Burgemeester en wethouders staan de pers te woord over de begroting. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Wethouder Oegstgeest: 'Als het zo doorgaat, moeten we stevig bezuinigen'

De burgemeester en wethouders van Oegstgeest hebben de begroting voor de komende jaren gepresenteerd. De cijfers daarin stemmen positief – de begroting is sluitend – maar de toelichting van de wethouder Financiën is minder zonnig. “We zijn voor nu tevreden, maar maken ons ook zorgen. Als het zo doorgaat, komen er vanaf volgend jaar bezuinigingen die pijn gaan doen.”

Wethouder Matthijs Huizing doelt daarmee op dreigende tekorten in de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, waarvan de kosten al jaren oplopen. Ook het vooruitzicht dat Oegstgeest 750.000 euro minder krijgt uit het landelijke gemeentefonds, baart Huizing zorgen. De gemeente heeft echter niet heel veel knoppen om aan te draaien, waardoor bezuinigingen al snel in de maatschappelijke en culturele hoek terecht zullen komen. “Zoals subsidie voor de bibliotheek, onderhoud van de openbare ruimte en de bijdrage aan sportverenigingen. Dat zijn nog niet altijd hele hoge bedragen, maar die zijn wel heel voelbaar in de samenleving.”


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing

Meer salaris
Toch zijn burgemeester en wethouders voor het aankomende jaar vrij positief gestemd. De stijgende kosten in de jeugdzorg worden voor het grootste deel gedekt met extra geld van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de stijgende kosten in de hand kunnen worden gehouden. In de regio Holland Rijnland wordt daarom onderzocht of er kan worden gewerkt met normbedragen voor de verschillende soorten jeugdzorg. “Nu gebeurt het soms dat de ene aanbieder het dubbele vraagt voor dezelfde behandeling als een andere aanbieder. Dat willen we met normbedragen voorkomen”, aldus zorgwethouder Jan Nieuwenhuis.

Een probleem waar de gemeente al langer mee stoeit en waar vanaf volgend jaar extra geld voor wordt vrijgemaakt, is het tekort aan goed personeel. “We zijn voortdurend in concurrentie met grotere gemeenten en bedrijven”, zegt burgemeester Emile Jaensch daarover. “Daarom moeten we wat extra’s doen. In de begroting hebben we voor sommige functies daarom extra ruimte gemaakt, zodat we mensen beter aan ons kunnen binden.” Die zogenoemde arbeidsmarkttoelage, waardoor de gemeente mensen meer salaris kan betalen, betekent dat de arbeidskosten van de komende jaren structureel hoger worden. Daar tegenover staat dat er geen externe mensen hoeft in te huren, die vaak nog duurder zijn.

Leo Kannerschool
De schuld van de gemeente gaat de komende jaren flink omhoog omdat de nieuwbouw van de Leo Kannerschool geleend moet worden. Dat gaat om bijna 15 miljoen euro, die direct bij de schuld wordt opgeteld. Maar omdat dat bedrag in de jaren daarna ook weer afgelost kan worden en de rente op dit moment historisch laag is, maakt Huizing zich daarover geen zorgen. “Dit is de grootste investering die we in de komende tien jaar gaan doen.” Over de nieuwbouw, waarvoor de oude locatie van de Julianaschool op landgoed Endegeest in beeld is en waar al jaren op wordt gewacht, moet in 2021 zekerheid komen.

De gemeenteraad spreekt op 5 en 10 november over de begroting. Dat is traditioneel ook een moment om met moties en amendementen voorstellen te doen voor het beleid van de komende jaren. Vorig jaar stelde de VVD bijvoorbeeld voor om onroerendzaakbelasting (ozb) voor bedrijven niet langer aan de gebruikers te heffen, maar aan de eigenaren. Dat levert de gemeente geld op en dringt daarnaast leegstand terug. Die maatregel wordt volgend jaar ingevoerd.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×