Camera’s Jacques Urlus Plantsoen volgend jaar weg; aanpak gaat door

22

De camera’s hebben hun werk gedaan en kunnen volgend jaar daarom worden verwijderd bij de twee grote flats die samen het Jacques Urlus Plantsoen (JUP) langs de Churchilllaan in Leiden Zuid-West vormen. “Maar het was slechts één van de maatregelen die ervoor hebben gezorgd dat de rust is weergekeerd in het gebied”, zegt burgemeester Lenferink.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over de aanpak van overlast in verschillende Leidse wijken.

Andere zaken die zijn aangepakt zijn het begeleiden naar werk van langdurig werkloze bewoners en ook de herinrichting van de openbare ruimte moet nog verder worden aangepakt. Zo worden er door de gemeente gesprekken gevoerd met de vastgoedeigenaren van de laagbouw aan weerszijden van het middenterrein. De gebouwtjes die momenteel in gebruik zijn bij een aantal bedrijfjes worden waarschijnlijk gesloopt en maken plaats voor woningen.

De ervaringen van de succesvolle aanpak van de problemen bij het JUP wordt inmiddels ook toegepast in de Slaaghwijk. Ook in het hoogbouwdeel van de Merenwijk zijn al jaren problemen met overlast en daar wordt nu met een breed pakket maatregelen werk van gemaakt. De gemeente krijgt daarbij ondersteuning van onder andere de faculteiten Pedagogiek en Criminologie van de Universiteit Leiden. Ook het LUMC is betrokken bij de aanpak die moet voorkomen dat kinderen uit gezinnen in de wijk waar sprake is van meervoudige problematiek afglijden en te maken krijgen met soortgelijke problemen als eerder hun oudere broers, zussen of ouders. “Het gaat om een hele intensieve aanpak”, zegt Lenferink die erg blij is met de samenwerking tussen de gemeente en de kennisinstellingen. “Het is ook onze universiteit die deze aanpak ontwikkeld heeft.”

Bovengenoemde aanpak zou in de verdere toekomst ook in de Mors kunnen worden toegepast, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde, zegt Lenferink: “Het is ook erg duur  dus we moeten ook goed naar de kosten kijken.”

Delen

22 reacties

  1. René Dentener op

    Toch is cameratoezicht in combinatie met een intensievere handhaving in de Hoge Mors wellicht gewenst. Ik constateer dat vrijwel ieder weekend tussen 00.00 en 02:00u. zwaar vuurwerk wordt afgestoken in de wijk. Melden aan de politie/de 2 wijkagenten heeft kennelijk niet zoveel zin, aangezien de gemeenteraad en/of burgemeester opdracht moet geven de apparatuur voor uitpeiling van vuurwerkoverlast te plaatsen. Er is in de wijk tevens sprake van overlastgevende (hang)jongeren en er is de afgelopen tijd e.e.a. vernield waaronder speeltoestellen. Er zou gehandeld worden in drugs, al eerder in mei 2015 is er een hennepplantage oogerold in een sociale huurwoning van Portaal op de Agaatlaan die daarna niet meer bruikbaar was voor verhuur). Grofvuildumpingen zijn regelmatig aan de orde van de dag en niemand neemt de moeite het te melden. De afgelopen tijd heb ik met enkele stakeholders in dit gebied gesproken (wijkregie, woningcorporaties, sociaal wijkteam, de mensen van’de Proefbuurt’) en er komt toch een zorgelijk beeld uit naar voren, lees: sociale problematiek. Zou hier graag eens in gesprek over willen gaan met het college of leden van de commissie leefbaarheid, want ik denk serieus dat er ook in dit deel van Leiden wel een inhaalslag is te leveren.

  2. Een Leids burger op

    De camera’s gaan dus in 2019 daar weg.
    Het zou mij niets verbazen als ze in 2020 dan weer opnieuw geplaatst zullen worden.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline