Wethouder Laudy: “Busstation alleen verplaatsen als dat goed en veilig kan”

19

Het college van burgemeester en wethouders maakte vorige week bekend dat de Terwee-locatie aan de Bio Science Park-zijde van het station volgens hen de beste plek is voor het nieuwe busstation. De haalbaarheid van dit plan willen ze nu verder onderzoeken. Daarop kwam veel weerstand vanuit de stad en de provincie. Volgens wethouder Paul Laudy zijn de reacties voorbarig: “We gaan het station echt niet verplaatsen als dat niet goed en veilig kan.”


Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) over de reacties vanuit de stad en de provincie op de voorgenomen verplaatsing.

Uitstellen besluit

De Provincie Zuid-Holland stuurde het Leidse college vorige week een brief waarin de zorgen over de voorgenomen verplaatsing van het busstation bij Leiden Centraal kenbaar werden gemaakt. Provinciebestuurder Floor Vermeulen schreef in de brief onder andere dat de nieuwe route voor de bussen niet R-net waardig zou zijn.

Wethouder Laudy vindt het goed dat de provincie vanuit haar functie meekijkt over hoe het openbaar vervoer in Leiden wordt vormgegeven. “Wij hebben de ambitie om hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren. Het komende jaar gebruiken we om te onderzoeken of dat op een goede manier kan. Er is nog heel veel onderzoek nodig en we kunnen dat gaan doen zodra de gemeenteraad daarmee instemt.”

Ook geeft gedeputeerde Vermeulen aan dat vervoerder Arriva door de verplaatsing met hogere exploitatiekosten te maken krijgt die niet door de provincie kunnen worden gecompenseerd. Dat zal betekenen dat Arriva moet bezuinigen op de kwaliteit van het aanbod. Laudy: “Ook met Arriva zullen we tegen de tijd dat het aan de orde is gesprekken voeren. Over hoe het met de bussen moet en of dat op een goede en efficiënte manier kan. Dat is onderdeel van de route die we gaan afleggen. Maar op voorhand bepalen noch Arriva, nog de provincie, waar wij een busstation in de stad realiseren.”

Vermeulen pleit in zijn brief namens het provinciebestuur voor meer onderzoek en uitstel van de besluitvorming. “Eigenlijk wordt de provincie op haar wenken bediend”, zegt Laudy. “In 2012 is dit besluit al genomen door de gemeenteraad. Daarna is ons in 2016 gevraagd om nog eens te onderzoeken of dit echt de beste locatie is. Dat hebben we gedaan door veertien locaties in de stad te onderzoeken en weer rolt de Terwee-locatie er als beste uit. Er moet nog wel een hele hoop uitzoekwerk gaan gebeuren. Dat willen we nu gaan doen. Om verder te mogen gaan met deze plek hebben we nu wel weer een bevestiging van de gemeenteraad nodig.”

Op de vraag of het dan niet vreemd is dat de provincie om meer onderzoek vraagt, terwijl dat nou juist is wat het college wil doen antwoordt de wethouder: “Afgezien van de gerechtvaardigde belangen die het provinciebestuur heeft in het openbaar vervoer, denk ik dat daar net als in de stad een misverstand is ontstaan. We zijn nu nog geen onomkeerbare besluiten aan het nemen.  Als de gemeenteraad ermee instemt hebben we alleen met elkaar besloten dat de Terwee-locatie het beste alternatief voor het huidige station is. Er moet een hele hoop onderzocht worden over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, leefbaarheid, inpasbaarheid van de bussen en routes. Dat willen we dit kalenderjaar onderzoeken en dan pas weten we of het op een goede manier kan.”

Bewoners niet gehoord

Wijkvereniging Houtkwartier hield vorige week een bewonersavond. Alle belanghebbenden stonden daar als een blok tegen de verhuizing van het busstation. Zij maken zich vooral zorgen over de veiligheid en leefbaarheid. Ook gaven de bewoners aan dat ze door de gemeente niet bij het proces worden betrokken. “Dat vind ik wat wonderlijk”, zegt Laudy over het laatste punt.

“Je kunt nooit iedereen in de stad betrekken, los van dat niet iedereen betrokken wil worden. Maar we zijn hierover in gesprek met verschillende vertegenwoordigers vanuit de omliggende buurten. Over wat wij gaan doen en wat zij daarbij belangrijk vinden. Ze hebben ook zelf plekken mogen aandragen die wij zouden onderzoeken, die veertien locaties. Toen we er op twee uitkwamen, mochten zij er nog eens twee aan toevoegen zodat we tot vier locaties kwamen die we nog eens nader onderzocht hebben. Daarnaast heeft men meegedacht over langs welke criteria we deze locaties gingen toetsen. Er is dus veel overleg geweest en we blijven ons inspannen om iedereen zo goed mogelijk te betrekken. Maar om te zeggen dat mensen niet betrokken zijn, dat is echt onzin.”

Een aantal architechten heeft in opdracht van Wijkvereniging Houtkwartier onlangs nog een vijftiende optie ingediend. Dat plan wordt nu langs dezelfde criteria als de voorgaande veertien locaties gelegd.

Ereburger in opstand

Ereburger Armin van Buuren woont vlakbij de beoogde locatie voor het nieuwe busstation. Ook hij staat niet achter de plannen en heeft zich hier openlijk over uitgesproken. Wethouder Laudy heeft daar uitgebreid met hem over gesproken. “Ik heb hem proberen uit te leggen dat wat wij aan het doen zijn nog veel tijd nodig heeft. Dat we juist die vragen en zorgen die bij hem en zijn buurtbewoners leven het komende jaar pas kunnen beantwoorden. En als het niet veilig en goed kan, gaan we het busstation niet verplaatsen. Maar de belangenafweging die wij maken en die de gemeenteraad gaat maken, is wel breder en gaat over wat het beste is voor het stationsgebied en voor de stad. De wijkbewoners mogen wel van ons verwachten dat we kunnen aantonen dat we dat super zorgvuldig gedaan hebben en dat zij een mooi alternatief krijgen dat veilig en leefbaar is en alles wat daarbij hoort.”

Villa Antoinette

Bij de Historisch Vereniging Oud Leiden leefden ook wat zorgen. Zij vragen zich af of het monumentale Villa Antoinette aan de Rijnsburgerweg moet sneuvelen voor de plannen. “Deze monumentenwethouder is heel erg blij met de Historisch Vereniging Oud Leiden en met hoe zij zich druk maken over alles dat met monumenten in de stad te maken heeft. Dat doe ik ook. Maar deze vraag is echt te vroeg. Dat zal helemaal afhangen van hoe je dat busstation precies vormgeeft. En dan spelen er ook nog andere belangen zoals wat je met de bomen doet. Dat zijn echt uitvoeringsvragen die we nog moeten onderzoeken met elkaar. Deze vragen komen allemaal in het komende jaar aan bod. Het is vanzelfsprekend dat behoud van het monument of een goede inpassing ervan altijd het uitgangspunt is. Maar het is te vroeg om daar nu al definitief uitspraken over te doen.”

Voorstanders

Hoewel er veel negatieve geluiden te horen zijn over de mogelijke verplaatsing van het busstation, vinden veel Leidenaren het volgens de wethouder ook een goed idee. “Het is niet zo dat die mensen het perse een goed idee vinden om het busstation te verplaatsen. Het gaat om wat daar achter zit. Veel mensen begrijpen onze ambitie om een betere schakel te maken tussen de prachtige historische binnenstad en het Bio Science Park. Dat je straks aan de voorkant een mooi voetgangers- en fietsgebied krijgt omdat al die bussen daar weg zijn. Waarmee je een prachtige entree van de stad krijgt op een plein dat ook echt een plein is. Er gebeuren zoveel mooie dingen in Leiden. Daar is dit een onderdeeltje van. Maar wel een belangrijk onderdeel. Mensen zien de kwaliteit die we gaan toevoegen en dat er 1700 nieuwe woningen en tienduizend nieuwe banen bij komen. Dat is allemaal voor groot economisch belang voor Leiden. Het gaat dus wel om meer dan de vraag of je een busstation wilt verplaatsen of niet.”

 

 

Delen
LeidenWalk

19 reacties

 1. “Busstation alleen verplaatsen als dat goed en veilig kan”… mooi, de conclusie van het onderzoek is dus ook al duidelijk. Het enige dat de gemeente nu nog rest is om een bevriend adviesbureau voor een paar ton een rapportje op te laten stellen. Na nog wat verder geregel en gescharrel (wederom een paar ton naar de vrindjes) kan de schep in de grond en wanneer het spul er eenmaal staat is het aan de volgende wethouder om weer eens te beginnen over een ‘echt’ stationsplein en een betere verbinding tussen de stadsdelen.
  .
  Dit verhaal blijft zich maar herhalen en herhalen en herhalen.

  • maarten kersten op

   Over verbinding gesproken… Veel Arriva-passagiers gebruiken de halte Centraal Station niet om naar de trein te komen maar voor diverse “attracties” in het gebied van ondernemingsvereniging Leiden Centraal. Zoals daar zijn: al die kleine en grote winkels, 2 supermarkten, restaurantjes, café’s, Rijksmuseum voor Volkenkunde, de banken, de ANWB, de SVB, Achmea/Zilveren Kruis, VVV enz. enz.. En straks ook de megabios en de activiteiten in De Lorentz nog. Al deze consumenten moeten in de plannen van de wethouder dus straks uitstappen aan de zeezijde, dan naar de westelijke stationshal lopen, daar zorgen dat er €10 op hun ov-chipkaart staat (anders komen ze de poortjes niet door) en dan dat hele eind naar hun bestemming lopen. De dichtsbijzijnde andere haltes zijn vanaf het station gerekend namelijk pas in de Steenstraat bij het Lido of op de Lammermarkt. ’s Avonds omlopen door een van de tunnels is voor dames en senioren geen gewenste optie. Naturalis, LUMC, Hogeschool en Bio Science Park worden bediend met aparte bussen.

 2. René Dentener op

  “In 2012 is dit besluit al genomen door de gemeenteraad.” Dat kan wel zo zijn, maar in de tussentijd heeft PZH/de provincie als bevoegde concessieverlener wel de concessie verleend aan een andere vervoersmaatschappij. En die geeft nu juist aan dat de locatie Terweepark voor haar als knelpunt wordt ervaren. De situatie is dus veranderd en dan zal de gemeenteraad haar ontwerpbesluit uit 2012 moeten heroverwegen. Of denkt de gemeente dat ze eigenhandig met een andere vervoerder in zee kan gaan buiten PZH om zodat ze haar zin krijgt m.b.t. de locatiekeuze Terweepark?

  Overigens, als er iets verplaatst moet worden naar de zeezijde van het NS-station dan is het wel de voor fietsers levensgevaarlijke taxistandplaats alsmede verwijdering van ‘de bult'(de half-ondergrondse fietsenkelder). Immers, over die rare bult bestaat in de lokale politiek al discussie zolang ie er ligt. Naar mijn smaak een absolute mislukking. De ruimte die daar vrijkomt kan uitstekend als doorlopende busbaan worden ingericht en sluit ook logischer aan op het wegennet rond het station. Dan maar niet zo’n mooi stationsplein met terrasjes en bomen. Er is ook nog zoiets als planologische logica.

  • Dat Arriva de verplaatsing aangrijpt om meer financiële compensatie te vragen, is een standaardreactie in een dergelijke situatie. Waar die extra kosten uit bestaan, wordt voorlopig niet duidelijk, temeer niet daar er al vele bussen vele jaren probleemloos via de achterzijde rijden.
   Het is niet aan een busvervoerder om te bepalen waar wel of niet een busstation wordt gesitueerd.
   Over de planologische logica ben ik het geheel en al met u eens. Er is jarenlang vanuit een beperkte visie, waarbij zowel OV-vervoerders als de taxi-branche het voor het zeggen hadden, met de inrichting van het Stationsplein omgesprongen. Gemakzuchtig en nogal veel ruimte opeisend. Het busstation aan de voorzijde kan moeiteloos met de helft minder ruimte toe. Ook in de spits kunnen er moeiteloos veel meer bussen worden opgesteld. Ook de platforms zijn aan de hele grote kant.
   Het resultaat: de ene ad hoc ‘oplossing’ na de andere, met als resultaat het zo ongeveer meest ondoelmatige en meest onlogisch ingerichte Stationsplein van Nederland. Dat Laudy, hopelijk gesteund door het gehele college, de bestuurlijke moed heeft om dit aan te pakken, siert hem.
   Dat er helaas voor een traditionele locatie (bovengronds, met mogelijk het kappen van 44 bomen) wordt gekozen, siert de wethouder minder. Maar dat het busstation aan de voorzijde zo snel mogelijk moet verkassen, ook om een visueel aantrekkelijker entree tot de stad en woningbouw mogelijk te maken, staat als een paal boven water vast. En dat de taxistandplaats onder handen moet worden genomen, staat voor de Tuinman niet ter discussie. U heeft hierin groot gelijk.
   Met de bezwaren van de klagers veegt de Tuinman zijn gat af. In het slechtste geval zullen zij nog niet een honderdste van de verkeersoverlast ervaren die bewoners langs Willem de Zwijgerlaan, Hooigracht, Churchilllaan en Morsweg dagelijks ondergaan.

   • Hans van Dalen op

    Zeg ‘Tuinman’, kom jij eerst eens uit je anonimiteitsschulpje, dan kan de stad kennismaken met het gat waar jij onze bezwaren aan afveegt.
    Ik spreek niet voor Arriva, maar hun onderbouwing staat nu wel op http://www.houtkwartier.com. Daar kun je dus ook kennis mee maken.
    Het lijkt er overigens op dat wij het met elkaar eens zijn: graag een kleiner, mooier busstation en een mooier Stationsplein. Het busstation verplaatsen naar het Terweeparkje is echter een onzalig idee. En dan niet per sé voor de omwonenden, maar wel voor de circa 5.500 scholieren die zich dagelijks langs het kruispunt Bargelaan/Rijnsburgerweg een weg naar de scholen in onze wijk zoeken. In de ochtendspits zullen zij zich tussen 3 bussen per minuut door moeten worstelen.

    • De autofiele wijkvereniging Houtkwartier maakt zich sterk voor voorrang van autoverkeer op fietsers op de rotondes! Dat de verkeersveiligheid van de fietsers nu opeens als een argument vanuit het Houtkwartier naar voren wordt geschoven, valt onder de categorie ‘even dubieus als hypocriet’.
     In de ochtendspits zullen scholieren weinig hinder hebben van het busverkeer vanwege de rij-richting vanuit het centrum naar de scholen (geen enkele kruising met het busverkeer – behoudens de busterminal – tot iets voorbij de Posthofrotonde komende vanuit de stad).
     Arriva meldt: “Dit houdt in een toename van de reistijd voor de gehele OV-reis van 1 tot soms enkele minuten.”
     Zo, zo, een langere reistijd van 1 minuut… Wát een wereldprobleem!!!
     Wie aan de achterzijde van het station moet zijn, heeft daar geen last van, dus er wordt hier over de gehele linie een vertraging voorgespiegeld, die voor een deel van de reizigers helemaal geen vertraging is en ook niet kostenverhogend werkt.
     De rekensom die Arriva opvoert kan door een Ionica Smeets keihard worden gefileerd. Arriva spreekt over een mogelijke frequentie-afname van 20% Dat aantal wordt niet gestaafd aan de hand van de genoemde voorbeelden. Een vertraging van enkele minuten (dan hebben we het over mogelijk 2 tot 3 minuten) zal percentueel over de gehele linie neerkomen op een reistijdvertraging van gemiddeld nog geen 1% voor de verbindingen naar locaties buiten Leiden.
     Arriva komt met een aantal aannames die ik twijfelachtig vind. Waarom zou een R-net verbinding via de Wassenaarseweg minder R-net hoogwaardig zijn dan eentje via de Plesmanlaan?
     De Tuinman heeft al eerder aangegeven tégen een busstation te zijn waarvoor bomen moeten worden gekapt en de oplossing van een zoveelste (bovengrondse) locatie iets teveel in de lijn van eerdere ad hoc ‘oplossingen’ te vinden.
     De Tuinman is het volmondig met critici als Emile (en Arriva) eens dat de beoogde locatie Terweepark te klein is, tenzij er voor een busstation met verschillende lagen wordt gekozen, iets waar op termijn meer rekening mee gehouden moet worden: de ruimte in (binnen)stedelijke centra als Leiden zijn te beperkt om eindeloze vlaktes aan asfalt neer te leggen.
     Waar de Tuinman zich over verbaast: onder CS is in feite een ‘vreetgoot’ aangelegd. Het is dus technisch geen enkel probleem om onder de sporen ruimte te creëren, waarvan je direct toegang hebt tot de perrons. Waarom wel zo’n grote centrale hal vol vreetschuren maar geen ‘onderspoorse’ busterminal? Nog een voordeel daarvan: ruimte genoeg, ruimtewinst op het Stationsplein, de reizigers staan er droog, en je bent nog sneller vanuit de bus in de trein. Win-win-win-win. Wel duurder dan het kappen van bomen, maar toekomstbestendiger en comfortabeler, en van die bomen moet de wethouder afblijven. Punt. Uit.

 3. watersporter op

  Waarom hebben “bestuurders”altijd de neiging iets iconisch te moeten doen. Achteraf blijkt het meestal geldverspilling geweest te zijn

 4. Een Leids burger op

  Natuurlijk is dat geldverspilling en dat alleen maar omdat men meer ruimte aan de voorzijde wil hebben om te bouwen. Het verplaatsen van het busstation verplaatst ook de (verkeers)problemen mee, lost niets op en kost bovendien veel geld.
  Schijnbaar lijkt Laudy toch niet helemaal zeker van zijn (bovengrondse busstationverplaatsings)zaak naar de Terwee-locatie te zijn, want hij zegt nu:“We gaan het (bus)station echt niet verplaatsen als dat niet goed en veilig kan.” Er is dus nog enige hoop….

  De Taxi-standplaats zou eventueel wel naar de achterzijde verplaatst kunnen worden maar óók aan die zijde is er al een ondergrondse fietsenkelder….

  Als men dan toch perse dat busstation wil verplaatsen is het misschien beter toch dat ondergrondse plan nog eens goed bekijken en met de provincie ZH te bespreken of die daar wat geld in wil steken.

  • Die ondergrondse busterminal is helemaal een onzinnig idee. Precies een plan dat je kan verwachten van een stel babyboomers (al dan niet architect) die hun schaapjes al op het droge hebben en graag het geld van anderen verkwisten om de waarde van hun eigen huis op peil te houden. Mocht die optie ooit een serieuze afweging worden dan ga ik verdomme zelf met schop en teerketel dat busstation in het Terweepark aanleggen.
   .
   Er is niets mis met het huidige busstation. Misschien dat de ruimte beter benut kan worden, maar wat licht, lucht en ruimte in de stad is helemaal niet verkeerd.

   • René Dentener op

    Ondergrondse oplossingen zijn dure oplossingen en ik betwijfel of je daar in Den Haag (PZH dan wel ministerie van I&M) iemand warm voor kan krijgen. Het ministerie heeft destijds €37 miljoen bijgedragen aan de herinrichting van het Leidse stationsgebied en zal voor ondergrondse oplossingen nu niet zo snel meer de beurs trekken.(http://bit.ly/2kwdgPw) Dan had men dat -bijvoorbeeld zo’n Delftse oplossing met een spoortunnel- destijds moeten doen toen het project Leiden Centraal werd opgestart.
    En inderdaad, door het stationsgebied steeds verder vol te zetten met gebouwen komen de verschillende verkeersstromen onderhand aardig in de knel te zitten. Ik lees in het Leidsch Dagblad, dat er nu toch een bioscopencomplex met (ondergrondse) parkeergarage komt aan de voorzijde van het station. Dat betekent dus nog eens een extra verkeersstroom erbij van bezoekers die daar met de auto naartoe komen.

    • De vraag is waarom er onder de sporen geen busterminal kan worden geconstrueerd. Op CS Den Haag heb je op de begane grond de sporen en daarboven een immense busterminal. Waarom hier niet omgekeerd: op 1 de sporen en op 0 de bussen? Op CS Antwerpen liggen de tramhaltes onder de treinsporen: zo revolutionair is het idee niet om een OV-terminal onder een andere OV-verbinding aan te leggen.
     Alle nieuwbouw in Leiden centrum wordt (of is) voorzien van ondergrondse parkeergarages: Rijnsburgerblok, ROC Lammenschans, de nieuwe cinema. Aan de gemeenteraad de schone taak om wethouder, NS, Pro-Rail, provincie en overheid te vragen waarom er geen simpele ‘onderspoorse’ busterminal mogelijk is. Alleen al de immense stationshal van CS Rotterdam (of de brede doorgang onder de sporen van Amsterdam CS) of de mega-parkeergarage onder het station van Arnhem, illustreert dat er op dit vlak veel mogelijk is. En hier hoef je niet ondergronds te gaan, je hoeft hier alleen maar een talud ‘uit te graven’ (zoals ook voor de grote stationshal is gebeurd: bijv. de huidige HEMA was vroeger een berg zand waarop het spoor lag).

 5. Een Leids burger op

  De reactie van Marcellus_B begrijp ik niet helemaal. Wat is er nu tegen dat ondergrondse plan? Of die architecten nu wel of niet een “stel babyboomers die hun schaapjes al op het droge hebben” zouden zijn doet toch helemaal niet terzake . Kom eens met inhoudelijke (tegen)argumenten Marcellus_B.

  Nee, deze keer denk ik dat Dentener wel een punt heeft als hij zegt dat ondergrondse oplossingen ook dure oplossingen zijn. Daar ben ik me van bewust.
  Zie: http://sleutelstad.nl/2016/12/20/bewoners-actie-verplaatsing-busstation/#comment-255335
  Maar de provincie heeft ook belang bij goed openbaar vervoer en niet geschoten is altijd mis.

  Wèl ben ik het met Marcellus_B eens als hij zegt dat er “niets mis met het huidige busstation” is.
  Wat mij betreft mag het busstation dan ook op de huidige plaats blijven.
  Die bioscoop kan, mijns inzens, op de plaats waar vroeger de Rabobank stond en dat Lorenz-gebouw met kantoorpanden en woningen op de plaats waar vroeger dat onaangepast krakend tuig zat. Alleen dan allemaal niet zo groot als Laudy e.a. dat graag zouden willen.

  Bestuurders hebben vaak de neiging de openbare ruimte aan te passen aan hun (megalomane bouw)plannen i.p.v. dat ze hun (bouw)plannen aanpassen aan de nog beschikbare vrije ruimte.

   • Een Leids burger op

    Weer geen inhoudelijke reactie .De vraag was dus wat er tegen een ondergronds busstation zou zijn?

    • weer? Hoezo weer? Een deel van het door jou verlangde antwoord geef je al in je tweede alinea. Als je de andere delen van dat antwoord wil hebben raad ik je aan om een relevante studie te gaan volgen en vervolgens minstens 20 jaar werkzaam te zijn in een relevant beroep. Ik ga je geen gratis cursus stedenbouw en architectuur geven binnen de beperkte ruimte die dit forum toestaat.

 6. De gemeente Leiden heeft in 2012 nog geen besluit genomen over de verplaatsing van het busstation, zoals Rene Dentener schrijft. Dat was alleen een kaderbesluit en geen abw besluit. Zo’n kaderbesluit is bestuurlijk eigenlijk alleen een intentieverklaring en geen formeel besluit, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Daar kan iedereen dus nog vanaf. Toch wordt zo’n kaderbesluit door het college en de gemeentelijk ambtenaren behandeld als een officieel besluit. Daarnaast is de Wethouder nu al bezig om afspraken te maken met projectontwikkelaars over de aanleg van winkels en een megabioscoop, terwijl de formele beslissing over de plaats van het busstation nog niet is genomen. Laudy loopt dus voor de troepen uit en gaat deze afspraken zeker gebruiken om de Terwee locatie als onomkeerbaar aan te duiden. In mijn ogen is dat onbehoorlijk bestuur.

 7. Er is al enige tijd [!] een plan om in het stationsgebied een groot bioscoopcomplex te bouwen, met Jumbo-vestiging, een La Place en een ondergrondse parkeergarage (zie ook een artikel of deze website). Hoe verhoudt zich dit tot de eventuele verplaatsing van het busstation en het onderzoek naar de alternatieven? Beperkt het megabioscoopplan niet de mogelijke alternatieven? Vermoedelijk wel. Zie ook het Leidsch Dagblad: “Megabios doorkruist busdispuut”. Wil VVD’er Laudy, autovriend en fan van parkeergarages, wel een degelijk onderzoek naar alle mogelijkheden en alternatieven (dus ook geen verplaatsing als mogelijkheid)? Misschien niet. Het zaakje stinkt naar vooropgezet gekonkel en bedrog.

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.