De Voorschotense gemeenteraad wil meer samenwerking in de Leidse regio (Foto: Lieuwe van Slooten).

Ook Voorschoten en Zoeterwoude vragen om meer samenwerking in de Leidse regio

In navolging van Oegstgeest doen ook de gemeente Voorschoten en Zoeterwoude een oproep tot meer samenwerking in de Leidse regio. In Zoeterwoude is daarvoor donderdagavond een motie ingediend door alle partijen en in Voorschoten wordt een zelfde soort motie volgende week ingediend door D66 met steun van GroenLinks, VVD, SP en PvdA. De originele motie over regio-samenwerking werd donderdagavond door de gemeenteraad van Oegstgeest unaniem aanvaard.

Met de oproep nemen de ‘kleine’ gemeente van de Leidse regio het heft in eigen handen, waar dat voorheen bij Leiden lag. “De gemeenten waren een beetje wantrouwend tegenover Leiden”, zegt fractievoorzitter van D66 Voorschoten Adriaan Andringa. “Ik denk dat het een krachtig signaal is als we met de andere gemeenten de handen in een slaan en Leiden ons laten volgen in plaats van andersom.”

In Voorschoten werd in de vorige raadsperiode voornamelijk de samenwerking met Wassenaar gezocht, maar het nieuwe college kijkt liever naar de Leidse regio. De bedoeling is dat er op een aantal terreinen zoals duurzaamheid, economie en bereikbaarheid meer samengewerkt gaat worden. “Dat zijn opgaven die niet eindigen bij de gemeentegrenzen. Tot nu toe keken we vooral naar de vorm en niet naar de inhoud”, zegt Andringa. Het raadslid is overigens niet bang dat meer samenwerking gaat leiden tot een grote gemeente. “We blijven gewoon een zelfstandige gemeente.”


Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa over samenwerking in de Leidse regio

Provincie
Vanuit de Provincie Zuid-Holland wordt al langer de wens geuit dat er snel werk gemaakt gaat worden van de samenwerking tussen de vijf regio-gemeenten. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak de provincie de gemeenten daar vorig jaar al op aan en onlangs gebeurde dat opnieuw in het rapport ‘Slimmer en Sterker Besturen in Zuid-Holland 2018’. “Nu de raden en colleges de tijd hebben gehad om zich in te werken, staan zij voor de opdracht om met elkaar tot afspraken te komen over de aanpak van de regionale opgaven”, schrijft de provincie die ook laat weten ‘bij te zullen sturen waar versnelling nodig is’.

Politiek Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×