Zo moet de ingang bij de hockeyclub eruit gaan zien.

Integriteit wethouder niet in het geding bij plannen Roomburgerpark

Beschuldigingen die de Partij voor de Dieren en de SP dinsdagavond tijdens de behandeling van het herinrichtingsplan Wijksportpark Roomburgerpark deden aan het adres van sportwethouder Dirkse vielen slecht bij een flink deel van de overige raadsleden en bij het Leidse college.

De twee partijen verweten Dirkse ‘emotionele betrokkenheid’ bij hockeyclub Roomburg. Daarom zou hij in de ogen van de twee partijen figuurlijk bij de club ‘op schoot gezeten hebben’ en ze wekten met hun aantijgingen de indruk dat hij de aanleg van een vierde kunstveld voor de club er doorheen gedrukt zou hebben.

“Daar klopt helemaal niets van”, betoogde burgemeester Lenferink. Als burgemeester is hij de hoeder van de integriteitsregels die gelden voor de Leidse bestuurders. En omdat verhalen over de vermeende betrokkenheid van Dirkse bij de hockeyclub door tegenstanders van de herinrichting van het park al tijden worden rondgebazuind, had Lenferink zich er al in verdiept en daarbij geconstateerd dat er helemaal niets aan de hand is.

Iedereen is betrokken
“We vormen een lokaal bestuur. En dan zit je sowieso dicht op de onderwerpen waar je over gaat”, zei Lenferink die op verzoek van CDA-fractievoorzitter Bleijie  op de kwestie inging. “Dan hoeven we het niet meer te hebben over de privé omstandigheden van de wethouder”, vond de CDA-voorman die met zijn vraag aan de burgemeester een betoog van Dirkse onderbrak.

Die was kort daarvoor begonnen aan een verhandeling waaruit bleek dat zijn dochters bij de hockeyclub spelen en nu door de beschuldigingen ongewild in de discussie worden betrokken. “Er is hier sprake van een normale ouder-kindrelatie met de club”, wist Lenferink te melden. We hebben allemaal onze betrokkenheid bij het park. Wethouder Spijker woont om de hoek en laat er de hond uit, ook kinderen van wethouder Damen hockeyen en ik loop er zelf ook wel eens een rondje.”

Ingefluisterd
De burgemeester maakte werk van de verdediging van ‘zijn’ wethouder en pakte flink uit om deze boven elke mogelijke verdenking te verheffen. “Als lokale bestuurder heb je logischerwijs een  grotere betrokkenheid bij de onderwerpen waar je over gaat. Vaak zijn dat publieke voorzieningen die ons allemaal ten goede komen. Dat is ook hier zo. De wethouder heeft de wensen van de hockeyclub niet aan de keukentafel ingefluisterd gekregen. Als college voeren wij opdrachten uit van u als raad. Dat is hier niet anders.”

Integriteit
Lenferink hield de raadsleden nog een laatste keer voor dat hier echt helemaal niets mis was en wees ze erop dat ze zelf ook in de haarvaten van de samenleving opereren en dat dat doorgaans juist als een groot voordeel wordt beschouwd. Wel gaat hij het onderwerp integriteit binnenkort met de raad bespreken. “Dat hebben we te lang niet gedaan en dat is niet goed.”

Referendum
De raad heeft nu een voorgenomen besluit over de plannen voor het Roomburgerpark. Dat wijkt op enkele punten af van het raadsvoorstel dat het college had opgesteld. Zo komt er geen peperduur, in het plan wordt uitgegaan van anderhalf miljoen euro, nieuw theehuis dat als ontmoetingsplek voor de buurt gaat dienen. Een door het CDA ingediend voorstel van die aard werd breed gesteund.

De gemeente moet ook opnieuw in gesprek met speeltuin de Speelschans om verplaatsing in goed overleg af te stemmen en zorgen weg te nemen. Zo moet de speeltuin even groot blijven en mag vanwege de veiligheid voor de kinderen de omheining niet verdwijnen. Tenslotte wil de raad een evaluatie van het doorlopen en veel bekritiseerde participatieproces.

Het moment van stemming over het gewijzigde voorstel wordt pas bepaald als duidelijk is of er een referendum over het raadsvoorstel komt. De eerste stap daarheen is gezet via een ingediend ‘inleidend referendumverzoek’. In de volgende fase moeten de initiatiefnemers 5.000 mensen ertoe bewegen om de referendumaanvraag te ondersteunen. Als dat lukt, kan Leiden zich vrijwel zeker gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 uitspreken over het parkplan.

Leiden Politiek Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×