De Leidse Go Club is één van de beoogde gebruikers van het Denksportcentrum. (Archieffoto: Emile van Aelst).

Eindelijk stappen op weg naar nieuw Leids Denksportcentrum

De gemeente Leiden heeft een stap gezet op weg naar een nieuw Denksportcentrum. In september vorig jaar nam de gemeenteraad een voorstel aan dat de bouw van een pand aan de Voorschoterweg mogelijk maakte, maar daar gebeurde lange tijd niets mee. Er blijkt extra onderzoek nodig te zijn naar het effect dat het nieuwe gebouw gaat hebben op de omliggende natuur.

De Leidse denksporters, verenigd in de Stichting Denksport Leiden (SDL), zijn al op zoek naar een nieuw onderkomen sinds hun pand aan de Robijnstraat in januari 2018 plotseling verkocht werd. Ze lieten hun oog vallen op het gebouw van postduivenvereniging De Blauwe Kras aan de Voorschoterweg. Daar zou een heel nieuw gebouw moeten komen, naast het nieuwe zwem- en schaatscentrum dat eind 2022 de deuren opent. Een gemeenteraadsmotie van september 2020 stond de denksporters toe om voor hun nieuwe gebouw een aantal bomen te kappen. Daarna werd het lange tijd stil. Zo stil zelfs, dat de verenigingen zich dit voorjaar wanhopig af begonnen te vragen of ze ooit nog een pand zouden krijgen. Maar half april heeft sportwethouder Paul Dirkse een gesprek gehad met de SDL, en nu lijkt er toch wat schot in de zaak te komen. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels een brief gestuurd met concrete vervolgstappen op weg naar een nieuw gebouw.

Boomexpert
Het belangrijkste bezwaar tegen het nieuw te bouwen denksportcentrum is de kap van zes bomen. Hoewel de gemeenteraad de kap dus al had toegestaan, geeft de wethouder aan dat de noodzaak om te kappen nog ‘onvoldoende gemotiveerd’ is. Bovendien moet er op het terrein een zogenaamde ‘ecologische quickscan’ worden uitgevoerd om te kijken of beschermde dier- en plantensoorten niet worden gehinderd door de bouwplannen.

Stichting Denksport Leiden heeft toegezegd dat ze een boomexpert naar de plannen laten kijken en een quickscan laten uitvoeren. Pas als hier rapport over uitgebracht is, besluit de sportwethouder of het denksportcentrum een vergunning krijgt. “We weten niet waarom het zo lang heeft geduurd”, laat Raoul van Ketel van de Stichting Denksport Leiden weten. “In elk geval is het fijn dat er nu weer iets gebeurt.”

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×