Op 28 maart werden 309 handtekeningen van leraren en ouders, die vragen om noodlokalen in plaats van een verhuizing, overhandigd aan de gemeenteraad. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Toch noodlokalen in plaats van verhuizing voor basisschool Oegstgeest

Een aantal klassen van basisschool Gevers-Deutz Terwee (GDT) hoeft naar alle waarschijnlijkheid toch niet te verhuizen naar het Teylingen College. Eerder besloot de gemeente Oegstgeest dat dat de beste oplossing was voor het lokalentekort van de basisschool, maar daar komt wethouder Matthijs Huizing nu op terug. Aanpassingen aan het Teylingen College blijken ‘niet kosteneffectief’ te zijn en de uithuisplaatsing levert daarnaast ‘ook veel nadelen’ op voor beide scholen. Huizing vraagt de gemeenteraad daarom nu alsnog om geld voor de aanschaf van twee noodlokalen.

Dit voorstel aan de gemeenteraad komt voor veel ouders van de school als geroepen. Eind februari besloten zij in actie te komen omdat een middelbare school geen veilige plek zou zijn voor de kinderen van de basisschool. Daarnaast tekende het schoolbestuur bezwaar aan tegen de beslissing, onder meer omdat het niet gewenst is als een aantal klassen op een andere locatie gehuisvest zou worden. In een handtekeningenactie vroegen ouders en de Medezeggenschapsraad (MR) daarom om twee noodlokalen op het eigen terrein.

De tijd nemen
De gemeenteraad vroeg wethouder Matthijs Huizing (Onderwijshuisvesting) op 28 maart daarom om nog een keer met de schoolbesturen om tafel te gaan en te onderzoeken wat de aanschaf van twee noodlokalen kost. “Wij zouden graag meer inzicht willen in de (on)mogelijkheden van verhuizen en het huren of kopen van noodlokalen”, verwoordde raadslid Ingrid van Dillen (CDA) de mening van veel van haar collega’s. “We vinden het terecht om hier de tijd voor te nemen, zodat we in april een weloverwogen besluit kunnen nemen.”

Nog diezelfde vergadering bleek al dat de kosten voor noodlokalen wel eens lager zouden kunnen uitvallen dan de aanpassingen die aan het Teylingen College zouden moeten worden gedaan. “Mijn vermoeden is dat een noodlokaal voor vier jaar niet of nauwelijks duurder is dan de bouwkundige aanpassingen aan het Teylingen College”, aldus Huizing daar toen over.

Aanschaf goedkoper dan huren
Dat vermoeden blijkt nu te kloppen. “Het college van B en W en de schoolbesturen zijn tot de conclusie gekomen dat aanpassing van locatie Duinzigt (van het Teylingen College, red.) voor medegebruik door de GDT niet kosteneffectief is en daarnaast voor de beide scholen veel nadelen kent”, aldus de gemeente. Zo zou het Teylingen College een moeilijk te vervangen tekenlokaal verliezen en zou de GDT geen ruimte overhouden voor een overblijflokaal.

Huizing adviseert de gemeenteraad daarom om volgende week tijdens de raadsvergadering 106.480 euro ter beschikking te stellen voor de aanschaf van twee noodlokalen. Dat is volgens de gemeente ongeveer net zoveel als de huurprijs voor vier jaar, de periode dat de GDT de lokalen nodig heeft. Het aankopen van de noodlokalen is daardoor een stuk voordeliger, aangezien die in principe een levensduur van 15 jaar hebben, aldus de gemeente.

Goedkeuren
De gemeenteraad beslist op 25 april over het beschikbaar stellen van het gevraagde geld. Naar alle verwachting wordt het voorstel van Huizing dan goedgekeurd en heeft de GDT vanaf september beschikking over twee extra noodlokalen.

Oegstgeest Onderwijs Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×