Het Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat is nu een restaurant. (Foto: Google Streetview).

Dorpsdialoog Voorschoten bepaalt toekomst Ambachts- en Baljuwhuis

De inwoners van Voorschoten kunnen door middel van een dorpsdialoog binnenkort hun inbreng geven over het Ambachts- en Baljuwhuis. In het monumentale pand wordt momenteel door de huidige huurder Jos Kriek het restaurant Floris V geëxploiteerd. Toen bekend werd dat de gemeente in gesprek is met de huurder om het pand mogelijk te verkopen leidde dat veel emoties in de politiek en onder de inwoners. Daarom komt er in oktober een avond waarin Voorschotenaren hun mening kunnen geven over de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis.

“Er leven in het dorp veel vragen omdat het om erfgoed gaat en omdat het pand onderdeel uitmaakt van het DNA van Voorschoten”, zegt wethouder Marcel Cramwinckel. “Maar tegelijkertijd liggen er mooie plannen van de koper om er een Ambachts- en Baljuwhotel van te maken. Dat zou ontzettend goed zijn voor het dorp, maar moet wel worden uitgelegd.” Een exacte datum voor de dorpsdialoog is er nog niet, maar komt er vermoedelijk eind oktober.

Experts
Tijdens de avond zullen er een aantal experts uitgenodigd worden om te vertellen over de mogelijkheden van het pand. Dat is de uitkomst van een motie die door GroenLinks, SP en VVD werd geïnitieerd. In eerste instantie dachten de partijen aan een onderzoek waarvan de eerste resultaten meegenomen zouden kunnen worden in de dorpsdialoog. Vanwege de tijdsdruk bleek het echter haalbaarder te zijn om de experts op de dorpsdialoog uit te nodigen.

Helemaal geen verkoop
Sommige Voorschotenaren en sommige politieke partijen zien het liefst dat het Ambachts- en Baljuwhuis helemaal niet verkocht wordt en gewoon in gemeentelijk bezit blijft. Hoewel dat niet de voorkeur heeft van de wethouder sluit hij die optie niet uit. “Anders ben ik niet eerlijk”, zegt Cramwinckel die vervolgens benadrukt waarom het niet vreemd is om het pand te verkopen. “De meeste rijksmonumenten zijn in particuliere handen waar de gemeente toezicht op houdt.”

Politiek Voorschoten Ambachts- en Baljuwhuis Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×