(Foto: Cor van der Velden).

Bezorgde bewoners verenigd in TegenGas-Merenwijk: ‘Streefjaar 2035 moet van tafel’

Er was al een bewonersgroep die pleit voor een snelle energietransitie, maar nu heeft de Merenwijk ook een bewonersgroep die daar tegen is. TegenGas-Merenwijk verzet zich sinds kort tegen het plan om de wijk in 2035 af te koppelen van het gasnet. “Wij willen de Merenwijk heel graag vergroenen, maar we vragen wel een redelijke termijn voor redelijke oplossingen. Daarom moet het jaartal 2035 onmiddellijk van tafel”, zegt een van de initiatiefnemers Oscar Gennissen.

In 2017 presenteerde de gemeente de Warmtevisie. Daarin staat het voornemen om in 2050 volledig gasloos te zijn. Een aantal wijken, waaronder de Merenwijk, werden gezien als ‘kansrijke wijken’ die relatief makkelijk van het gas af te koppelen zijn. Daarom nam de gemeente zich voor om die wijken al in 2035 helemaal gasloos te maken. Enthousiaste buurtbewoners wilden niet passief afwachten en begonnen Duurzame Energie Merenwijk (DEM), een burgerinitiatief dat allerlei initiatieven neemt om de wijk duurzamer te maken.

Maar het nieuwe TegenGas-Merenwijk is geen directe tegenstander van DEM, benadrukt Gennissen. “Wij zijn allemaal ouders en grootouders, en we snappen heel goed dat we moeten vergroenen voor de toekomst van onze kinderen.” Het probleem is volgens TegenGas de manier waarop de gemeente dat wil bereiken. “Niemand heeft door wat voor dramatische besluiten de gemeente aan het nemen is.”

600 miljoen euro
‘Van het gas af’ is veel meer dan een nieuwe verwarming. “Een warmtepomp kan een huis alleen verwarmen als dat goed geïsoleerd is. De woningen in de Merenwijk komen grotendeels uit de jaren ’70, dus hun isolatie is zwaar onvoldoende”, legt Gennissen uit. De gemeente onderschat volgens hem de investeringen die nodig zijn: “Voor het aanleggen van goede isolatie en nieuwe verwarming moet je een half jaar je huis uit en ergens anders gaan wonen. Als je dan weer terugkomt, mag je al je muren opnieuw stucen. Dat zijn allemaal extra kosten, die de gemeente niet heeft meegenomen.” Afhankelijk van het soort huis variëren die kosten van tienduizend tot honderdduizend euro per huis.

Voor de ruim zesduizend huizen in de Merenwijk, lopen de totale uitgaven dus richting zeshonderd miljoen euro. “Dat is een gigantisch bedrag”, benadrukt Gennissen. “De gemeente denkt zo’n enorme investering even op een achternamiddag te regelen, maar dat kan natuurlijk niet. Dit is net zo groot als de Deltawerken destijds, en vereist dan ook een landelijke aanpak.”

Constructief
Gennissen is ook niet te spreken over de manier waarop de gemeente het besluit gecommuniceerd heeft. “Niemand wist dat dit eraan zat te komen. De gemeente heeft een talkshow georganiseerd waar burgers zogenaamd vragen konden stellen. Wij hebben vragen gesteld, maar die werden helemaal niet beantwoord. Het was een soort informatiefilmpje vanuit de gemeente, zonder dat er geluisterd werd naar bewoners.”

Deze zomer organiseert de gemeente ‘stadsgesprekken’ over de energietransitie, maar dat is volgens Gennissen te laat: “De afspraken om van het gas af te gaan, worden vastgelegd in de Omgevingsvisie 2040. Daar wordt al voor de zomer over besloten, en dan ligt het voor vier jaar vast. Stadsgesprekken in de zomer hebben dus geen zin.”

Nieuwe Warmtevisie
Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de input van de stadsgesprekken wordt meegenomen in de nieuwe Warmtevisie, die pas aan het eind van het jaar af hoeft te zijn. In de Omgevingsvisie wordt weliswaar gesproken over de loskoppeling van het gas, maar de grote besluiten daarover staan pas in de Warmtevisie.

TegenGas-Merenwijk gaat een zogenaamde ‘zienswijze’ indienen op de Omgevingsvisie. “We hebben de tijd tot en met vrijdag 14 mei, dus dat halen we precies”, vertelt Gennissen. In die zienswijze staan de belangrijkste bezwaren en vragen voor de gemeente. Het belangrijkste doel is simpel: “Het streefjaar 2035 moet van tafel. Als die druk eraf is, wil TegenGas graag constructief meedenken over het vergroenen van de Merenwijk. Wij sluiten ons met liefde aan bij DEM.”

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×