Raadsleden Tobias van der Hoeve (CDA) en Melanie van Driel (Progressief Oegstgeest) in Politiek071 over het afvalbeleid van Oegstgeest. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Debat over toekomst afvalscheiding Oegstgeest laat op zich wachten

Een beslissing over de manier waarop afval wordt opgehaald in Oegstgeest laat al twee jaar op zich wachten. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd gekozen voor het ophalen van gescheiden afval aan huis, maar die beslissing werd al snel weer teruggedraaid. VVD en CDA wilden voorkomen dat de grijze afvalbak aan huis zou verdwijnen en dat is gelukt. De recente keuze voor nascheiding van afval heeft de positie van de grijze bak zelfs extra verstevigd. Maar die keuze is zonder politiek debat genomen en ook een eerder voorgenomen financiële prikkel om de hoeveelheid afval te verminderen, laat nog op zich wachten.

“Wij vinden het jammer dat er nu maar een deel van het plan is gepresenteerd”, zegt fractievoorzitter Melanie van Driel (Progressief Oegstgeest) in Politiek071. Ze doelt daarmee op de beslissing die wethouder Matthijs Huizing onlangs nam om vanaf april 2020 een groot deel van het afval niet meer gescheiden op te halen. Hoewel die keuze past binnen het beleid dat de coalitie van VVD, CDA en PrO wil voeren, had ze daarover liever eerst in de gemeenteraad gesproken. Van Driel: “We willen graag snel een integraal plan zien.”


Raadsleden Tobias van der Hoeven (CDA) en Melanie van Driel (Progressief Oegstgeest) in gesprek met presentator IJsbrand Terpstra

In dat plan wil Tobias van der Hoeven (CDA) graag zien hoe het voor inwoners ‘makkelijker wordt om afval te scheiden’. Het idee dat inwoners die veel afval produceren daarvoor in de toekomst extra moeten gaan betalen kan hij ‘in principe wel omarmen’, maar hij ziet ook nadelen: als je mensen laat betalen voor het ophalen van afval dan dumpen ze mogelijk op een plek waar dat gratis is. “We moeten dus goed kijken of de negatieve effecten van een financiële prikkel niet zwaarder wegen dan de positieve bedoelingen die we er mee hebben.”

Mix in scheidingen
Van Driel is enthousiaster over het betalen van afval per kilo. Zij zou graag zien dat mensen minder afval gaan produceren en is daardoor ook ‘niet wild enthousiast’ over genomen beslissing om over te stappen op nascheiding van plastic, metaal en drankkartons (PMD), alhoewel ze de voordelen ervan ook wel ziet. “Wat ons betreft gaan we voor een mix van voor- en nascheiding”, blikt ze alvast vooruit, waarbij ze wil inzetten op een betere vooscheiding van GFT. Zeker in flats is op dat gebied nog wel wat te winnen, vindt de politica. “De beste mix met het beste resultaat”, noemt ze die combinatie.

Druk op de ketel
Het college van burgemeester en wethouders werkt op dit moment aan de uitwerking van een plan dat moet bijdragen aan de vermindering van de hoeveelheid afval. Dat gebeurt onder de naam Van Afval Naar Grondstof (VANG). Wanneer dat plan aan de gemeenteraad wordt gestuurd, is nog niet bekend. Hoewel daarop al ruim anderhalf jaar wordt gewacht, vindt Van der Hoeven niet dat er extra vaart achter gezet moet worden: “wat ons betreft zit de druk op de ketel en we zijn blij dat het college onlangs al zo’n belangrijke maatregel (nascheiding, red.) heeft genomen.”

Duurzaamheid Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×