Leidse gemeenteraad stelt besluitvorming verkamering uit

14

De Leidse gemeenteraad heeft de ‘Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening en Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019’ zoals de nieuwe Leidse verkamerregels officieel heten vanavond niet vastgesteld. Op verzoek van D66 wordt de tweede helft van de besluitvormende discussie verplaatst naar de laatste raadsvergadering van dit jaar op 17 december. In de tussentijd heeft het college de echte cijfers beschikbaar over de mate van verkamering in het centrum, terwijl een beslissing vanavond zou worden genomen op basis van een schatting.

De meeste partijen verwachten geen schokkende wijzigingen, maar wilden ook niet dwarsliggen. Met een besluit op 17 december wordt de invoering van de nieuwe regels niet vertraagd.

Delen

14 reacties

 1. In menig straat is ’t halve blok
  verspijkerd tot een kippenhok
  om het per kamer te verhuren
  dat geeft gedonder tussen buren
  en wie als starter wil beginnen
  kan van ’t grote geld niet winnen
  alleen door een verkamerstop
  fleurt de hele buurt weer op.

  • Een inwoner van Leiden op

   Helemaal eens met rijmpiet en Petea Hoogeveen. Ik ben ook benieuwd of de komende cijfers dan niet geschat zijn… Ik weet sowieso een huis (gekocht door ouders voor hun kind) dat nog niet bewoond is, maar waar straks meerdere studenten intrekken. Of valt het dan niet onder verkamering?

 2. petra hoogeveen op

  Dank je Rijmpiet! Je verwoordt wat menigeen denkt. Ik hoop alleen dat je niet de zwarte piet toebedeeld krijgt. Dat heb je niet verdiend.

 3. Hoe komt het dat we ineens zo’n groot tekort hebben aan studentenkamers?
  Niet omdat er veel meer Nederlanders studeren.
  Maar door het krankzinnige beleid van een partij als D66 die, als grootste voorstander van de EU, het toelaat dat half Europa hier kan studeren op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Iedere EU student betaalt namelijk precies hetzelfde voor een studie hier als onze kinderen. Maar ze moeten ook wonen…
  Een beleid dat aan alle kanten slecht is!
  Het stimuleert namelijk armere landen niet om hun onderwijs te verbeteren want ach, die sturen hun kind gewoon naar west Europa…
  Bovendien devalueert het ons onderwijs enorm omdat het nu voornamelijk in het Engels gegeven wordt en zich aanpast aan groepen studenten uit oost en zuid Europa.
  D66 als onderwijs-partij is gewoon kiezersbedrog! Ze hebben samen met Groen Links en PvdA !!! ingestemd met de afschaffing van de studiebeurs in ruil voor het leenstelsel. Een inmiddels door alle partijen als volkomen mislukt beleid erkent.
  Pedagogisch natuurlijk ook krankzinnig om kinderen van 18 te leren om te lenen!

  • Een Leids burger op

   Maar studenten van buiten de EU betalen wel meer collegegeld. Toch heeft dat er niet toe geleid dat er minder buitenlandse studenten komen. Integendeel.
   Er is nu zelfs een speciale ¨Asian library¨ in de UB(=universiteitsbibliotheek).
   En al die buitenlandse studenten krijgen natuurlijk ook nog voorrang bij de huisvesting ( vanwege langere ¨reistijd¨) en verdringen zo de eigen Nederlandse student van de beschikbare studentenwoningen|kamers. Zo blijft het dweilen met de internationale studentenkraan wijd open.

 4. Een Leids burger op

  Een algehele verkameringsstop zal er niet komen: verkamering zal mogelijk blijven.
  Dat is mij al wel duidelijk.

 5. Eric van 't Groenewout op

  Het is te triest voor Leiden hoe D66 zich opstelt. Het draait opeens alleen maar om huisvesting voor studenten (hallo, Sander, er zijn ook sociale huurders die gebaat zijn bij véél kortere wachtlijsten!), maar dan wel huisvesting die grotendeels wordt gefaciliteerd door huisjesmelkers en vermogende ouders die voor hun kinderen woonruimte kopen. Het zorgt voor een grootschalige maatschappelijke ontwrichting. Straat na straat in de schilwijken is hierdoor getroffen. Eigen woningbezit staat onder druk (en de VVD laat dat gebeuren!). En het gaat lang niet altijd om studentenhuisvesting. Wat te denken van de woningen en vml. bedrijfspanden waar arbeidsmigranten zitten?
  Het is bizar hoe studentenverenigingen zich opeens druk maken over de mogelijk sluitingen over 5 jaar van illegaal verkamerde panden. Iedereen die daar zit, is dan allang afgestudeerd en voor de enkeling die dat niet is, is er tijd genoeg om een nieuwe kamer te vinden. Stel dat het om illegale raamprostitutie ging: zou Sander van Diepen zich dan ook van dezelfde argumenten bezigen en roeptoeteren dat geen van die illegale bordelen mag sluiten omdat hij geen vrouwen gedwongen op straat wil zetten?
  Er zijn indianenverhaaltjes over gedwongen uitzettingen de wereld in geholpen. Er is op een zeer tendentieuze wijze stemming onder studenten gemaakt en gelet op prognoses bij evt. nieuwe verkiezingen, begrijp ik niet waarom met name GL en PvdA zich niet veel harder opstellen: pak de huisjesmelkerij aan en als een andere partij daarin niet mee wil, gaat die echt de verkiezingen niet winnen. De vorige verkiezingen gaven al een indicatie: overal in Leiden wordt verkamering als een groot probleem gezien. Omdat het een heel groot probleem is.
  Helaas lijken GroenLinks en PvdA niet bij machte om hiertegen op te treden. Ongelooflijk dom ook dat onze studerende toekomstige “intelligentsia” zich laten lenen voor wat in essentie een steunverklaring is aan huisjesmelkers. Die huisjesmelkers zijn het probleem en dat probleem moet worden aangepakt.
  Het is ook te triest voor woorden dat de burgemeester volstrekt verkeerde informatie aan raadsleden heeft gegeven mbt het kunnen controleren van de omvang (aantal kamers, aantal huurders) van woningen. Immers, het is een nogal scheve situatie dat enerzijds woningen waarin op papier slechts 2 huurders zitten, straks niet worden meegerekend voor het quotum (terwijl iedereen weet dat juist daar in de praktijk meer huurders zullen zitten), terwijl woningen waarin bijvoorbeeld 30 huurders zitten, NIET zwaarder meewegen voor een quotum dan een woning waar op papier drie huurders zitten.
  In de vergunningaanvraag, moeten pandbezitters verplicht én het aantal kamers melden én het aantal huurders. De vergunning wordt pas afgegeven na een brandveiligverklaring door de brandweer die de gegevens ter plekke controleert. Met één druk op de knop zou ook een Leidse ambtenaar in staat moeten zijn om bijvoorbeeld in de vergunning voor Haagweg 47 te lezen dat deze woning 37 kamers heeft en er 37 huurders zitten. Hopelijk is Lenferink bereidt om zijn enorme uitglijder te rectificeren. In het beste geval is er sprake van een vergissing en kent onze burgervader de voorwaarden om een vergunning te krijgen niet, in het slechtste geval heeft hij raadsleden bewust op een verkeerd been gezet, om te voorkomen dat grote studentenhuizen en/of Polenpensions zwaarder worden meegeteld.
  Ieder raadslid zou moeten begrijpen dat je panden waarin bijvoorbeeld 10, 20, 30 of meer huurders zitten, zwaarder weegt voor het quotum dan een woning waarin 3 huurders zitten. Waarom gaat de gemeenteraad dan niet mee met een motie van Partij Sleutelstad om die woningen ook daadwerkelijk zwaarder mee te wegen? Dit is toch logisch? Er wordt gesproken over maatwerk. Dit ís maatwerk. Dit ís essentieel om de leefbaarheid in straten en buurten te kunnen waarborgen.
  Wel grappig dat Desiree en D66 raadslid van Diepen met elkaar wedijveren in wie de grootste onzin verkondigt. Van Diepen blijft schermen met maatwerk, maar komt uiteindelijk met helemaal niets. Ja, hij liet in een commissievergadering het woord deurdrangers vallen. Als raadsleden geen visie hebben, strooien ze met onzin en dat doet van Diepen dan ook vol overgave. Alsof D66 niet ook een partij is waar starters en senioren toe behoren. Alsof de huidige studentenachterban van D66 niet binnen 5 jaar kan zijn afgestudeerd, zodat het sluiten van illegaal verkamerde panden op hen geen invloed heeft. Alsof het eigenlijk niet belachelijk is dat een illegale situatie ook nog eens 5 jaar wordt gedoogd! Het is een bonus voor het ontduiken van regelgeving om maar volop te profiteren van het woningtekort. Wie last heeft van een illegaal Polen pension, weet dus nu dat handhaving de eerste 5 jaar onmogelijk wordt. Huisjesmelkers kunnen zich in de handen wringen van geluk. Goed gedaan, Sander, goed gedaan, D66!
  Studenten zijn er bovendien niet bij gebaat dat zij na hun afstuderen moeten shoppen in een woningmarkt die mede door diezelfde verkameringspraktijken ontwricht én onbetaalbaar is. Met name starters zijn de dupe geworden van de ongebreidelde verkamering, waardoor je nu als starter met student en arbeidsmigrant moet concurreren om dezelfde schaarse én peperdure vierkante meters woonruimte. Het ieder jaar weer onttrekken van dozijnen gezinswoningen t.b.v. kamergewijze verhuur lost niets op. Het vergroot de problemen. De cijfers zijn duidelijk: sinds de verkamering is losgebarsten, is de woningnood onder studenten én starters explosief toegenomen. En de huurprijzen hebben sprongen omhoog gemaakt die erop neerkomen dat je ten opzichte van 5 jaar geleden aan kamerhuur meer kwijt bent, dan je aan hypotheek voor een heel huis had moeten betalen. Wie daarvan de dupe is laat zich uittekenen: met name de jonge aanhang van D66 en van GroenLinks. En juist die partijen laten het in hele grote lijnen afweten.
  Ongelijkheid is iets van alle tijden, maar juist een voor iedereen toegankelijk academisch onderwijs, is een kernwaarde van Nederland. Dat staat behoorlijk onder druk. Het financiële vermogen van ouders wordt steeds bepalender voor wie wel en wie niet in Leiden op kamers kan wonen. Vermogende ouders lukt het zelfs om via het corporale netwerk subsidies te verkrijgen voor het aanpassen van monumentale panden om die vervolgens exclusief aan leden van een bepaalde vereniging te kunnen verhuren.
  De grootste tegenvaller in dit hele debat is hoe met name D66, CDA, VVD, CU en SP starters, gezinnen, senioren én studenten laten vallen. En ook hoe slecht voorbereid de gemeente in dit debat is gestapt. En hoe weinig de verschillende partijen elkaar in de aanloop naar dit belangrijke beleid hebben opgezocht om met gemeenschappelijke standpunten aan te komen. Het gaat hier om cruciale beslissingen en grote gemeenschappelijke belangen. En zo moeilijk is het echt niet om maatregelen te nemen die wel hout snijden en bestendig zijn: woningen onder 5 ton mag je niet verkameren (om dit kwetsbare marktsegement voor starters te beschermen), een streng te handhaven quotum, de opdracht aan gemeente én de universiteit om grotere campussen te realiseren. Meer noodopvang op industrieterreinen, meer tijdelijke opvang afstemmen in regionaal verband.
  De universiteit moet zonder voorbehoud meer bouwgrond ter beschikking stellen aan bijv. Duwo. En het zou al een heleboel ongemak voorkomen, als de universiteit een rem zet op het aantal inschrijvingen. Het is een blamage voor het imago van Leiden als studentenstad dat onze universiteit vrijwel onbeperkt studenten blijft aannemen, wetende dat daardoor de woningmarkt nog verder uit het lood wordt geslagen, terwijl steeds minder studenten die langer dan anderhalf uur moeten reizen, binnen een acceptabele tijd woonruimte vinden.
  Wat wel waar is, is dat sinds de stop op verkamering van kracht is, er inmiddels ook een wachtlijst is ontstaan bij een vereniging die tot voor kort vrijwel alle leden al meteen bij de start van het studiejaar kon onderbrengen (doordat er ieder jaar weer huizen werden gekocht door welvarende ouders om hun studerende kinderen en clubgenootjes te huisvesten, vaak nog met huursubsidie ook!).
  De truc om de verkameringstop te omzeilen is inmiddels wel in zwang geraakt: koop een woning en knip het in meerdere zelfstandige wooneenheden (zoals bij een pand op de Haagweg nu gaat gebeuren). Per wooneenheid zet je er 2 huurders in. Want dat telt niet mee als verkamerd pand. En gelet op de overlast die vanuit dit Haagwegpand (het is geen denkbeeldig maar een schrijnend voorbeeld) werd veroorzaakt, kunnen die praktijken na de verbouwing weer worden hervat. Handhaving? Onmogelijk.
  Gaat dit om uitwassen? Nee, het is structureel. Ik durf de stelling aan dat sinds de stop op verkamering, langs deze weg inmiddels minimaal zo’n 60 à 70 gezinswoningen legaal zijn gesplitst in “zelfstandige wooneenheden”.
  Ook triest dat sommige raadsleden het wel hebben over deurdrangers, maar niet over concrete plannen (waar / hoe hoog / hoeveel) om de woningnood onder studenten en werkende jongeren (een groep die veel te veel wordt vergeten, maar net zo de dupe is geworden van de explosie aan verkamering als studenten en starters) stevig aan te pakken. Er wordt – niet alleen door D66 – door veel partijen om de hete brei heen gedraaid. En daarvan blijven én studenten én starters de dupe.
  Nog iets: sommige partijen zijn opeens huiverig voor quota, want daardoor zou het probleem zich verspreiden. Nee, juist om toekomstige problemen voor te zijn, moet je die quota instellen. De cijfers zijn keihard: het percentage bij de gemeente bekendstaande verkamering in een buitenwijk als de Vogelwijk ligt op … 10%. Wie had dat verwacht? Hoezo verspreiden van overlast? Die overlast is er al! Het geeft ook aan hoe weinig zicht van Diepen op de werkelijkheid heeft. Een quotum van 5% in een buitenwijk is in diverse buitenwijken allang en breed 200% overschreden, dus een quotum van 5% in buitenwijken kan niet bijdragen aan een verspreiding van overlast. Die verspreiding en die overlast zijn er al.
  Die quota heb je juist nodig om de verdere uitbreiding van overlast nu al in te dammen, want als je niets doet, ligt dat percentage in de Vogelwijk straks ver boven de 10 (ligt het nu ook, er is nml. ook illegale verkamering en legale opsplitsing, maar die opsplitsing is mi.i. óók verkamering). In Merenwijk, Diamant, Professorenbuurt en Stevenshof neemt verkamering hand over hand toe (afgaande op mededelingen van vrienden en kennissen).
  Als de gemeenteraad nu eindelijk eens voor het belang van Leiden gaat staan, komt het met een aanscherping van de quota (hoezo 8% in schilwijken? da’s veel te veel!!!!!) én concrete plannen om de door D66 bepleitte bouw van 500 extra studentenwoningen te versnellen, desnoods door een tijdelijke campus met wooncontainers. En wat mij betreft verdubbel je dat aantal.
  Maar realiseert D66 zich niet dat woningnood onder sociale huurders echt een nijpend probleem is? Dit hele debat is gekaapt door de huisjesmelkerslobby die met succes een beeld heeft geschapen van de arme student die de dupe wordt van de nieuwe regels. Studentenhuisvesting is te belangrijk om aan huisjesmelkers over te laten. En de toegang tot academisch onderwijs is zo belangrijk dat je als gemeente de plicht hebt om te voorkomen dat leden van de ene vereniging wel per direct in een kamer kunnen, terwijl studenten uit bijvoorbeeld Deventer of Goes en zelfs Duitsland (!) maandenlang moeten forenzen omdat zij niet die rijke ouders hebben of niet lid zijn van een bepaalde club.
  Een laatste opmerking: te vaak wordt gemeld dat marktwerking van groot belang is. Ja, marktwerking is belangrijk, maar dan wel als er een marktwerking mogelijk is. Er wordt aan alle kanten op de schaarste op de woningmarkt geparasiteerd en gespeculeerd. En waar in normale bedrijfstakken kartelvorming strafbaar is, zie je dat in Leiden een aantal huisjesmelkers de kamers via een select groepje bemiddelaars aanbiedt. Die hele huisjesmelkerij is in wezen één groot kartel. En niemand die daaraan iets doet.

 6. Het probleem is dat er te weinig huizen zijn. Sec. … Bouwen, bouwen en vooral de hoogte in. Verder maakt het niet veel uit of de woningen duur of goedkoop zijn. Als er voldoende woningen zijn stroomt alles door.

  Nieuwe regeltjes zorgen er niet voor dat er meer gebouwd wordt, waarschijnlijk juist het tegenovergestelde. Mensen zijn zeer bedreven in het creatief ontduiken van dit soort ingewikkeld en moeilijk afdwingbare verordeningen. Deze regels geven de bestuurders wel een fijn gevoel, omdat ze de illusie geven van daadkrachtig bestuur. Er komt hiermee echter geen huis bij.

  • Eric van 't Groenewout op

   Je hebt groot gelijk, Hans. Woningen worden door investeerders opgekocht en in steeds kleinere partjes verknipt, die voor steeds hogere bedragen in de markt worden gezet door een klein groepje bemiddelaars. Het is kartelvorming van het ergste soort en de nieuwe beleidsregels doen daartegen helemaal niks. Al in 2018 is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aangevoerd én aangetoond door vele buurt- en wijkverenigingen, dat de meeste verkamering plaats vindt via omgevingsvergunningen, waarbij woningen in zelfstandige units worden opgeknipt. Daartegen doet dit college helemaal niets. Nou ja, het lost het probleem op door het niet als verkamering te bestempelen, maar dat is het natuurlijk wel.
   Om dit tegen te gaan, zijn aanvullende maatregelen zeer gewenst. Al die studenten die zich nu hebben laten beïnvloeden door de huisjesmelker-lobby en tegen beter weten in schreeuwen dat ze op straat worden gezet (niks van waar als ze voor 1 januari 2025 afstuderen), komen over 5 jaar wél op straat te staan: geen starterswoning meer te vinden, tenzij je miljonair bent.
   De quota voor de schilwijken liggen ook nog eens veel te hoog. Door die opmars van opsplitsing die niet wordt meegerekend (zie bijvoorbeeld Haagweg, Noordeinde en Morsweg waar een aantal hele grote panden zijn verkamerd, met veel overlast als resultaat), ligt het feitelijke percentage verkamering op minstens het drievoudige, maar door die vreemde interpretatie van het college van wat nu wel en niet verkamering is, is dat straks allemaal legaal ook. Tel daarbij ook nog eens op dat grote woningen en/of panden met meer dan 10 huurders niet zwaarder wegen terwijl woningen waar “officieel” minder dan 3 huurders zitten niet worden meegerekend: de sluizen voor verkamering staan wagenwijd open. De starters zijn vogelvrij in Leiden en studenten én samenleving betalen daarvoor een enorme prijs.

 7. Een inwoner van Leiden op

  Mooi verwoord Eric van t Groenewout. Je snapt toch niet dat de gemeente Leiden dit allemaal anders ziet dan de “gewone”burger. Het is een grote puinzooi in Leiden. Ik ken ook zoveel werkende starters die niet kunnen huren of kopen…die gedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen. Studenten kunnen makkelijk heen en weer reizen als het max 1,5 uur is. Maar nee, ze moeten persé in Leiden wonen en (de goede niet te na gesproken) de boel op stelten zetten. Geluidsoverlast, rommel, fietsen die maar overal neergekwakt worden etc etc. Maakt B&W nooit ’s avonds en ’s nachts een rondje door de stad? Vooral ook binnenstad..Dan zien en horen ze hoe het er aan toe gaat. En dan idd die rijke ouders..kopen een huis in Leiden voor hun studerende kind (want ja hier studeren is veel leuker dan vlakbij hun ouderlijk huis), en stoppen het huis vol met studiegenootjes van hun kind. Mag dit zomaar? Blijkbaar wel want het gebeurt op dit moment in mijn wijk ook. Doodziek word je van dat gemeentebeleid.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline