Bedrijven aan de Lammenschansweg (Archieffoto: Chris de Waard).

Weggepeste ondernemers Lammenschansdriehoek pakken hun biezen

Meerdere bedrijven langs de Lammenschansweg verlaten het gebied. Deze zomer zeiden ondernemers tegen Sleutelstad al dat ze het gevoel hadden te worden weggepest. Dat lijkt nu werkelijkheid te worden. Nog voordat ze de deuren definitief sluiten, schieten de nieuwe bouwplannen voor woningen als paddenstoelen uit de grond.

Het gaat om de bedrijven aan de Lammenschansweg in de driehoek met het water van de Trekvliet en het spoor. Aan de Lammenschansstrip zaten grote zaken zoals Intersport, de Gamma, autodealer Renault en familiebedrijf Zirkzee Wonen en Slapen. Laatstgenoemde levert voor het einde van volgend jaar de sleutel in. De autodealer vertrekt halverwege januari 2021 en aannemersbedrijf Schouls dat aan de Kanaalweg is gevestigd, is nog in onderhandeling over een vertrek.

Parkeerplaatsen
Nog voordat de bedrijven langs de Lammenschansweg vertrokken zijn worden de nieuwe bouwplannen gepresenteerd. Het gaat om vier grote projecten. Zo is er de Zirro-locatie op de plek van firma Zirkzee, is er de Schouls-locatie op de plek van het aannemersbedrijf en zijn er de projecten Hof36 (links van Zirro en Schouls) en Omega Leiden (rechts). Voor de laatste twee projecten waren de afgelopen tijd al informatieavonden.

In totaal gaat het naar schatting om meer dan duizend woningen en meer dan vijfhonderd parkeerplaatsen. Hof36 levert 444 woningen op en Omega Leiden zo’n 144. De plannen voor de Zirro-locatie en de Schouls-locatie zitten nog in de beginfase. Volgens de gemeente worden die ‘op basis van participatie’ nog verder uitgewerkt en is het exacte aantal woningen daarom nog niet zeker. Op een informatieavond werd al wel gesproken van ongeveer 300 en 370 woningen.

Weggedreven
De ondernemers zijn niet gedwongen te vertrekken, maar door de herontwikkeling van het gebied werd het hun wel steeds moeilijker gemaakt om te blijven. Zo zouden parkeerplekken verdwijnen waardoor het voor hun klanten en leveranciers lastiger werd om langs te komen. In plaats daarvan kwamen dure parkeergarages. Dat was niet het enige. “Ik kreeg plannen te zien waarbij de hoofdweg achter mijn zaak langs liep. Daardoor zou mijn etalage aan de verkeerde kant zitten”, zegt Willem-Jan Zirkzee van Zirkzee Wonen en Slapen. “Het ondernemen op de huidige locatie wordt daardoor effectief onmogelijk.”

Met de herontwikkeling van de Lammenschansdriehoek zou de situatie in eerste instantie voor ondernemers juist verbeteren. “Wonen zou worden toegevoegd aan werken”, zegt Zirkzee. In mei 2019 kwam er een omslag in die gedachte bij de herziening van de gebiedsvisie. Daarin stond namelijk dat ‘het niet de bedoeling is om de grootschalige detailhandel te versterken.’ Zo werd een proces in gang gezet waarmee de ondernemers zijn weggedreven.

Uitsterfconstructie
Deze gang van zaken wordt ook wel een uitrookbeleid genoemd. De ondernemer mag blijven, maar de gemeente faciliteert de ontwikkeling dat het steeds lastiger wordt. Voordeel voor de gemeente is dat ze geen compensatieregelingen hoeven te treffen.

Vier jaar geleden maakte CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie zich er al zorgen over. Bij het bespreken van de regionale Retailvisie werden een paar gebieden aangewezen als bedrijventerrein. De Lammenschansdriehoek viel daar niet onder. Bleijie vroeg om een uitsterfconstructie waarbij het stoppen van ondernemingen een natuurlijk proces is. Dat lijkt niet te zijn gebeurd.

Mitsubishi
Zirkzee sluit de deuren van zijn pand voor het einde van 2021. Iets nieuws heeft hij nog niet en dat zal ook niet makkelijk gaan. In de retailvisie is vastgelegd waar in onze regio bedrijven zoals de meubelzaak van Zirkzee zich mogen vestigen. Dat maakt het lastig voor Zirkzee omdat op de plekken van de zogeheten perifere detailhandelsvestigingen (PDV’s) vaak al een bedrijf zit die dezelfde meubelmerken verkoopt. “Terwijl het door de coronatijd juist zo goed gaat met onze sector”, zegt Zirkzee.

De Renault-dealer Zeeuw en Zeeuw heeft wel een nieuwe locatie, maar dat is volgens vestigingsmanager Marcel Hoft niet ideaal. Ze trekken in bij de Mitsubishi-dealer in Leiderdorp die ook onder Zeeuw en Zeeuw valt. “Het liefst hadden we een ander pand, maar in Leiden is dat niet te doen. Door te verhuizen naar Leiderdorp hebben we veel minder ruimte”, zegt Hoft.

Economie Leiden Hof36 Lammenschansdriehoek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×