(Bron: Pixabay).

Aanpassen rioolheffing Voorschoten gaat niet door: "De gemeente loopt veel inkomsten mis"

Niet de gebruiker, maar de eigenaar betaalt voor de rioolheffing. Dat was het idee van een motie die het CDA Voorschoten ruim een jaar geleden indiende. Na een jaar uitstel lijkt onderzoek naar de effecten van de maatregel nu te duiden op het afstellen van de maatregel. “Hierdoor loopt de gemeente heel veel inkomsten mis. Dat hadden we kunnen investeren”, zegt CDA-raadslid Mark van Oostrum in Politiek071. Hij baalt er flink van baalt dat zijn idee in rook op lijkt te gaan.

De maatregel stamt uit de tijd dat de gemeente Voorschoten in financieel zwaar weer zat, onder provinciaal toezicht stond en flink moest bezuinigen. Elke euro werd omgedraaid en het viel Van Oostrum op dat de inkomsten van de rioolheffing voor een groot deel werden kwijtgescholden. De lagere inkomens hoeven de belasting immers niet te betalen. Daardoor loopt de gemeente Voorschoten 113.000 euro per jaar mis. Door de belasting te verhalen op de huiseigenaren en niet de bewoners, voorkomt de gemeente het mislopen van die inkomsten.

Nieuwe inzichten
De voorgenomen wijziging werd met instemmen van het CDA, VVD, ONS Voorschoten en SP aangenomen. Toch kwam er eerst een jaar uitstel omdat het onzeker was wat de effecten zouden zijn. De mogelijke gevolgen zijn nu onderzocht door adviesbureau Companen (PDF) en daaruit heeft het college de conclusie getrokken om af te zien van de maatregel.

“Op basis van nieuwe inzichten wordt voorgesteld om geen uitvoering te geven aan het vastgestelde Raadsbesluit van 15 februari 2018”, schrijft het Voorschotense college van b en w. Het zou de woningbouwcorporaties namelijk beletten te verduurzamen en om meer woningen te kunnen bouwen. Bovendien moet de gemeente zelf ook meebetalen (een slordige 7.000 euro) aan de rioolheffing omdat ze een aantal panden in eigendom heeft. Uit het onderzoek bleek overigens ook dat de woningbouwcorporaties de rioolheffing niet mochten doorbelasten.


CDA-raadslid Mark van Oostrum in gesprek met Lieuwe van Slooten tijdens Politiek071

Van Oostrum heeft technische vragen gesteld en hoopt dat de gemeenteraad tijdens de commissievergadering Burger & Bestuur niet akkoord zal gaan met het voorstel van het college. “Woonzorg Nederland (een van de twee grote woningbouwcorporaties in Voorschoten red.) heeft een overschot van 500 miljoen”, zegt van Oostrum. “Dan kun je echt wel woningen bouwen en verduurzamen.” Dat er in de politieke samenstelling van het college na het raadsbesluit wat veranderd is – CDA zit nu in de oppositie en onder andere GroenLinks in de coalitie – snapt Van Oostrum wel. “Ze zullen verduurzaming wat belangrijker vinden nu.”

3,5 miljoen euro mis
Hoewel Voorschoten er financieel nu beter voor staat en bovendien niet meer zo nauwlettend in de gaten wordt door de provincie Zuid-Holland, hadden ze inkomsten goed kunnen gebruiken. “Als je dit doorrekent naar een periode van 40 jaar dan loop je 3,5 miljoen mis die je niet kunt investeren”, zegt Van Oostrum. Daarnaast komen de bewoners er ook niet voordelig uit. “Voorschotenaren hadden het wegvallen van de rioolheffing al ingeboekt”, zegt Van Oostrum.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×