(Foto's: Brandweer Hollands Midden, kazerne Voorschoten).

Aanhoudend tekort aan brandweervrijwilligers

De brandweer Hollands Midden is naarstig op zoek naar brandweervrijwilligers. Met name bij de Kazerne Voorschoten is de nood hoog. Een woordvoerder daar spreekt van een aanhoudend tekort. Om de nood te ledigen, worden in september drie informatiedagen gehouden bij de kazerne aan het Burgemeester Van der Haarplein 1 in Voorschoten. Daarnaast gaat de brandweer in de hele Veiligheidsregio Hollands Midden werekn volgens het principe ‘Uitruk op Maat’.

De vrijwilligers van de brandweer oefenen wekelijks en worden opgeleid voor het brandweervak. Hoewel het gaat om een functie als brandweervrijwilligers zijn er wel vergoedingen. Naast een vaste jaarvergoeding ontvangen de vrijwilligers ook een vergoeding voor oefenen en uitrukken.

Wie meer wil weten over de werkzaamheden is van harte welkom op dinsdag 10 september of donderdag 12 september om 19.30 uur of op zaterdag 14 september om 13.30 uur. Voorwaarden zijn een goede beheersing van de Nederlandse taal, tenminste een VMBO-diploma en een minimumleeftijd van 18 jaar. Ook moet je wonen of werken in Voorschoten en een aantal dagen per week overdag beschikbaar zijn.

Uitruk op Maat
Het tekort aan vrijwilligers beperkt zich niet tot de brandweer in Voorschoten. Ook in de rest van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de brandweer te kampen met gebrek aan personeel. Hoewel de brandweer overal vrijwilligers blijft werven levert dat niet voldoende op. Een extra maatregel die in de loop van 2020 wordt ingevoerd is ‘Uitruk op Maat’.

Uitruk op Maat is een van de projecten die de afdeling ‘Plannen, Procedures en Ontwikkeling’ van de Brandweer Hollands Midden gaat uitrollen. Volgende maand wordt een aanvang gemaakt met de flexibele voertuigbezetting, waarbij per melding wordt gekeken of er met vier in plaats van met zes personen kan worden uitgerukt. Dat zal met name het geval zijn bij minder spoedeisende meldingen. Zo nodig wordt dan ook een wagen van een naburige kazerne opgeroepen.

Voordeel is niet alleen dat een wagen sneller kan uitrukken, maar ook dat voorkomen wordt dat een kazerne door een tekort aan manschappen tijdelijk buiten dienst moet worden gesteld. Bij verschillende kazernes komt dat nu regelmatig voor.

112 Sleutelstad Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×