(Foto: Chris de Waard).

Voorschotense college stelt plan taskforce zwembad vast

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten geeft dinsdag het plan vastgesteld voor een externe en onafhankelijke Taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’. Die moet onderzoeken op welke manier zwemmen in Voorschoten mogelijk blijft nu de gemeente heeft besloten om de subsidie van vier ton per jaar per 2021 weg te bezuinigen.

Wethouder Daan Binnendijk vindt dat het college nu een goed plan heeft geformuleerd. “Ik hoop dat we snel met de Taskforce van start kunnen gaan”,  zegt Binnendijk die het plan tijdens de commissievergadering Burger en Bestuur van 25 januari met de gemeenteraad gaat bespreken. Het plan is ook naar het bestuur van Sportfondsen Voorschoten B.V. gestuurd, zodat de raad ook hun reactie mee kan nemen in de besluitvorming. Sportfondsen is de huidige exploitant van zwembad Het Wedde, de naastgelegen golfbaan, sporthal De Vliethorst en het eveneens met sluiting bedreigde Cultureel Centrum.

Zwemmen in Voorschoten
De raad van Voorschoten heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 unaniem een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen om een onafhankelijke taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ op te richten. Die taskforce gaat bestaan uit experts die mogelijke scenario’s gaan onderzoeken om zwemmen in Voorschoten te behouden.  Daarbij wordt ook gekeken hoe de exploitatie van zwembaden in andere gemeenten is geregeld.

Definitief advies zomer 2018
Het definitieve advies van de Taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ moet in juli klaar zijn en wordt dan aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad van Voorschoten voor besluitvorming.

Politiek Sport Voorschoten wedde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×