De metalen doeltjes van de voetbalkooi liggen opgestapeld en worden afgevoerd. (Foto's: Robbert Beurse).

Voetbalkooi Corbulo vandaag al verwijderd

De gemeente Zoeterwoude heeft de voetbalkooi bij de voormalige Corbulo school dinsdag verwijderd. Eerder meldde ze op haar website: samenontwikkelen.nu dat de kooi pas volgende week weg zou gaan.

Op de site verklaart de gemeente waarom er eerder tot de sloop is overgegaan: “We begrijpen dat kinderen het jammer vinden dat de voetbalkooi nu al weg is, echter omwille van de veiligheid (er was vandalisme op de oude locatie Corbulo) wordt nu alles in 1 keer gesloopt”.

Op de plek waar de Corbulo stond zullen huizen worden gebouwd. Bij de herontwikkeling van dit gebied zal de gemeente opnieuw een voetbalveldje aanleggen. Tot het zover is zijn de kinderen aangewezen op de pannakooi bij brede school Het Avontuur of de voetbalveldjes aan de Loethe en het Molenpad.

Bomen
Met de sloop van de schoolgebouwen zullen ook een flink aantal bomen moeten verdwijnen. Sommigen om plaats te maken voor de bouwplaats, anderen omdat ze ziek zijn. Drie bomen kunnen worden verplaatst. De gemeente is inmiddels gestart met het weghalen van de eerste bomen. Aan de buurtbewoners is beloofd dat er minimaal evenveel nieuwe bomen terugkeren als er tijdens de sloop en bouw worden gekapt.

Maatschappij Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×