Provincie wil 81 miljoen euro steken in warmwaterleiding naar Leiden

Het warme water uit Rotterdam komt steeds dichter bij Leiden. De provincie Zuid-Holland wil 81 miljoen euro steken in de warmwaterleiding naar Leiden. Volgende week woensdag 16 juni nemen Provinciale Staten hierover een besluit.

Eerder al gaven de zes gemeenten in de Leidse regio aan samen te werken aan een nieuw duurzaam warmtenet. Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk willen samen twee miljoen euro ter beschikking stellen voor de warmterotonde met restwarmte uit de haven van Rotterdam. Bijna de helft van dat geld komt uit Leiden.

Er wordt al jaren geprobeerd een warmtenet aan te leggen in Zuid-Holland, dat wordt gevoed met warmte van de afvalverbranding bij Rotterdam. Het is een soort stadsverwarming op grote schaal, waarvoor vele kilometers aan goed geïsoleerde, ondergrondse waterleidingen moeten worden aangelegd. Dubbel, want het water gaat ook weer terug.

Door deze restwarmte te gebruiken hoeft er minder op aardgas te worden gestookt en komt er minder koolstofdioxide vrij, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. Ook de provincie Zuid-Holland heeft dat akkoord getekend, meldt mediapartner Omroep West. Eén van de afspraken is dat zoveel mogelijk huizen worden geïsoleerd om energie te besparen. Juist in stedelijke gebieden is het vormen van warmtenetten een alternatief voor aardgas.

‘Kip-eidilemma’
Probleem is steeds dat de investering in het transport van warm water hoog is. Dat heeft alleen zin zodra duidelijk is hoeveel mensen daarvan gebruik gaan maken. Maar dat weet je pas als die leiding er is. De provincie noemt dat een ‘kip-eidilemma.’

Eerdere projecten liepen daarop spaak. Een leiding van Rotterdam via Zoetermeer naar Leiden (‘Leiding over Oost’ genoemd) ging daarom niet door. Nu wil de provincie de regio Leiden aansluiten op de al geplande Warmtelinq (WLQ), de ‘Leiding door het Midden’ van Vlaardingen naar Den Haag.

Gasunie wil garantie
WLQ en die leiding naar Leiden en omgeving (Warmtelinq Plus, ofwel WLQ+) zijn een uitbreiding van het bestaande warmtenet in Rotterdam in de richting van Den Haag. De Gasunie gaat die transportsystemen aanleggen. Nu WLQ+ erbij komt, moet de leiding dikker worden, en dus duurder. De Gasunie wil daarvoor de garantie dat de leiding niet voor niets wordt aangelegd.

Als het om het aanleggen van die dure leidingen gaat, zijn gemeenten uiteindelijk de baas. Zij kunnen hun eigen gang gaan. Maar nu de gemeenten in regionaal verband vorige maand hebben afgesproken dat ze de restwarmte zien als ‘noodzakelijke bron in de totale mix van besparing en verschillende warmtealternatieven’, durft de provincie die garantie wel te geven.

Aandelen overgenomen
Omdat de Gasunie zich nu opwerpt als uitvoerder, kan het Warmtebedrijf Rotterdam zijn handen ervan aftrekken. Daardoor heeft ook de provincie, die aandelen had, niet zoveel meer bij het bedrijf te zoeken. Met de gemeente Rotterdam is afgesproken dat die de meeste aandelen overneemt.

Van dat geld steekt de provincie nu 81 miljoen euro subsidie in de ontwikkeling en realisatie van WLQ+, het warme water voor wijken in Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiderdorp.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Maatschappij Regio

Meer Duurzaamheid

Meer Duurzaamheid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×