Binnenkort kunnen de stoelen weer uitgezet worden om gasten te ontvangen op de Leidse terrassen. (Foto: Gerry van Bakel).

Gemeente Leiden ontvangt bijna 150 aanvragen voor terrasuitbreidingen

De Leidse horeca heeft massaal gehoor gegeven aan de vraag van de gemeente of en op welke manier zij hun terras willen uitbreiden. Al 144 horecabedrijven leverden hiervoor hun plan in. Een aantal aanvragen zit nog in de pijplijn. Wethouder Yvonne van Delft probeert zoveel mogelijk aanvragen te honoreren, maar waarschuwt meteen dat niet alles zal kunnen.

“Het zal lastig en spannend worden”, zegt wethouder Van Delft. “De rijksoverheid doet een nadrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers. Wij verwachten van de horeca-ondernemers dat ze faciliteren dat bezoekers afstand kunnen houden en dat ze hun gasten erop aan spreken. Er zal ook gecontroleerd worden, maar handhaving is het sluitstuk.”

Dinsdagavond sprak minister-president Mark Rutte het verlossende woord: op 1 juni mogen cafés en restaurants weer open, maar onder strikte voorwaarden. Binnen moet er gereserveerd worden en ook buiten is zitten aan een tafeltje verplicht. Reanne Bakker van de Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland liet eerder aan Sleutelstad weten tevreden te zijn over de samenwerking met de gemeente. Om iedere horeca-ondernemer een kans te geven, mogen terrassen uitgebreid worden.

Minder overlast
De komende week spreekt de wethouder samen met de burgemeester met bewoners over de vergunningen om in de openbare ruimte tijdelijk meer terrassen mogelijk te maken. “Draagvlak is belangrijk. Wij denken dat de overlast minder zal zijn omdat mensen meer uit elkaar zullen zitten. Wij willen graag uitleggen waarom we dit tijdelijk toestaan. Het is echt bedoeld om de horeca in de stad er weer bovenop te helpen.”

Niet overal is uitbreiding van bestaande terrassen mogelijk aldus de wethouder, omdat de ruimte die er is al optimaal benut wordt. Maar er zal welwillend gekeken worden waar het kan. En dit geldt voor zowel de horeca in de binnenstad als in de buitenwijken. “We willen de drukte zo goed mogelijk spreiden.”

Wat betreft de pleinen waar nu nog geen terrassen zijn, zal een vergunningverlening per 1 juni niet gehaald worden omdat de gemeenteraad daarover een uitspraak moet doen. “Ook evenementenorganisaties hebben zich gemeld, maar wij willen voorrang geven aan horeca-ondernemers. Het moet ook eerlijk verdeeld worden, één ondernemer kan niet zeggen: doet u mij maar dat hele plein.”

Voorwaarden
Wethouder Van Delft verwacht dat de nieuwe noodverordening voor de Leidse regio midden volgende week gepubliceerd zal worden. De gemeente heeft echter zelf al voorwaarden opgesteld voor de uitbreiding van de terrassen:

  1. de veiligheid van de gasten en de doorgang voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn;
  2. er moet een gelijk speelveld zijn voor de ondernemers waarin de schaarse ruimte zoveel mogelijk eerlijk wordt verdeeld;
  3. de verruiming is van tijdelijke aard;
  4. de verruiming moet op korte termijn ingaan, bij voorkeur wanneer de terrassen weer open mogen.
  5. voor eventuele overlast/lawaai is aandacht.

Wethouder Van Delft voegt eraan toe dat de gemeente geen extra precariorechten zal heffen en ook de leges voor de vergunningverlening worden niet gerekend. Verder zijn de terrassen ook niet beperkt tot  precies de lijnen van de eigen voorpui, maar ze verwacht wel dat de horeca-uitbaters toestemming vragen aan hun buren.

Aanvragen
Afgelopen weken heeft gemeente Leiden horeca-ondernemers gebeld met de vraag of zij behoefte hebben aan een tijdelijke uitbreiding van het terras met ingang van 1 juni. Ondernemers moesten voor 18 mei een aanvraag indienen, zodat de vergunning op 1 juni in kan gaan. Dinsdagavond had de gemeente 131 aanvragen voor een tijdelijke terrasuitbreiding ontvangen en 13 aanvragen voor een terras voor ondernemingen die nog geen terras hebben. De gemeente verwacht nog tientallen extra aanvragen de komende dagen. Ook voor de aanvragen terrasuitbreiding die later binnenkomen doet de gemeente haar uiterste best de vergunningen uiterlijk 1 juni te verlenen. Aanvragen voor nieuwe terrassen worden eerst nog met de raad besproken.

Sluitingstijden
De huidige sluitingstijden op de terrassen blijven van kracht. Strikt genomen mogen terrassen open zijn tussen 06.00 uur en respectievelijk 24.00 uur op zondag tot en met donderdag en tot 01.30 uur op vrijdag en zaterdag.

 

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×