Goede relatie stad en kennisinstellingen niet vanzelfsprekend

Tijdens een besloten symposium over Leiden als internationale kennisstad hebben de gemeente Leiden en een heel reeks kennisinstellingen met elkaar van gedachten gewisseld over tal van zaken die kunnen bijdragen aan het imago van de stad als internationaal centrum van kennis en onderzoek. Na afloop mocht de pers kort aanschuiven om plenair te horen wat de verschillende brainstormgroepjes aan ideeën hadden geproduceerd. Die sessie leverde niet zoveel op. Mogelijk komt dat later als de resultaten zijn uitgewerkt.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Henri Lenferink over de conferentie.

Doel van de bijeenkomst is het sluiten van een overeenkomst tussen de gemeente, de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en het LUMC. Daarin moet worden vastgelegd hoe de stad de kennisinstellingen beter kan faciliteren en omgekeerd hoe de Leidse regio meer kan profiteren van de aanwezigheid van genoemde instellingen.

“Leiden zal de komende jaren ook steeds nadrukkelijker een internationale kennisstad worden,” zegt burgemeester Lenferink. “Er komen minder Nederlandse en dus moet Leiden steeds meer buitenlandse studenten naar de stad halen. Dat betekent wat. Bijvoorbeeld dat je meer zal moeten doen aan de tweetaligheid van de stad.”

Ook op het gebied van de huisvesting van buitenlandse studenten ziet Lenferink kansen. “De universiteit organiseert steeds meer summerschool. Cursussen waardoor buitenlandse studenten onze stad leren kennen. Maar het huisvesten gebeurt nu door elke hoogleraar apart. Dat kunnen we veel beter collectief gaan organiseren. Net als allerlei activiteiten er omheen. Een stadswandeling, een rondvaart. Zodat je de stad zelf ook ‘verkoopt’ tijdens zo’n eerste kennismaking”.

Chris de Waard sprak na afloop ook met rector Carel Stolker van de Universiteit Leiden.

Ook rector Carel Stolker ziet vooral kansen voor Leiden als de samenwerking wordt geïntensiveerd. “Leiden is een oude Hollandse stad én een internationale kennisstad. Dat vind ik wel een mooie en spannende combinatie”. Stevigere afspraken tussen universiteit en gemeente zijn ook volgens Stolker noodzakelijk: “waar je voor moet oppassen is dat het vanzelfsprekend wordt. We zitten hier al sinds 1574 en de hogeschool ook al een hele poos. Dan heb je als je niet oppast niet meer in de gaten dat je soms ook eens over je relatie moet nadenken. En dat hebben we hier vanavond gedaan”.

Den Haag

Stolker verwijst ook naar de uitbreiding van de universiteit in Den Haag: “We waren er natuurlijk nieuw en daar hebben we met burgemeester Van Aartsen en de wethouders ook een heel traject gehad. dat was erg leuk. Ik zie niet in waarom we goeie ideeën niet zouden uitvoeren als het een beetje te doen is en ook betaalbaar”.

Op de vraag of de universiteit niet in een behoorlijk luxe positie verkeert omdat Leiden en Den Haag tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden heeft Stolker een helder antwoord. “Dat zouden we kunnen doen, maar dat gaan we niet doen. En ik ben natuurlijk ook wel heel erg Leidenaar”. Wel geeft Stolker toe dat de ontwikkelingen in Den Haag er aan bijdragen dat de gemeente Leiden zich nadrukkelijker dan voorheen realiseert dat de universiteit een kostbaar bezit is. “De vanzelfsprekendheid is er wel een beetje vanaf. Maar dat is alleen maar goed, dat maakt je scherp”.

Postbode in plaats van rector

Stolker gaat er graag prat op ook een heel gewone Leidenaar te zijn. Ook nu komt dat weer naar voren. “Het had maar zo gekund dat ik geen rector was geworden, maar postbode. Ik zou het dan ook wel heel erg leuk vinden om te kijken of we niet meer zouden kunnen betekenen voor de traditionele Leidse bevolking.

Leiden Onderwijs Politiek Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×