De Leidse huisarts Jeroen Birnie leverde eind oktober voldoende handtekeningen in voor de volgende fase: Het doen van een definitief referendumverzoek. (Foto: Chris de Waard).

Ophalen handtekeningen Roomburgerparkreferendum start volgende week

Alle stemgerechtigde Leidenaren kunnen vanaf maandag een verzoek indienen bij de gemeente Leiden voor het houden van een raadgevend referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark. De gemeente wil daar onder meer een vierde kunstveld voor de Leidse hockeyclub Roomburg neerleggen en het groen compenseren in de directe omgeving.

Het indienen van dit zogeheten ‘definitief verzoek tot het houden van een referendum’ is de laatste fase in het proces om tot een referendum te komen. Als er tenminste 5.000 ondersteunende handtekeningen worden ingeleverd, komt het referendum er tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. De komende zes weken kunnen Leidenaren op zeven locaties een handtekening zetten. Dat kan ook via DigiD.

De locaties zijn het Stadskantoor aan de Bargelaan, het kantoor van Stedelijk Beheer op de Admiraal Banckertweg op bedrijventerrein De Waard en het kantoor van DZB aan de Le Pooleweg. Ook bij het Vijf Meibad aan de Boshuizerlaan kunnen handtekeningen worden gezet, evenals bij de BplusC-vestigingen in Het Gebouw aan het Arubapad, Bibliotheek Stevenshof in de Trix Terwindtstraat en die in de Merenwijk aan de Rosmolen.

Vraagstelling
De vraag waarover Leiden zich mag uitspreken is ook bekend. “Bent u voor of tegen het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.” Dat is de naam van het raadsvoorstel waarin naast de aanleg van het hockeyveld nog een heel serie andere besluiten staan opgesomd. Een referendum moet over het hele raadsvoorstel gaan en daarom komen vraagstellingen als ‘Bent u voor of tegen de aanleg van een extra hockeyveld’ niet in aanmerking. Een en ander is vastgelegd in de Leidse Referendumverordening. “Het raadsvoorstel vormt één samenhangend geheel en daarom moet het referendum over het totale voorstel gaan en niet over onderdelen uit het voorstel”, zo vindt het college.

De gemeenteraad volgt die redenering, maar gaat in de toekomst waarschijnlijk wel beter letten op de naam van door het college voorgelegde raadsvoorstellen. Zeker als duidelijk is dat er mogelijk een referendum over wordt aangevraagd. Het is nu aan de initiatiefnemers van het referendum om aan de stad duidelijk te maken waar de pijn zit in het raadsvoorstel, omdat dat uit de vraagstelling niet blijkt.

Ook de Referendumverordening zelf wordt nog tegen het licht gehouden op basis van de opgedane ervaringen. Zo bleek vorig jaar bij de referendumaanvraag over het bouwplan Lead, een cluster van drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan, dat vrijwel iedereen digitaal steun betuigde. “Het ging om 91 procent van alle steunbetuigingen”, hield burgemeester Lenferink de raad voor. Dat is voor het college in elk geval reden om voor te stellen het aantal fysieke plekken in de toekomst terug te brengen om onnodige kosten te besparen. Op sommige plekken kwam volgens de burgemeester nauwelijks iemand. De wijzigingen gaan sowieso pas later in en gelden niet voor het komende Roomburgerparkreferendum. “Je moet niet tijdens de lopende procedure de spelregels veranderen”, zei voorzitter Joop van Holsteijn van de Leidse Referendumkamer daarover tegen de raadsleden die afgelopen week een eerste discussie voerden over een mogelijke herziening van de Referendumverordening.

Kosten
De voorbereidingskosten voor het referendum bedragen zo’n 17.500 euro. Als het referendum er ook echt komt, stijgt dat bedrag nog met circa 200.000 euro. Daar komen dan ook nog de kosten bij voor de campagnes die voor- en tegenstanders gaan houden. De gemeente stelt daarvoor namelijk budget beschikbaar.

Corona
In verband met de coronamaatregelen is het bij de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021 mogelijk om al eerder te stemmen. Zo gaat een deel van de stemlokalen ook al op maandag en dinsdag open om de drukte te spreiden. De extra dagen zijn bedoeld voor mensen die tot een risicogroep behoren. 70-plussers mogen ook per brief stemmen. Ze kunnen hun ‘briefstem’ vervolgens per post versturen of afgeven op door de gemeente aangewezen locaties. Om het verruimde stemmen mogelijk te maken komt er een tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Die is momenteel in voorbereiding.

Of ook de referendumstemmen per post en op de andere dagen kunnen worden uitgebracht, wordt momenteel uitgezocht. “Dat staat niet zo expliciet in de wetgeving. Als we eind januari in de raad beslissen of er een referendum komt dan beslist de raad ook hierover”, meldt raadsgriffier Gerald van Leiden desgevraagd aan Sleutelstad. Hij verwacht dat daarvoor de Leidse Referendumverordening moet worden aangepast.

Leiden Maatschappij Politiek Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×