De laagbouw aan weerszijden van het middenterrein gaat als het aan de gemeente ligt verdwijnen. Ervoor in de plaats zouden dan woningen kunnen komen. (Foto: Chris de Waard).

Camera's Jacques Urlus Plantsoen volgend jaar weg; aanpak gaat door

De camera’s hebben hun werk gedaan en kunnen volgend jaar daarom worden verwijderd bij de twee grote flats die samen het Jacques Urlus Plantsoen (JUP) langs de Churchilllaan in Leiden Zuid-West vormen. “Maar het was slechts één van de maatregelen die ervoor hebben gezorgd dat de rust is weergekeerd in het gebied”, zegt burgemeester Lenferink.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over de aanpak van overlast in verschillende Leidse wijken.

Andere zaken die zijn aangepakt zijn het begeleiden naar werk van langdurig werkloze bewoners en ook de herinrichting van de openbare ruimte moet nog verder worden aangepakt. Zo worden er door de gemeente gesprekken gevoerd met de vastgoedeigenaren van de laagbouw aan weerszijden van het middenterrein. De gebouwtjes die momenteel in gebruik zijn bij een aantal bedrijfjes worden waarschijnlijk gesloopt en maken plaats voor woningen.

De ervaringen van de succesvolle aanpak van de problemen bij het JUP wordt inmiddels ook toegepast in de Slaaghwijk. Ook in het hoogbouwdeel van de Merenwijk zijn al jaren problemen met overlast en daar wordt nu met een breed pakket maatregelen werk van gemaakt. De gemeente krijgt daarbij ondersteuning van onder andere de faculteiten Pedagogiek en Criminologie van de Universiteit Leiden. Ook het LUMC is betrokken bij de aanpak die moet voorkomen dat kinderen uit gezinnen in de wijk waar sprake is van meervoudige problematiek afglijden en te maken krijgen met soortgelijke problemen als eerder hun oudere broers, zussen of ouders. “Het gaat om een hele intensieve aanpak”, zegt Lenferink die erg blij is met de samenwerking tussen de gemeente en de kennisinstellingen. “Het is ook onze universiteit die deze aanpak ontwikkeld heeft.”

Bovengenoemde aanpak zou in de verdere toekomst ook in de Mors kunnen worden toegepast, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde, zegt Lenferink: “Het is ook erg duur  dus we moeten ook goed naar de kosten kijken.”

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek jup


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×