Tijdens de eerste 'corona-vergadering' in Zoeterwoude waren er maar twee raadsleden aanwezig. (Foto: Robbert Beurse).

Raadsleden het vaakst afwezig in Voorschoten

Van alle gemeenten in de Leidse regio scoren de raadsleden in Voorschoten het slechtst als het gaat om de aanwezigheid tijdens gemeenteraadsvergaderingen. Esmee van Herk (Voorschoten Lokaal Sterk) is koploper. Zij miste de afgelopen vier jaar het meeste vergaderingen: 15 van de 49. In andere gemeenten was de opkomst, op enkele uitzonderingen na, een stuk beter.

Sleutelstad onderzocht de presentie van raadsleden in de gemeenten van de Leidse regio gedurende de huidige raadsperiode (sinds de verkiezingen van maart 2018). In Voorschoten zijn er maar liefst drie raadsleden die meer dan tien procent van de vergaderingen misten. In Leiderdorp twee, in Zoeterwoude en Oegstgeest een en in Leiden waren dat er geen. Van spookraadsleden is geen sprake in de Leidse regio, alle volksvertegenwoordigers waren bij het merendeel van de vergaderingen gewoon aanwezig.

Woest
Sommige raadsleden hadden goede redenen voor het missen van vergaderingen. Zo was Andre in ’t Veen (VVD Voorschoten) er bij een aantal raadsvergaderingen niet bij vanwege ziekte. Dat gold ook voor Hugo Langenberg van Lokale Partij Leiderdorp. Hij miste vijftien procent van alle raadsvergaderingen.

Van Herk miste zo’n dertig procent van alle overleggen van de volksvertegenwoordigers. In het begin van deze raadsperiode was dat omdat ze het CDA uitgestapt was, maar toen corona om de hoek kwam kijken, had ze een ander motief. “Ik was het oneens met het online vergaderen. Achter het beeldscherm is het makkelijk om je zin door te drammen. Ik was daar echt woest over dus ben ik uit protest niet meer gekomen”, zegt Van Herk. Ze voegt daaraan toe dat ze sinds corona wel alle fysieke vergaderingen heeft bijgewoond.

In Oegstgeest is Eelke van den Ouweelen van de partij Lokaal Oegstgeest koploper als het gaat om het niet aanwezig zijn bij raadsvergaderingen. Hij miste zo’n zeventien procent. “Ik doe alles zelf en heb geen commissieleden. Ik werk mij een slag in de rondte, maar ik moet keuzes maken ten aanzien van de onderwerpen”, zegt Van den Ouweelen. Daarnaast speelt zijn gezinssituatie een rol. Zijn kinderen wonen in het buitenland. “Daarom plan ik om de raadsvergaderingen heen. Als de griffie vergaderdata verandert (afwijkend van het vastgestelde vergaderrooster) kan ik daar helaas in sommige gevallen niet bij zijn.”

Een ander punt dat Van den Ouweelen aanstipt is de hoge werkdruk voor kleine raadsfracties. Het raadslidmaatschap bestaat namelijk niet alleen maar uit het bijwonen van raadsvergaderingen. Daar gaan meerdere bijeenkomsten aan vooraf. “Fracties met meerdere raadsleden en commissieleden kunnen het werk over commissies en raad verdelen. Kleine partijen, vaak lokaal van aard, hebben deze luxe niet”, zegt Van den Ouweelen. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de raadsvergaderingen, daar worden immers de officiële besluiten genomen.

IJverig
Als we kijken naar de aanwezigheid per partij (gecorrigeerd op het aantal zetels) dan valt op dat de lokale partijen in sommige gemeenten het slechtst scoren, terwijl ze in andere gemeenten juist de hoogste opkomst behalen. In Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest voeren respectievelijk Voorschoten Lokaal Sterk, Lokale Partij Leiderdorp en Lokaal Oegstgeest het absentieklassement aan. In Zoeterwoude en Leiden zijn de lokale partijen juist het meest aanwezig. Zo misten Partij Sleutelstad en Leiden Participeert geen enkele vergadering.

Het missen van geen enkele raadsvergadering kunnen de raadsleden in Zoeterwoude niet zeggen. Daar was iedereen minstens een keer afwezig. Dat maakt de kleinste gemeente van de Leidse regio een uitzondering op de andere gemeenten. Zo waren er in Voorschoten negen ijverige raadsleden die er altijd bij waren. In Leiderdorp waren dat er zes, in Leiden acht en Oegstgeest drie.

Misverstanden
De komst van corona in maart 2020 zorgde in algemene zin voor een lagere opkomst. Dat geldt voor alle gemeenten binnen de Leidse regio. Zo leidde de eerste ‘corona-vergadering’ in Zoeterwoude tot ongemakkelijke taferelen. Elf van de dertien raadsleden bleven weg omdat ze het niet gepast vonden om fysiek te vergaderen. Daardoor moest de vergadering worden uitgesteld.

Bij Langenberg viel het digitaal vergaderen niet in goede aarde. “Je mist de non-verbale communicatie en dat heeft af en toe tot misverstanden geleid”, zegt hij. In ’t Veen vond de nieuwe vergaderwijze juist wel prima. “Het heeft zijn voordelen. Je kunt ondertussen wat anders doen.”

Energie
In maart van 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en begint een nieuwe raadsperiode. Van Herk heeft al gezegd niet door te willen. “Ik ben er klaar mee, ik geloof niet meer in de democratie”, zegt ze. Ook In ’t Veen stopt met het raadswerk. “Ik heb er dan twee raadsperiodes opzitten.” Langenberg uit Leiderdorp gaat nog wel door. “Daar heb ik nog steeds genoeg energie voor.”

Een overzicht van de afwezigheid per raadslid voor de verschillende gemeenten. Raadsleden die bij elke vergadering aanwezig zijn geweest, komen niet in de tabel voor. 

 

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×