Maar wel een belangrijk onderdeel. Mensen zien de kwaliteit die we gaan toevoegen en dat er 1700 nieuwe woningen en tienduizend nieuwe banen bij komen. Dat is allemaal voor groot economisch belang voor Leiden. Het gaat dus wel om meer dan de vraag of je een busstation wilt verplaatsen of niet.”

 

 

Leiden Politiek busstation


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×