Burgemeester Oegstgeest: “geen reden voor gekozen burgemeester”

6

Burgemeester Emile Jaensch mengt zich graag in het publieke debat in Oegstgeest, niet in de laatste plaats via sociale media. Zo waren zijn avonturen als Fietsmaatje op de voet te volgen via zijn Facebook-account en zet hij regelmatig jarigen of jubilerende echtparen in het zonnetje. Recent deelde hij ook zijn visie op een direct gekozen burgemeester, waar hij geen voorstander van is. “Ik vraag me vooral af voor welk probleem dat een oplossing is”, aldus Jaensch in Politiek071.

Via Facebook gaf de burgemeester ook een klein inkijkje in de manier waarop hij in 2015 burgemeester werd. In de vacature die de gemeenteraad had opgesteld, stond dat ze iemand zochten die het college kon ondersteunen met het oplossen van sommige problemen. “Dat sprak mij aan.” Daarmee werd Jaensch een van de 44 sollicitanten voor het burgmeesterschap, waaruit de gemeenteraad – zoals dat gebruikelijk is in Nederland – uiteindelijk een keuze maakte. “Die gemeenteraad is natuurlijk al gekozen door de bewoners, dat heet getrapte democratie.”

Burgemeester Emile Jaensch van Oegstgeest in gesprek met IJsbrand Terpstra in Politiek071

Leidse pilot
Dat Jaensch zijn visie op een direct door bewoners gekozen burgemeester deelde, komt doordat er in Eerste Kamer op dit moment wordt gesproken over de manier waarop burgemeesters in de toekomst zullen worden benoemd. “Dat gaat niet over het wel of niet verkiezen van een burgemeester, maar met het uit de Grondwet halen van het burgemeesterschap, wordt dat wel mogelijk.” Voor de oplettende luisteraar memoreerde Jaensch dat de huidige Leidse burgemeester Henri Lenferink eerder wel mee deed aan een burgemeestersverkiezing. “Dat ging toen om een pilot die ze later hebben gestaakt.”

Sociale media
Jaensch krijgt veel reacties op zijn aanwezigheid op sociale media en volgt het debat daar goed. “Gelukkig ben ik als burgemeester vrij kleurloos en hoef ik geen mening te hebben over de kleur van een winkel, daarover is gewoon beleid gemaakt”, reageerde hij op het debat dat online ontstond over de beslissing rondom een winkel in de Kempenaerstraat. Maar de burgemeester krijgt ook wel eens reacties die heel persoonlijk en minder prettig zijn. “Als dat anoniem is, kan ik mij moeilijk verdedigen. Maar als het niet anoniem is en ik ken die persoon, dan bel ik wel eens en vraag ik: ‘joh, wat is nou je bedoeling?'”

Delen

6 reacties

 1. Ik ben ook geen voorstander van de gekozen burgemeester. Maar ook niet van het elitaire kliekje dat vaak de dienst uitmaakt als het gaat om dit soort benoemingen. Zeker ook in Oegstgeest.

 2. René Dentener op

  Er is wel degelijk een ‘probleem’ met de wijze waarop burgemeesters in Nederland worden benoemd. En wel het punt dat de zittingstermijn van een burgemeester niet gelijk loopt en langer is dan die van de rest van een college van B&W. Daardoor treedt een college na gemeenteraadsverkiezingen in feite aan in een samenstelling die misschien niet aansluit bij wat men na coalitieonderhandelingen middels een beleidsakkoord wil uitvoeren de komende vier jaar. Een reeds zittende of eerder benoemde burgemeester kan namelijk geheel andere ideeën of opvattingen hebben en als stoorzender gaan fungeren als de politieke koers in een gemeente na de verkiezingen om gaat. De afgelopen tijd zijn er nogal wat burgemeesters bij politiek gevoelige onderwerpen in gemeenten tussentijds afgetreden en ongewild op wachtgeld gekomen. Idealiter zou je willen dat burgemeesters net als wethouders vier jaar dienen en de zittingstermijn niet overlapt met een volgend college. Dat is ook veel democratischer richting de kiezer. Echter, dat ideaal zul je pas kunnen bereiken als je de burgemeester direct laat kiezen door de burgers in je gemeente.

 3. Een Leids burger op

  De termijn van een burgemeester hoeft niet perse samen te vallen met collegewisseling. Dat is ook niet altijd te vermijden als bijvoorbeeld een college voortijdig valt. Het niet samenvallen hoeft geen probleem te zijn als de burgemeester, zoals het hoort, boven de partijen staat. (en niet zijn eigen politieke voorkeur gaat volgen.)
  .
  Een gekozen burgemeester hoeft niet perse beter te zijn dan een benoemde burgemeester.
  .
  I.t.t. GROEN ben ik toch wèl voorstander van de gekozen burgemeester maar dan NIET zoals destijds in Leiden waarbij er maar keuze was tussen slechts 2 kandidaten. Het aantal wethouders dat voortijdig vertrekt of moet vertrekken lijkt me inderdaad ernstiger:misschien moeten we ook maar eens gaan nadenken over de (door de bevolking en de Leidse burgers) gekozen wethouder(s). 🙂

 4. René Dentener op

  In ieder geval viel er toen nog iets te kiezen en waren de kandidaten bij de bevolking bekend. Vooral de ondoorzichtige selectiewijze van burgemeesterskandidaten door de vertrouwenscommissie van gemeenteraden is in het huidige systeem vanwege het gebrek aan transparantie richting de burgers onwenselijk, omdat dit ondemocratisch is en het vertrouwen van de burger in de (lokale) politiek niet ten goede komt. Tot welke onprettige situaties dit kan leiden zie bijvoorbeeld maar weer eens de soap rond de benoeming van de Bossche burgervader: https://nos.nl/artikel/2229110-oud-wethouder-en-raadslid-vervolgd-voor-burgemeesterslek-den-bosch.html Door de burgemeester direct te kiezen maak je meteen een end aan die geheimzinnigheid en het gekonkelfoes achter de schermen.

  ‘De burgemeester is onafhankelijk en staat boven de partijen’. Ja Leidse burger, maar dat is ten dele waar. Sinds de invoering van de wet Dualisering gemeentebestuur in 2002 is de burgemeester in een ander pak gehesen in het gemeentelijk bestel. Hij is zowel voorzitter van de gemeenteraad als hoofd van het college van B&W. In die laatste rol is hij primus inter pares; hij draagt het collegebeleid van de gemeente Leiden binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders zowel intern als extern uit en zorgt voor de eenvormigheid van het door zijn collega’s gevoerde beleid. Juist vanwege dit punt dat de collegeleden op één lijn dienen te zitten is collegialiteit en overeenstemming over politiek gevoelig liggende onderwerpen belangrijk. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de zaak Benno L. die voor veel commotie zorgde. Van recentere datum zou ik de kostenoverschrijdingen bij de huisvesting van statushouders kunnen noemen. In hoeverre zou men daar in het college op één lijn zitten? Is er wel goed onderling gecommuniceerd tussen de portefeuillehouder en de andere leden van het college? Er staat binnenkort nog een verhit debat in de gemeenteraad op stapel over dit explosieve onderwerp, we zullen zien.

  Al met al, zo kleurloos als de burgervader van Oegstgeest ons wil doen geloven is een burgemeester gelukkig ook weer niet. Zo zou ik als ik burgemeester zou zijn ook niet te boek willen staan bij de burgers van mijn gemeente. 😉

 5. Een Leids burger op

  In de praktijk zal een burgemeester zeker niet altijd boven de partijen staan zoals dat hoort en ook zal men intern in het college vast wel eens niet op 1 lijn zitten. Maar dat geldt zowel bij een gekozen als een benoemde burgemeester. Juist voor meer democratie zou het goed zijn dat er meer keuze komt bij de gekozen burgemeester en men niet uit slechts 2 “kwaden” kan kiezen. 🙂

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline