Impressie van de campus die de universiteit wil bouwen op het zogenaamde Witte Singel-Doelencomplex.

Stad en Universiteit zitten elkaar in de weg bij campus

Meestal trekken de stad en de Universiteit Leiden samen op, een enkele keer zitten we elkaar in de weg. Carel Stolker toont begrip voor de bewoners die moeten verhuizen als de campusplannen doorgaan, maar ziet geen andere opties. Het belang is te groot.

Die tegengestelde belangen zijn de afgelopen periode pijnlijk duidelijk geworden rond de plannen die de Universiteit Leiden heeft voor de Humanities Campus aan de Witte Singel. Voor de realisatie moeten 58 sociale huurwoningen van De Sleutels gesloopt worden. Die weigert daarom sinds december 2016 elke medewerking aan de plannen.

Reanne van Kleef sprak met Rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden over de onrust over de plannen voor de campus.

Om de patstelling te doorbreken die afgelopen december ontstond tussen universiteit en corporatie heeft te gemeente onlangs de regie overgenomen van de universiteit. Ook is het campusplan door de gemeente aangepast. Waar de universiteit alleen woningen wilde slopen om plek te maken voor de nieuwbouw, heeft de gemeente de woonfunctie nu nadrukkelijk in de plannen opgenomen. Het gaat daarbij niet om de bestaande woningen Die moeten ook volgens de gemeente wijken voor het hogere belang.

Dat belang is de groei van de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden. Dat moet een internationale kennis-hub worden. “Zeer belangrijk voor de stad,” zo oordeelt het stadsbestuur met kenniswethouder Dirkse voorop. Met de nieuwe campus is een investering  van zo’n 100 miljoen euro gemoeid.

Reanne van Kleef in gesprek met directeur-bestuurder Gerda van den Berg die pal achter haar huurders blijft staan.

Afgelopen donderdag hoorde de raadscommissie de insprekende belanghebbenden over de campusplannen. Morgen buigen de raadsleden zich er inhoudelijk over en wordt duidelijk of de bestaande huizen inderdaad moeten verdwijnen en onder welke voorwaarden dat dat gaat gebeuren. De gemeente denkt nu aan maatwerk per woning voor huurders die moeten vertrekken. Corporatie-directeur De Sleutels Gerda van den Berg, in een vorig leven zelf wethouder in Leiden, stelt dat de woningen van hen zijn en dat de gemeente er dus niet over gaat.

Leiden Maatschappij Politiek Humanities Campus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×