(Archieffoto: Recreatiegebied Vlietland).

Raad van State geeft groen licht voor bomenkap Rijnlandroute

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de kap van 8.971 bomen die nodig is voor de aanleg van de Rijnlandroute door mag gaan. Op 24 juli 2017 verleende het Leidse college van burgemeester en wethouders een vergunning voor de kap van de bomen aan de provincie. Een aantal organisaties, waaronder Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, heeft de Raad van State gevraagd de vergunning te vernietigen en de kap stil te leggen. Deze besloot dat de vergunning terecht is afgegeven.

In de uitspraak van de Raad van State worden twee bezwaren van Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel e.o. en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland behandeld.

Papieren versie afwezig

De eerste is van procedurele aard. Volgens de bezwaarmakers heeft het college het ontwerp van het besluit niet op de juiste wijze ter inzage aangeboden. De stukken lagen niet in papieren vorm ter inzage op de fysieke bezoekadressen het Stadhuis en het Stadsbouwhuis. Ook waren ze op de gemeentelijke website moeilijk terug te vinden. In het Stadhuis en het Stadsbouwhuis konden belangstellende de stukken wel op een computer inzien en ook uitprinten. De Raad van State oordeelde dat de stukken daarmee wel degelijk voldoende toegankelijk waren.

Verplanting

Inhoudelijk beargumenteerden de bewaarmakers dat het college niet voldoende had vermeld welke alternatieven voor het kappen zijn onderzocht en waarom die niet voldeden. Ze stelden dat volgens de Bomenverordening 2015 per boom moest worden aangegeven waarom kap noodzakelijk is.

Het college heeft rapporten van boomverzorgbureau BoomOntzorging.com en advies- en ingenieursbureau Tauw als uitgangspunt genomen bij de inventarisatie van te kappen bomen. Uit de rapporten blijkt dat 35 bomen in aanmerking komen voor verplanting en de overige bomen moeten worden gekapt. Volgens de Raad van State hoefde het college in het besluit niet per boom aan te geven waarom alternatieven voor de kap niet aanwezig zijn.

Op basis van deze overwegingen besloot de Raad van State de zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ niet af te geven. De kap van de bomen en de aanleg van de Rijnlandroute kunnen daarmee volgens planning doorgaan.

Advertentie

Leiden Politiek Regio Voorschoten RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×