De steile Hapynionbrug over de Nieuwe Rijn tussen de Kaarsenmakerssteeg en het Utrechtse Veer. (Afbeelding: Ney & Partners).

Eenderde nieuwe Singelparkbruggen niet rolstoelvriendelijk

Van de zes Singelparkbruggen die in de komende twaalf maanden worden aangelegd, zijn er twee niet rolstoeltoegankelijk. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen vroeg vanavond in de Leidse gemeenteraad of daar alsnog iets aan te doen is. Dat blijkt niet het geval. “Toen de raad de brugontwerpen enkele jaren geleden goedkeurde, was al bekend dat rolstoelers en mensen met een rollator niet van alle bruggen gebruik zouden kunnen maken. Rond die bruggen komen aantrekkelijke omloop- of omrijroutes die worden gefinancierd met middelen die bestemd zijn voor het Singelpark”, zo memoreerde wethouder Leewis.


De twee bruggen waar het om gaat, zijn de Aeldisbrug over de Groenhazengracht die het Rembrandtpark gaat verbinden met het Arsenaalplein. Om bootjes door te kunnen laten, wordt die brug te steil voor rolstoelers. De tweede brug waar mensen die slecht ter been zijn met een boog omheen moeten, is de Hapynionbrug over de Nieuwe Rijn tussen de Kaarsenmakerssteeg en het Utrechtse Veer.

Over de toegankelijkheid van de Singelparkbruggen is overleg geweest met het Platform Gehandicapten Leiden.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Singelpark


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×