Startnotitie taskforce Zwembad het Wedde vastgesteld

Afgelopen donderdag boog de raadscommissie Burger & Bestuur in Voorschoten zich over een plan van aanpak voor de taskforce die het voortbestaan van Zwembad het Wedde gaat onderzoeken. In het kader van een structureel evenwichtige begroting werd eind 2017 besloten dat de subsidie voor het zwembad per 2021 wordt stopgezet. Via een motie van de gemeenteraad is vervolgens gesteld dat er een onafhankelijke taskforce moet komen die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst van het Wedde.

Zonder het zwembad zal zwemmen voor de inwoners van Voorschoten niet meer binnen de gemeente mogelijk zijn. Wethouder Binnendijk (CDA, financiën) liet dan ook duidelijk weten dat het streven van het college is om het zwemmen in Voorschoten te behouden en het zwembad niet te sluiten. Alle fracties zijn het daarmee van harte eens. GroenLinks Voorschoten liet deze week bijvoorbeeld weten dat zij in hun verkiezingsprogramma tonnen reserveren voor het openhouden van het zwembad. Binnen het college is er vertrouwen dat er geld voor gevonden zal worden, maar de wethouder noemde dit een politiek bestuurlijke keuze die nog gemaakt moet worden.

Nieuw beleid
Enkele raadsleden vroegen zich wel af in hoeverre opties die buiten het al vastgestelde beleid liggen nog tot de mogelijkheden behoren die onderzocht worden. ONS Voorschoten wilde dat bijvoorbeeld graag afspreken. Ook Fractievoorzitter Zoetemelk (CDA) sloot zich daarbij aan. Wethouder Binnendijk wilde niet op de feiten vooruit lopen en wil eerst kijken naar de opties waar de taskforce mee komt. Pas daarna wordt gekeken of deze binnen of buiten het beleid liggen.

Daan van Veen vroeg Burgercommissielid Hans van der Elst (ONS Voorschoten) naar zijn visie over de taskforce en de antwoorden van het college op vragen van de raadscommissie.

Nulscenario
Dat de taskforce niet alleen opties gaat onderzoeken om het zwembad open te houden, maar ook de mogelijkheid meeneemt dat het moet sluiten, leidde tot veel vragen in de raadscommissie.  Burgercommissielid Marcel Cramwinckel (D66) vroeg zich bijvoorbeeld af wat de precieze gedachte is achter het toevoegen van dit zogenaamde ‘nulscenario’ waarin wordt uitgegaan van het sluiten van het zwembad. Wethouder Binnendijk liet weten dat door het onderzoeken van deze optie duidelijk wordt wat de daadwerkelijke gevolgen zijn voor de gemeente als het zwembad zou sluiten.

Advertentie

Politiek Voorschoten wedde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×