(Foto: Gemeente Leiderdorp).

Bouw sociale woningen en supermarkt gestart aan Amaliaplein

Met de onthulling van het bouwbord is een start gemaakt voor de nieuwbouwontwikkeling aan het Amaliaplein in Leiderdorp. De handeling werd uitgevoerd door wethouder Willem Joosten samen met directeur-bestuurder Chrétien Mommers van Rijnhart Wonen en Jeroen van Eikeren van ontwikkelaar Lidl Nederland GmbH. Deze ontwikkeling aan het Amaliaplein bestaat uit 21 sociale huurwoningen en een nieuwe Lidl supermarkt.

De gemeente Leiderdorp, Lidl en Rijnhart Wonen hebben de handen ineengeslagen om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De drie partijen geven zo invulling aan de maatschappelijke opgave om zoveel mogelijk betaalbare woningen in de gemeente Leiderdorp te realiseren. Het is met enige aanpassingen in het ontwerp en stedenbouwkundige inpassing gelukt om in plaats van de oorspronkelijk geplande vijftien woningen uiteindelijk 21 sociale huurwoningen te realiseren.

Oplevering woningen
De oplevering van de 21 sociale huurwoningen wordt medio 2020 verwacht. Ze worden aangeboden via de website Huren in Holland Rijnland.

Lidl supermarkt
Naast de sociale huurwoningen wordt een supermarkt van Lidl gerealiseerd. Naar verwachting zal de supermarkt in het tweede kwartaal van 2020 worden geopend. Parkeren gebeurt straks op een nieuw parkeerterrein dat wordt aangelegd en op het parkeerdak van Lidl.

Openbaar gebied
Het openbaar gebied op en rondom het Amaliaplein zal door de gemeente worden heringericht. Er komt ruimte voor een basketbalveld en nieuwe speelvoorzieningen voor de jeugd. Het parkeerterrein voor zwembad de Does wordt opnieuw ingericht voor bezoekers van supermarkt en zwembad.

Milieuvriendelijk en energiezuinig
Zowel de woningen als de winkel worden duurzaam gebouwd. De supermarkt krijgt geen aardgasaansluiting en draagt dus bij aan een lagere CO2-uitstoot. Niet alleen het dak van de winkel maar ook de woningen worden voorzien van zonnepanelen. Het  totale bouwproject voldoet hiermee aan de normen van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Economie Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×