Zolang de aanwezige raadsleden voldoende afstand houden blijft vergaderen in de raadzaal mogelijk. (Foto: Robbert Beurse).

Ook Zoeterwoudse gemeenteraad gaat binnenkort digitaal

Als laatste gemeente in de regio zijn ook de vergaderingen van de gemeenteraad van Zoeterwoude binnenkort – in ieder geval tijdelijk – digitaal te volgen. Dat zegt de griffie in antwoord op vragen van Sleutelstad. De Tweede Kamer stemde gisteren in met een spoedwet die digitale besluitvorming mogelijk maakt, maar daarvoor moet een vergadering wel online kunnen worden gevolgd. Dat was eerder nog niet mogelijk in Zoeterwoude.

Hoewel gemeenteraden zijn uitgezonderd van het verbod op bijeenkomsten wordt er landelijk wel gekeken naar alternatieve, digitale oplossingen. Voorwaarde is dat de digitale vergadering online wordt gedeeld zodat de bijeenkomst ook voor burgers op een veilige plek te volgen is. Zoeterwoude zag tot noch toe af van het online streamen van de vergadering, maar daar komt nu waarschijnlijk verandering in. “Zolang het mogelijk en nodig is stappen we over op digitale besluitvorming en overleg”, aldus de griffier van de raad.

Eerder ‘niet nodig’
In 2018 besloot de gemeenteraad nog om de raadsvergaderingen niet met beeld op te nemen of live via internet uit te zenden. Burgemeester Liesbeth Bloemen zei ook onlangs nog dat er in de raadzaal voldoende ruimte is om op gepaste afstand fysiek te kunnen vergaderen. Die mening delen andere raadsleden echter niet. “Ik hoop juist dat we ook in Zoeterwoude digitaal gaan vergaderen, al is het maar om zo voorzichtig mogelijk te zijn”, aldus CDA-fractievoorzitter Arjan Bakx, die de vergaderingen, net als veel andere raadsleden, uit gezondheidsoverwegingen niet fysiek wil bijwonen.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurt aan op het digitaal vergaderen en kijkt uit naar het moment dat de spoedwet van kracht wordt. “Gemeenteraadsleden hoeven niet fysiek samen te komen, maar kunnen wel besluiten nemen die écht geen uitstel dulden. Dat is belangrijk voor de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid van de besluitvorming”, stelt de VNG. De vereniging verwacht dat de meeste gemeenten de komende maanden de voorkeur zullen geven aan vergaderen in een virtuele omgeving.

Servicepunt71
Vooruitlopend op de spoedwet ontwikkelt Servicepunt71, dat de gemeentelijke ict-voorzieningen in de Leidse regio beheert, momenteel een digitaal vergaderplatform waar de aangesloten gemeenten gebruik van kunnen maken. Ook is er de mogelijkheid om de vergadering live uit te zenden. “In de gemeente Leiden is bij een commissievergadering een proof of concept met het platform gedaan en deze is geslaagd. Dezelfde optie bieden we ook aan bij de gemeenten Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude”, zegt een woordvoerder van Servicepunt71.

Uitstel door te kleine opkomst
De laatst georganiseerde raadsvergadering in Zoeterwoude kon op donderdag 26 maart niet doorgaan nadat elf van de dertien raadsleden zich afmeldden. Door de coronacrisis vonden zij het verstandig om thuis te blijven. Burgemeester Bloemen, die vond dat de besluitvorming rondom enkele nieuwbouwprojecten in het dorp niet tot stilstand mocht komen, volgde hierop de gemeentewet en vergaderde 24 uur later alsnog met twee raadsleden over de geagendeerde punten.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×