(Foto: Chris de Waard).

Meevaller voor speeltuin de Doorbraak door vertraging werkzaamheden Hooigracht

Onbekende, deels oude kabels en leidingen en nieuwe archeologische vondsten zoals een kademuur en landhoofden zorgden vorige week voor onaangenaam nieuws dat de werkzaamheden aan de Hooigracht zeker tien dagen langer dan gepland gaan duren. Het bestuur van speeltuin de Doorbraak bekeek dit nieuws met hele andere ogen.

“Op Sleutelstad zag ik een leuk artikel over de verbouwing van onze natuurspeeltuin binnen de Singels in het Lakenpark”, vertelt Reinier Verbeek, oud bestuurslid van de speeltuinvereniging. “Een artikel met foto van de grote brokken kademuur die voor de vertraging op de Hooigracht zorgt,  stond naast het artikel over onze speeltuin.” En juist die foto van de kademuur (zie omslagfoto) bracht het speeltuinbestuur op het idee het enorme archeologisch stuk kademuur te ‘hergebruiken’ als historisch object in de natuurspeeltuin.

Verbeek is enthousiast en somt de voordelen op: “Het is historie, uit Leiden. Het ‘brokstuk’ hoeft straks niet met een vrachtauto te worden afgevoerd om met veel energie te worden gebroken tot puin. Maar kan worden hergebruikt als speelaanleiding en entourage van de natuurspeeltuin.” Bij het bouwen van de nieuwe indeling van de speeltuin had ontwerpster Suzanne van Ginniken al eerder aan de aannemer gevraagd om uit te kijken naar gebouwresten die vrij kwamen uit de grond.

De aannemers van zowel de Hooigracht als de speeltuin verleenden meteen hun medewerking, vertelt Verbeek. “Het idee is vrijdagmiddag ontstaan en er zijn direct plannen gemaakt om de kademuur van de Hooigracht naar de speeltuin te krijgen.” Zaterdagochtend om 7 uur zijn de brokken naar het Lakenplein gebracht. Dinsdag tilde een telekraan de nieuwe maar ‘oude’ aanwinst op de definitieve plek.

Zand erover
De kademuur dateert uit de zeventiende eeuw weet stadsarcheologe Chrystel Brandenburgh. “We hebben op ongeveer tien plekken forse delen van de kademuur en ook bruggenhoofden gevonden. Omdat de Hooigracht open ligt zijn de archeologische fragmenten van alle kanten gefotografeerd en gedocumenteerd. Het stuk kademuur dat nu naar de speeltuin is gegaan moest weg omdat het voor de werkzaamheden in de weg lag. Andere vondsten ‘verdwijnen’ weer onder het zand, maar zijn wel nauwkeurig in kaart gebracht”, vertelt Brandenburgh.

(Foto’s: Patty Goumans).

Cultuur Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×