Een kleiner terras kan volgens de Historische Vereniging Oud Leiden een einde maken aan de zich al jaren voortslepende procedures. (Impressie: VVKH Architecten).

Gemeente om tafel met Oud Leiden over bezwaren terras Annie's

Wethouder Yvonne van Delft gaat in op de uitnodiging van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) om een compromis uit te werken voor het nieuwe terras dat Annie’s wil laten aanleggen. Dat terras kreeg jaren geleden al groen licht van de gemeente, maar vervolgens kwamen er procedures bij de Raad van State van onder andere de HVOL, het Waterambacht Leiden en Rederij Rembrandt. Die procedures duren tot de dag van vandaag voort.

Annie’s wil de bestaande duwbakken met daarop het terras graag vervangen voor een onder architectuur ontworpen gebouwd terras met omloop en een nieuwe trap naar de Hoogstraat. Vice-voorzitter Gerard Kramer van Oud Leiden deed in maart van dit jaar al een handreiking aan de gemeente. Als de gemeenteraad bereid is om de omloop te laten vervallen die nu om het terras is ingetekend, ten behoeve van een openbaar wandelpad, dan wil Oud Leiden wel akkoord gaan met het nieuwe terras. Er blijft dan een groter deel van het water zichtbaar en het verdwijnen van de relatie met het water op die historische plek is het grootste bezwaar van de HVOL. Bovendien kan Annie’s er in de ogen van de vereniging niet veel op tegen hebben, omdat het looppad toch geen extra omzet oplevert aangezien er geen tafeltjes mogen staan.

Drie opties onderzocht
CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie vroeg gisteren in de raadsvergadering of het college de uitgestoken hand van HVOL wil aannemen om zo verdere juridificering van het conflict te voorkomen. Daartoe is Van Delft wel bereid, maar zo’n compromis lijkt eenvoudiger dan het is. “We hebben drie varianten onderzocht”, zo vertelde ze de raadsleden. “Doorgaan op de huidige weg, de omloop uit het plan schrappen of een looppad aanleggen over het terrasgedeelte, waardoor er minder ruimte is voor tafeltjes en stoelen van het restaurant. Alleen die laatste variant past binnen de huidige aanvraag. Bij alle andere varianten bestaat de kans dat er dan weliswaar overeenstemming is met Oud Leiden, maar vanwege een benodigde nieuwe vergunningsaanvraag, kan vervolgens iedereen weer bezwaar maken.

Van Delft gaat nu in overleg met alle betrokkenen kijken welk scenario het meest wenselijk is. Daarbij staat ook de wens van de wethouder voorop om de kwestie nu zonder tussenkomst van de rechter te regelen.

Leiden Politiek Terras Annie's


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×