(Foto: Jan-Jaap de Haan).

Parkeernormen aangepast: tweede en derde vergunning flink duurder

Inwoners van de gemeente Leiden die in het bezit zijn van een parkeervergunning, ontvingen afgelopen weekend een brief met daarin de nieuwe parkeernormen voor 2021. Het tarief voor de eerste parkeervergunning in zowel zone A als B stijgt minimaal. Voor een tweede of derde vergunning stijgen de tarieven echter behoorlijk. Het college wil huishoudens zo ontmoedigen om meer dan één auto te hebben.

Als de gemeenteraad eind deze maand de door het college ingediende plannen goedkeurt, dan gaat de nieuwe parkeernorm vanaf 1 januari 2021 in. Het tarief van de eerste bewonersparkeervergunning stijgt per 1 januari 2021 voor zone A met 0,95 cent per kwartaal en voor Zone B met 1,10 euro per jaar. Het grootste verschil zit in de tweede en derde bewonersvergunningen. Betaalt een huishouden voor de tweede vergunning in zone A nu nog 92,45 euro per kwartaal, per 1 januari 2021 wordt dit verhoogd tot 141, 42 euro per kwartaal. Zo komt er bijna 50 euro bij. In zone B kunnen bewoners nu ook nog een derde parkeervergunning hebben. De prijs van deze vergunning wordt ruim zeven keer zo hoog en gaat van 52,40 euro per jaar, naar 377,20 euro per jaar.

Parkeervisie
Bij de nieuwe regels gaat het niet alleen om een verhoging van de tarieven. Parkeren wordt ook steeds lastiger gemaakt. In zone A kunnen bewoners vanaf 1 januari geen tweede vergunning meer krijgen. Voor zone B geldt dat voor een derde vergunning. Bestaande vergunningen blijven voorlopig wel bestaan, volgens de hierboven genoemde fors verhoogde tarieven.

Met de nieuwe maatregelen hoopt het college auto’s zoveel mogelijk te weren uit de stad. In de onlangs vastgestelde Parkeervisie zijn fors minder parkeerplaatsen opgenomen. Bewoners in het stationsgebied krijgen zelfs helemaal geen parkeerverunning meer, kondigde wethouder Ashley North eerder al aan.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×