College Katwijk wil meebetalen aan langere schaatsbaan

Als de gemeenteraad er mee instemt, draagt Katwijk 388.000 euro bij aan de realisatie van een 333-meter schaatsbaan in Leiden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouder van Katwijk vandaag besloten. Op 4 oktober buigt de gemeenteraad zich over het voorstel, twee weken later moet het besluit genomen worden.

De gemeente Leiden bouwt en betaalt een nieuwe ijshal op Sportpark de Vliet. Daarin komt in elk geval een ijsbaan van 250 meter. Als de regiogemeenten en de verenigingen gezamenlijk voldoende extra middelen bijdragen, wordt de schaatsbaan verlengd tot 333 meter. In totaal is daarvoor 3,2 miljoen euro extra nodig. Op basis van het inwoneraantal betekent dat voor Katwijk een bedrag van 388.000 euro.

Sportwethouder Adger van Helden hoopt voor die bijdrage op voldoende steun in de Katwijkse gemeenteraad. “Met deze bijdrage kunnen de Katwijkse schaatsers gebruik gaan  maken van een nieuwe en moderne ijshal die voldoet aan aan alle wensen. Als gemeente stimuleren we sport en bewegen en willen daarom een bijdrage leveren, zodat onze schaatsers hun sport dichtbij en op een goede manier kunnen beoefenen. Dit is een voorziening die we als gemeente Katwijk nooit zelf kunnen realiseren, maar juist als regio wel.”

 

Leiden Politiek Regio Sport 333 meter ijsbaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×