Gevoelens van eenzaamheid is als het hebben van dorst, een signaal om contact te gaan leggen. (Foto: Manual Alvarez/Pixabay)

Coalitie tegen Eenzaamheid Leiderdorp: signaleren en bespreekbaar maken

Eenzaamheid is niet voor iedereen hetzelfde. De een wil elke dag veel mensen zien, een praatje maken. De ander wil vooral een paar keer per week een goed gesprek. Het veelkoppige monster van eenzaamheid vereist maatwerk en een brede inzet. In Leiderdorp is daarom de Coalitie tegen Eenzaamheid afgetrapt.

Leren signaleren, herkennen en bespreekbaar maken. In Leiderdorp heeft de Coalitie tegen Eenzaamheid dit hoog op de agenda gezet. Vorige maand organiseerde kartrekker Robert van Egmond, buurtcoach bij Incluzio Leiderdorp, een startbijeenkomst voor de coalitie. “Iedereen was welkom en het was ook een divers gezelschap dat uiteindelijk meedeed aan de online-sessie. Mensen van Gemiva, GGD, thuiszorg, jeugd- en gezinsteams, maar ook bewoners zelf.”


Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Robert van Egmond en Lise Huitema (beide van Incluzio Leiderdorp) over Coalitie tegen Eenzaamheid.

Eenzaamheid is een veelkoppig monster, beaamt Van Egmond. “We zetten daarom ook echt breed in. Als Incluzio organiseren we al heel wat activiteiten zoals huisbezoeken aan 75-plussers, een dagprogramma voor senioren en een kookclub voor mannen van middelbare leeftijd, waar ook vrouwen welkom zijn, en we gaan ook een kookclub voor jongeren opzetten. Sommige mensen hebben alleen een klein zetje nodig om zich aan te melden voor een activiteit, anderen hebben juist meer behoefte aan een goed gesprek en sommigen hebben therapie nodig om te leren hoe ze contact kunnen maken. Je moet goed kijken waar ieders behoefte zit.”

Winkelhof
Ook jongeren kunnen met gevoelens van eenzaamheid kampen, al zijn ze zichzelf daar niet altijd meteen van bewust. jongerencoach Lise Huitema geeft ook gastlessen op scholen en was vorige maand nog op de Visser ’t Hooftschool in het dorp. “In eerste instantie reageerden ze heel afwijzend toen we vroegen of ze wel eens eenzaam zijn. Maar gaandeweg veranderde dat beeld en aan het eind vonden ze het allemaal belangrijk dat eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar wordt gemaakt. Ik laat dan altijd mijn visitekaartje achter en nodig ze uit contact op te nemen. Als er maar een is die je daarmee helpt, is het goed.”

Huitema vergelijkt gevoelens van eenzaamheid met het hebben van dorst. Beide zijn een signaal om een bepaalde actie te ondernemen. “Als je vraagt, heb je wel eens dorst, zal iedereen ja zeggen. Is dat erg? Niet zolang je een kraan binnen handbereik hebt en je je dorst kunt lessen. Gevoelens van eenzaamheid zijn ook een signaal, maar dan om contact te gaan leggen.” Huitema maakt in haar werk mee dat eenzaamheid iedereen kan overkomen en dat bijtijds aan de bel trekken, kan helpen.

Na de startbijeenkomst is het nu zaak voor Robert van Egmond en zijn collega’s een vervolg te geven aan de coalitie. “In samenwerking met alle partners”, benadrukt Van Egmond. “De komende tijd gaan we bepalen waar we over een jaar willen staan met de coalitie en wat we dan bereikt willen hebben. Heel vaak durven we het niet te vragen of iemand eenzaam is en aan de andere kant durven mensen het niet te zeggen. Dus we willen vrijwilligers gaan trainen hoe ze eenzaamheid kunnen signaleren en bespreekbaar maken. En op de startbijeenkomst stelde iemand ook voor een ontmoetingsplek te maken in de Winkelhof. Want daar komt iedereen.”

MijnLeiderdorp.nl
Daarnaast is er al de website MijnLeiderdorp.nl waar iedere bewoner van Leiderdorp activiteiten kan vinden en plaatsen. Je vindt er contactgegevens van sportverenigingen, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robert van Egmond, buurtcoach bij Incluzio. Mail naar rvegmond@incluzio.nl.

Dit najaar heeft Sleutelstad een podcastserie gepubliceerd over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten: Verbroken verbinding.

Leiderdorp Maatschappij Eenzaamheid


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×