Impressie van de (oude) plannen voor Nieuw Rhijngeest-Zuid. (Foto: gemeente Leiden)

Gesprekken over 300 extra studentenwoningen in Nieuw Rhijngeest-Zuid

De Universiteit Leiden en de gemeente Oegstgeest bekijken of er in Nieuw Rhijngeest-Zuid bijna twee keer zoveel woningen gebouwd kunnen worden als eerder gepland. Dat staat in antwoorden op vragen die Hart voor Oegstgeest (HvO) aan de wethouder stelde. “Er wordt gesproken over 400 woningen, waarvan 25% sociale huur en daarnaast 300 studentenwoningen”, laat de gemeente weten.

In 2008 werd over het gebied afgesproken dat er ongeveer 400 woningen gebouwd zouden gaan worden, waarvan maximaal 100 woningen sociale huur zou betreffen. Die plannen zijn er nog steeds, onlangs bekrachtigd in breed gesteunde motie, maar de Universiteit Leiden wil daarnaast ook nog 300 studentenwoningen gaan bouwen. “Om het plan financieel te kunnen dragen, zal het aantal normale woningen moeten stijgen”, zei wethouder Jan Nieuwenhuis drie weken geleden al over de eerder geplande 400 woningen.

Studentenwoningen
De realisatie van studentenwoningen is één van de belangrijkste eisen van de Universiteit Leiden, die eigenaar is van het gebied aan de rand van het Bio Science Park. De universiteit ging er eerder vanuit dat aan de verplichte sociale huur kon worden voldaan met de bouw van studentenwoningen, maar dat ziet de Oegstgeester gemeenteraad niet zitten. Die wil dat er ‘normale’ sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. Daarom zijn de twee partijen bijna een jaar geleden opnieuw met elkaar om tafel gegaan.

Middeninkomens
In die gesprekken zet Nieuwenhuis in ieder geval in op 25% sociale huur van het totaal aantal te bouwen niet-studentenwoningen. Daarnaast gaat het ook over huurwoningen voor (lage) middeninkomens (700 – 900 euro); een wens van een grote meerderheid in de gemeenteraad en de reden om de actualisatie van de woonvisie uit te stellen. In de antwoorden op de vragen van HvO staat echter duidelijk dat daarover nog ‘gesproken wordt, dus nog niets afgesproken’.

De hoeveelheid en het soort te bouwen woningen zal in overleg tussen de gemeente en de universiteit worden bepaald. Zodra er een plan is, zal dat worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Noot van de redactie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat het bij ‘huurwoningen voor (lage) middeninkomens’ gaat om een huur van 700-1100 euro. Op 21-02-2019 liet wethouder Matthijs Huizing echter weten dat hij een fout had gemaakt in de beantwoording van de vragen van HvO. Het juiste huurbedrag is van 700 tot 900 euro.

Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×