(Foto: Archief).

Veel politieke verdeeldheid over begroting in Voorschoten

De begroting van de gemeente Voorschoten voor het komend jaar is afgelopen donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad. Die begroting laat een overschot van iets meer dan een miljoen euro zien en is daarmee sluitend. Toch was er vanuit de oppositie veel kritiek. Zo zouden veel kosten niet meegenomen zijn. De coalitiepartijen verdedigden zich.

In de begroting van aankomend jaar zijn veel kosten niet opgenomen omdat het nog onzeker is hoe hoog die zullen uitvallen. Dat komt door uiteenlopende redenen, onder meer door de onduidelijkheid door corona.

Een voorbeeld is de multifunctionele accommodatie. Voorschoten wil de Kruispuntkerk omvormen tot een plek voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Hoe de locatie precies gebruikt wordt zoekt men nog uit, maar dat het geld gaat kosten is al zeker. In de begroting is daarvoor dan ook plek vrijgemaakt. Alleen staat daar geen geldbedrag bij. In het jargon wordt dit een p.m. (pro memorie) post genoemd.

Verbaasde reacties
De oppositie heeft daarom twijfels bij de begroting. Het CDA vatte het als volgt samen: “De begroting is rond, maar niet gezond”, zei fractievoorzitter René Zoetemelk. Zijn partij is niet gerust op de financiële situatie van Voorschoten. “Bijna alle gemeenten in ons land hebben grote moeite om rond te komen. De mooi-weer uitstraling van deze begroting met een groot overschot staat daar haaks op. Laat gewoon zien dat je het moeilijk hebt”, zei Zoetemelk.

Een andere partij die niet in het college zit is ONS Voorschoten. Zij benaderden andere gemeenten over het fenomeen p.m. posten en zij kregen verbaasde reacties terug. “Niemand is gebaat bij het vooruitschuiven van kosten. Maak kosten inzichtelijk en maak keuzes”, zei fractievoorzitter Hans van der Elst. In een motie riep de partij op om bij de volgende begroting te stoppen met de p.m. posten.

Voedseltuin
De kritiek werd enigszins gedeeld door de coalitiepartijen, al wezen zij erop dat het een turbulent jaar is geweest. De afwezigheid en vervolgens het vertrek van burgemeester Bouvy-Koene, de komst van wethouder Spil en waarnemend burgemeester Aptroot en natuurlijk de coronabeperkingen hebben allemaal invloed gehad op het reilen en zeilen van het gemeentebestuur.

De gemeenteraad was het wel eens, bijna unaniem zelfs, over extra geld voor duurzaamheidsinitiatieven van bewoners. “Zo kunnen we praktisch aan de slag met het groener, zuiniger en leefbaarder maken van Voorschoten”, zegt GroenLinks fractievoorzitter Albert Deuzeman. In dit licht is het opvallend dat een idee voor een voedseltuin in de Nassauwijk van een paar maanden geleden na kritiek van omwonenden niet doorging.

Niet geleerd van verleden
Het extra geld voor duurzaamheidsinitiatieven van bewoners kon niet op steun rekenen van de VVD. “Wij hadden het verstandig gevonden als er gezocht was naar slimme manieren om deze acties uit de al toegekende extra gelden voor milieu te financieren”, zegt fractievoorzitter Katrien van Meenen. “Het lijkt wel alsof we niet hebben geleerd van financiële problemen uit het verleden.”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×