De twee fractieleden van Lokaal Oegstgeest wilden als enige wel een omroep kiezen en dienden een voorstel in om voor Unity te stemmen. Het werd verworpen. (Foto: Chris de Waard).

Gemeenteraad Oegstgeest spreekt geen omroepvoorkeur uit

De gemeenteraad in Oegstgeest heeft vanavond geen voorkeur uitgesproken voor de lokale publieke omroep voor de komende vijf jaar. Volgens de voltallige raad voldoen zowel Sleutelstad als Unity aan de vereisten die aan een lokale omroep worden gesteld. Vijf van de zes partijen vinden het niet wenselijk om een voorkeur uit te spreken.

De redenen om niet te kiezen verschillen per partij. Volgens Hart voor Oegstgeest is het bijvoorbeeld niet de taak van de gemeenteraad om te kiezen, maar alleen om te beoordelen of de aanvragers voldoen aan de eisen. Ook D66 vindt dat.

Raadslid Ria Pasterkamp van Progressief Oegstgeest benadrukte vooral dat een vergelijking tussen de twee mogelijke omroepen heel lastig is. “Met Unity hebben we in Oegstgeest veel ervaring, maar met Sleutelstad veel minder. Het vergelijken van de partijen op basis van ervaringen is volgens ons dus niet mogelijk”, aldus Pasterkamp.

Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest, de enige partij die wel had willen kiezen, benadrukte dat er vijf jaar geleden in Oegstgeest ook een keuze is gemaakt en dat dat in Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude dit jaar ook al is gelukt. “Door geen voorkeur uit te spreken blijven wij dus achter in de regio,” aldus Van den Ouweelen die in de vergadering alsnog met een amendement kwam waarin hij voorstelde om voor Unity te kiezen. Dat voorstel kreeg geen enkele bijval van de rest van de gemeenteraad.

“Het is een slecht amendement,” vond Gerlof Kruidhof van PrO. “Bovendien roept u op om voor de bestaande omroep te kiezen, terwijl u beargumenteert dat indien we geen voorkeur uitspreken, de bestaande omroep blijft. Uw amendement is dus ook nog overbodig.”

(tekst gaat verder onder de audio)

Oegstgeest is de laatste van de vier regiogemeenten die een besluit heeft genomen over de lokale omroep. Eerder werd in Leiden unaniem voor Sleutelstad gekozen en stemden de gemeenteraden in Zoeterwoude en Voorschoten met een kleine meerderheid voor Unity. In Leiderdorp ligt de keuze pas over twee jaar weer voor, omdat de vergunning daar pas verloopt in 2020.

Alle keuzes zijn een advies aan het landelijke Commissariaat voor de Media dat de vergunning uiteindelijk zal verlenen. Welke rol de verdeeldheid in de Leidse regio bij die beslissing gaat spelen, is vooralsnog onduidelijk. In theorie zijn alle scenario’s nog mogelijk. Zowel Unity als Sleutelstad kunnen de vergunning voor de hele regio krijgen toegewezen, maar het is ook mogelijk dat de vergunning in verschillende gemeentes aan een verschillende omroep wordt toegekend. De verwachting is dat het Commissariaat daarover in de eerste maanden van 2018 een keuze zal maken.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×