(Foto: Rob van Dullemen).

Ambachts- en Baljuwhuis nu echt te koop voor iedereen

Het Ambachts- en Baljuwhuis aan de Voorstraat 12 in Voorschoten is door de gemeente te koop gezet op huizensite Funda. Het pand wordt in verhuurde staat verkocht en de nieuwe eigenaar is verplicht om de publieke functie van het gebouw te behouden. Dat is door de oorspronkelijke eigenaar per legaat geregeld toen het pand aan de gemeente werd nagelaten. Het Voorschotense college van B&W heeft Hoogenraad NVM makelaars in de arm genomen om de verkoop te begeleiden.

De gemeente besloot al enkele jaren geleden om het gebouw in de verkoop te doen. In eerste instantie was het de bedoeling om het monumentale pand onderhands te verkopen aan de zittende huurder. Dat is Jos Kriek die er restaurant Floris V exploiteert. De gemeenteraad zette echter een streep door dat plan en besloot dat het pand openbaar verkocht moet worden. Dat gebeurt nu dus.

Tekst loopt verder onder de foto

Het Ambachts- en Baljuwhuis is een 17-eeuws Rijksmonument dat van grote cultuurhistorische waarde is voor het centrum van Voorschoten. De toekomstige eigenaar heeft dan ook rekening te houden met een aantal aspecten in juridisch, cultureel-historisch en economisch opzicht. Hiervoor is een biedboek opgesteld, een document dat informatie biedt over het bijzondere pand, het verkoopproces en de voorwaarden voor bieding en verkoop.

De gemeente Voorschoten wil het pand via openbare verkoop aanbieden aan een brede groep. Wethouder Erika Spil: “Ik zie uit naar de verschillende partijen die zich melden met passende plannen voor het Ambachts- en Baljuwhuis en zo het centrum van Voorschoten mooier en aantrekkelijker maken.”

Gemeenteraad
De verkoopprocedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase maakt een belangstellende zijn interesse kenbaar met een plan op hoofdlijnen. Het plan moet passen binnen de voorwaarden zoals gesteld in het biedboek. Indieners dienen hun inschrijving al wel zo goed en uitgebreid mogelijk te documenteren. In de vervolgfase worden geselecteerde partijen uitgenodigd om hun plannen nader uit te werken en hun voorstel definitief te maken.

Uit de definitieve plannen komt het best passende aanbod. Dat wordt vervolgens als definitief voorstel voorgelegd aan het college van B&W. De gemeenteraad wordt betrokken voordat tot verkoop wordt overgegaan, zo is afgesproken. Naar verwachting kunnen de raadsleden het definitieve plan aan het eind van de komende zomer inzien.

Maatschappij Politiek Voorschoten Ambachts- en Baljuwhuis Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×