Zo gaat de kruising van de Engelendaal met de Oude Spoorbaan er uitzien. (Fotomontage: Kees Hummel).

Twintig miljoen voor compacte kruising met fietstunnel bij Engelendaal

De kruising van het Engelendaal en de Oude Spoorbaan in Leiderdorp gaat begin 2023 op de schop. Dat hebben de colleges van Leiderdorp en Leiden besloten. De kruising wordt compacter en krijgt een fiets- en voetgangerstunnel. Ook worden er 80 bomen geplant. De plannen worden voor de zomer in de Leiderdorpse gemeenteraad behandeld, in Leiden is dat kort na de zomer.

De kosten voor de herinrichting van dit tracédeel van de Leidse Ring Noord bedragen zo’n twintig miljoen euro. Daarvan betaalt de provincie ongeveer de helft, de gemeente Leiderdorp  2,1 miljoen euro. Daar bovenop steekt de gemeente Leiderdorp nog drie ton extra in het herstellen van de wegzakkende damwand bij het rijtje boogwoningen aan de Driegatenbrug. De rest van de kosten worden gedragen door de gemeente Leiden (7 miljoen) en ook de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag betaalt (een kwart miljoen) mee, evenals de netwerkeigenaren die het verleggen van kabels en leidingen voor hun rekening nemen ter waarde van 720.000 euro.

Door de kruising iets te verleggen, komt de weg verder van de boogwoningen te liggen. De bewoners hebben in de nieuwe situatie minder last van verkeerslawaai door stil asfalt en een groen geluidscherm. Ook wordt een groenstrook tussen de woningen en de weg aangelegd. Het geluidscherm aan de kant van Buitenhof wordt vervangen door een afscherming die doorloopt tot aan de brug over de Dwarswatering. In de groene geluidschermen komen openingen voor bijen en andere insecten en voor vogels.

Tunnel
Fietsers rijden in de nieuwe situatie niet meer via de Rietschans, maar door een nieuwe fietstunnel van en naar Leiden. De tunnel onder het Engelendaal sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan. Dit fietspad wordt verbreed tot vier meter vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising met de Sumatrastraat in Leiden. Daarmee verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp.

De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de Oude Spoorbaan blijft bestaan. De tunnel krijgt een opknapbeurt en wordt met een gemetselde wand gekoppeld aan de nieuwe tunnel onder het Engelendaal. Parkstroken met veel nieuwe bomen en planten maken de kruising tot een prettige omgeving voor fietsers en voetgangers. (Artist impressions Gemeente Leiderdorp, Antea Group, JAM* architecten.)

Buitenom
De LRN heet niet voor niets een ringweg. Belangrijke doelstelling is het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer, zodat de centra van Leiden en Leiderdorp worden ontlast. “Nu gaan veel mensen die met de auto vanuit Leiden komen en naar het Alrijne Ziekenhuis moeten vaak rechtsaf het Engelendaal op”, geeft wethouder Joosten als voorbeeld. “Maar na de herinrichting rij je vanaf de Willem de Zwijgerlaan in een keer ongehinderd met 70 kilometer per uur door tot Roelofarendsveen. Dan wordt die route ook een veel aantrekkelijker alternatief om naar het ziekenhuis te rijden. Op het Engelendaal kom je een hele serie verkeerslichten tegen.” Ook van verkeer dat vanaf de A4 komt, wordt gehoopt dat het niet meer door Leiderdorp heen naar de Willem de Zwijgerlaan zal rijden, maar buitenom via de Leidse Ring Noord.

Dwarswateringbrug
De brug over de Dwarswatering wordt vervangen door twee nieuwe bruggen. Voor kleine (roei)boten verbetert hiermee de doorvaart. De Veetunnel onder de Oude Spoorbaan wordt opgeknapt, zodat recreanten gemakkelijk naar de Boterhuispolder kunnen wandelen.

Leidse Ring Noord
De reconstructie van het kruispunt Engelendaal is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Deze ringweg vormt de ruggengraat voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp en een randvoorwaarde om ambities in de regio waar te kunnen maken. Ze maakt duurzame gebiedsontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp mogelijk zoals de Baanderij, de Zwijger, het Stationsgebied, het Bio Science Park, LEAD en het Vondelkwartier.

Wethouder Willem Joosten uit Leiderdorp en zijn Leidse college Ashley North vertelden gisteren in het dagelijkse programma Nieuws071 op Sleutelstad radio en tv wat er precies gaat gebeuren.

 

 

Advertentie

Leiden Leiderdorp Politiek Leidse Ring Noord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×