Incluzio is tijdelijk te vinden in het Leiderdorpse gemeentehuis. (Foto: Sleutelstad / Reanne van Kleef).

Incluzio Leiderdorp één jaar later: "We weten elkaar veel beter te vinden"

Welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp is ruim een jaar geleden gestart. Deze week blikte de organisatie samen met raadsleden en andere geïnteresseerden terug op dat eerste jaar waarin al het welzijnswerk en de taken van het sociaal wijkteam werden gebundeld bij Incluzio. Conclusie: de meeste vrijwilligers zijn gebleven, meer Leiderdorpers zijn geholpen en de verschillende disciplines weten elkaar beter en sneller te vinden.


Reanne van Kleef in gesprek met programmaleider Janine de Vries van Incluzio Leiderdorp over de terugblik op het eerste jaar.

De overgang naar Incluzio ging gepaard met veel weerstand en scepsis vanuit inwoners, vrijwilligers en organisaties. De vrees bestond dat veel vrijwilligers stopten en dat bekende gezichten verdwenen. Vrijwilligerscoördinator Coby van der Plas liet tijdens de bijeenkomst een positief beeld zien. “We hebben begrip voor de pijn en het verdriet over het verdwijnen van een aantal organisaties. Maar gelukkig is het overgrote deel van de vrijwilligers meegegaan naar Incluzio. Een aantal vrijwilligers is niet meegegaan. Vaak omdat ze zelf al op leeftijd waren en dit een mooi moment vonden om te stoppen en in enkele gevallen omdat ze niet achter de verandering stonden. Maar we kunnen echt zeggen dat de rust is wedergekeerd.” Er zijn nu 173 vrijwilligers verbonden aan Incluzio.

Zorgen
Programmaleider Janine de Vries van Incluzio Leiderdorp over de zorgen die ontstonden: “De zorgen
aan het begin kwamen vooral voort uit onzekerheid en onduidelijkheid. Daar kwam bij dat Incluzio niet eerder Leiderdorp actief was. Men vroeg zich af of we de mensen wel konden bereiken. Dat is gelukt doordat we met mensen zijn gaan werken die al in Leiderdorp actief waren.”

Resultaat
In 2019 zijn 1260 Leiderdorpers één op één ondersteund door sociaal werkers. En daar is volgens Incluzio ook een stijgende trend in te zien. Medewerkers van Incluzio benadrukken dat in de nieuwe situatie vooral de verbinding tussen disciplines sterk verbeterd is. Er wordt sneller geschakeld en men kan elkaar beter vinden.

De Vries: “Wat er vooral is veranderd, is dat het werk meer in samenhang wordt aangeboden. Aan de ene kant hebben we allerlei activiteiten, initiatieven en ondersteuning doorgezet. Maar er zijn ook allerlei andere initiatieven opgezet. En doordat we intensiever samenwerken, denk ik dat we inwoners ook sneller hebben bereikt en ook andere oplossingen kunnen bieden die beter aansluiten bij hun behoefte. Voorheen werd er veel gedaan voor ouderen of juist jongeren, maar voor de tussengroep was er minder. We hebben bijvoorbeeld een eetgroep opgezet voor mensen die alleen wonen en ook Clubhuis de Derde Helft voor jongere senioren is een mooi voorbeeld.”

Toekomst
Incluzio gaat vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Daarin staan ook een aantal ontwikkelingen op de planning, zoals een website waar alle activiteiten in het dorp gebundeld worden.  Daarnaast wordt er naar eigentijdse oplossingen als een sociale robot gekeken, maar ook naar collectieve oplossingen. “Nu helpen we mensen vaak individueel, maar veel mensen worstelen met hetzelfde probleem. We gaan kijken hoe we deze mensen aan elkaar kunnen koppelen en op collectieve wijze kunnen ondersteunen”, aldus De Vries.

Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×